Corona: lokale vragen en antwoorden

Op heel veel plekken kun je al algemene informatie vinden over het corona-virus, maar wat als je met heel specifieke vragen zit over je dagelijks leven als particulier of ondernemer: Ik heb een huis gekocht, maar de notaris heeft de deuren gesloten waardoor het koopcontract niet getekend kan worden? Ik wil graag werktijdverkorting aanvragen voor mijn personeel, maar aan welke eisen moet ik daarvoor voldoen? Hoe kan ik als muzikant (zzp) aanspraak maken op regelingen die me door de crisis kunnen helpen. Zo zijn er nog veel meer dingen waar je tegenaan kunt lopen.

Daarom bieden we hier een platform voor specialisten op verschillende vakgebieden. Ze zullen daarbij zelf veelgestelde vragen beantwoorden, maar staan ook zeker open voor vragen van uw kant.


VAKGEBIED: UITVAART

Wat is er nu mogelijk bij een uitvaart in deze tijd van het Coronavirus?

Antwoord:
Als er overlijden plaatsvindt en het is (vermoedelijk) besmet met het Coronavirus? Hoe dan te handelen? U meldt het overlijden bij Uitvaartverzorging Rina Uulders mobiel: 0650661632. Wij staan 24/7 voor uw klaar.

Wanneer u ons belt om het overlijden te melden, vragen wij aan u of er sprake is van het Coronavirus. Zo ja, dan gaan we samen kijken hoe we de uitvaart vorm kunnen geven en waar het gesprek plaats kan vinden. Als er geen besmettingsgevaar is komt Uitvaartverzorging Rina Uulders bij u langs.

Er zijn regels opgesteld door het RIVM, waar wij ons aan moeten houden tot 20 april.

De laatste verzorging kan niet meer door de familie gedaan worden. Hoe onpersoonlijk wij dat ook vinden. Het gesprek, over hoe we de uitvaart vorm gaan geven, kan nog steeds bij familie of nabestaanden thuis plaatsvinden, met als voorwaarde dat er niemand koorts, keelpijn, hoesten of griepverschijnselen heeft. En ook hier geldt 1,5 m afstand van elkaar.

Wat niet meer mogelijk is: om overleg te hebben met de hele familie, er mogen maximaal 3 familieleden bij het gesprek met de uitvaartverzorger aanwezig zijn. Zowel tijdens het overleg als de uitvaart zelf, geldt dat familieleden en bezoekers met eerder genoemde verschijnselen wordt verzocht om thuis te blijven.

In deze tijd van het Coronavirus zullen de uitvaarten in kleine kring plaatsvinden, dit is triest omdat je het anders voor ogen had.
Bij een uitvaart of crematie mogen er bij uitzondering maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Wel moet wel de hygiëne in acht worden genomen, door handen te wassen, eventueel te desinfecteren, 1,5 meter afstand te houden. Tijdens de condoleance mogen er geen handen geven worden.

Tijdens de uitvaart of crematie geldt 1.5 meter afstand houden ook voor de uitvaartverzorgster, chauffeur van de rouwauto, aulamedewerkers, dragers, voorganger, begraafplaatsbeheerder en andere medewerkers.

De genodigden die niet naar de uitvaart kunnen /mogen komen, hebben de mogelijkheid om op afstand met ons mee te luisteren of -kijken. Via livestream (de uitvaart wordt rechtstreeks uitgezonden via internet .) wel mogen er foto`s worden gemaakt, maar ook hierbij gelden de regels van RIVM.

Koffietafel /catering bij de uitvaart is niet mogelijk.

Rina Uulders (eigenaar)

Uitvaartverzorging Rina Uulders
Sluijerweg 8, Ommen
Tel. 06 – 50 66 16 32
www.uitvaartverzorgingrinauulders.nl

 


VAKGEBIED: UITVAART

Welke veelgestelde vragen en/of (foutieve) aannames komen nu naar voren?

Antwoord:
De ovenisten in het Crematorium lopen geen gevaar rondom een overleden persoon aan Corona. Dit komt omdat de overledene pas na minimaal 36 uur (en maximaal 6 werkdagen) in de crematieruimte komt. Dit komt omdat de crematie niet eerder mag plaatsvinden volgens de Wet op de lijkbezorging. Daar komt bij dat de kist in de crematiesruimte gesloten blijft.

Ook na de crematie is er geen dreiging meer voor besmetting, want met 900 graden Celcius is alles vergaan. Het gevaar voor de medewerkers van een crematorium zit in het contact met de nabestaanden. Daarin verschillen wij niet van andere dienstverlenende beroepen en uiteraard volgen wij de richtlijnen van het RIVM hierin. Zij staan in nauw contact met de Landelijke vereniging voor Crematorium (LVC) en de BGNU (branchevereniging voor uitvaartondernemers). De mensen die werkzaam zijn in de uitvaartbranche vallen onder de cruciale beroepen.

Birgit Rusken (eigenaar)

Crematorium De Lariks
Oldemeijerweg 3a, Hardenberg
Tel. 0523 – 52 21 12
www.crematoriumdelariks.nl

 


VAKGEBIED: NOTARIEEL

Wat is er bij jullie qua werkzaamheden, aanpak en regelgeving veranderd, n.a.v. het coronavirus?

Antwoord
Ons kantoor blijft geopend zolang dit op een verantwoorde wijze mogelijk is en dit niet door de overheid wordt ‘verboden’. Vanzelfsprekend nemen wij alle maatregelen in acht die de overheid in het kader van het COVID 19-virus (coronavirus) neemt. Onze dienstverlening zal daardoor wel anders zijn. Zo geven we geen handen en bewaren we een veilige afstand.

Wij proberen de afspraken wel zoveel mogelijk te beperken en te beoordelen of deze misschien op andere wijze vormgegeven kunnen worden of op een later moment. Besprekingen kunnen per telefoon of via een beeldverbinding. De noodzakelijke afspraken willen wij zoveel mogelijk door laten gaan. Denk hierbij aan de overdrachten van woningen en het tekenen van testamenten.

Waar het mogelijk is vragen wij onze cliënten om per volmacht te tekenen. Dat beperkt zoveel mogelijk de contactmomenten op kantoor. Voor het tekenen van een hypotheekakte en een testament is het in principe noodzakelijk om wel zelf te komen. Door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de verkoper van een woning per volmacht tekent, komen alleen de kopers naar kantoor waardoor er minder mensen in een ruimte zijn en wij de gepaste afstand kunnen waarborgen.

We zien ook vaak dat cliënten mensen meenemen, denk hierbij aan de overdracht van de ouderlijke woning waarbij het fijn is dat ook de kinderen meekomen. Dat kan nu even niet. Echt alleen de mensen die de akte moeten tekenen, mogen aanwezig zijn op kantoor.

Voor de veiligheid van onze cliënten en onszelf verzoeken wij cliënten alleen naar ons kantoor te komen als zij geen klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts ervaren. Als  de cliënt niet naar ons kantoor kan of wil komen, zoeken we naar een oplossing om de dienstverlening door te laten gaan.

Vanzelfsprekend moeten voor het passeren van akten de vormvoorschriften worden nageleefd. Volgens onze beroepsorganisatie kunnen notarissen hiervan onder uitzonderlijke omstandigheden afwijken en valt de huidige situatie van de coronacrisis daaronder. Uiteraard moet de kwaliteit gewaarborgd blijven.

José Dekker (Notaris)

Notarispost Ommen
Vrijthof 8a, Ommen
Tel. 0529 – 712 523
www.notarispostommen.nl

 


VAKGEBIED: UITVAART

Wat is er bij jullie qua werkzaamheden, aanpak en regelgeving veranderd, n.a.v. het coronavirus?

Antwoord
Qua aanpak nemen wij nu zeker volgende regels in acht. Wij vragen nu telefonisch al wel naar de oorzaak van het overlijden. Ook geven wij te kennen dat als wij komen, wij niet met meer dan 3 personen in 1 ruimte willen zijn, zodat wij afstand kunnen bewaren. Dit geldt bij de verzorging van iedere overledene, daarbij geen of niet meer dan 2 familieleden. In de verpleeghuizen zullen wij ons houden aan de daar geldende maatregelen.

 

Uitvaartverzorging Vechtdal
Nieuwelandstraat 6, Ommen
Tel. 0529 – 463 046
www.uitvaartverzorging-vechtdal.nl