Foto: Eigen foto

Koningin Maxima toont interesse in opleiding

Het bezoek stond in het teken van het onderwijsprogramma EigenBaas ontwikkeld door Qredits. Qredits helpt startende en bestaande ondernemers bij het succesvol starten van of investeren in hun bedrijf. Dit doen ze door het aanbieden van ondernemerstools, coaching én het verstrekken van bedrijfskredieten. Dit onderwijsprogramma is gericht op middelbaar en voortgezet onderwijs en bereidt studenten voor op het ondernemerschap.

Studenten ondernemender maken

Het doel van het onderwijsprogramma EigenBaas is om studenten ondernemender te maken en goed voor te bereiden op toekomstig ondernemerschap. Hoe meer ze zijn voorbereid, hoe groter de kans van succes is. Gedurende het programma worden de studenten meegenomen in de echte ondernemerswereld. Ze bespreken bestaande cases met een ervaren ondernemer. Ze schrijven zelf een ondernemingsplan met behulp van e-learning ‘Ik word EigenBaas’ en ze pitchen hun plan voor een deskundige jury.

In gesprek met de Koningin

Tijdens het werkbezoek is Koningin Máxima aanwezig geweest bij pitches van een aantal studenten van het Summa Collega en het Jan van Brabant College. Ze heeft aansluitend met de studenten gesproken over hun ervaringen van het onderwijsprogramma EigenBaas en over hun toekomstplannen. Tot slot volgde er een rondetafelgesprek met onder andere leden van de MBO-raad, directeur Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) bij het Ministerie van OC&W, directeur ondernemerschap bij Ministerie van Economische Zaken en beleidsmakers en de uitvoerend docent van het Alfa-college Hardenberg.

Tijdens het rondetafelgesprek werd gesproken over best-practises binnen ROC’s op gebied van ondernemerschap. Ook kwam er naar voren dat er een grote behoefte is aan meer samenwerking tussen de scholen die ervaring hebben met ondernemerschapsonderwijs programma’s. Carmen Hendriks, docente Alfa-college, heeft tijdens dit gesprek benoemd welke initiatieven er op het Alfa-college genomen zijn, worden. Met name de samenwerking met Qredits en de examinering van het ondernemingsplan voor de opleiding Ondernemer Detailhandel.

Hierdoor zijn er ook cross-overs tussen de opleiding Handel en SAW ontstaan. Hier worden de docenten over en weer betrokken bij elkaars onderwijsprogramma’s. De opleidingen van het Alfa-college zijn erg innoverend. De nieuwe opzet van onderwijs voor de komende jaren geven hier de nodige ruimte voor. Met name de keuzedelen bieden mooie kansen. Te denken valt aan een nauwere samenwerking met bv de Duitse partners, het aanbieden van een lesprogramma Duurzaamheid en Oriëntatie op ondernemerschap ter voor bereiding op het maken/starten van een onderneming. Zo heeft het Alfa-college Hardenberg met een aantal businesspartners het Startershuis Doen opgezet.

Deze samenwerking biedt studenten de mogelijkheid om te oriënteren en te experimenteren op het gebied van ondernemerschap en wordt hierbij volledig gefaciliteerd door het Alfa-college. Koningin Máxima is lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken. In deze functie richt zij zich onder meer op het vergroten van toegang tot financiering voor startende en bestaande ondernemers, in combinatie met coaching. Het comité richt zich ook op het stimuleren van ondernemerschap in Nederland.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten