Beleef de Vecht en het Vechtdal met je klas

In ‘Beleef je omgeving’ komen leerlingen van groep 5 t/m 8 uit Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Zwolle van alles te weten over de Vecht en het Vechtdal. Van natuur tot cultuur en van historie tot heden. Inclusief een vaartocht of fietsspeurtocht door dit unieke gebied. Doet jouw klas of school ook mee?

Lees verder »

Kijk en doedag Bij `t Olde Manegepeerd

Bijzonder op deze dag is dat vrijwilligers om 11 uur een speciale uitleg geven over de opvang van de uitgewerkte manegepaarden. Kom en neem een kijkje. De gehele opbrengst is voor de uitgewerkte manegepaarden die na een werkzaam leven in de maneges van hun rust genieten.

Lees verder »

Bijna 75.000 euro voor onderzoek Help SMA-patiënten hoesten

Het definitieve eindbedrag van de Ommer goede-doelenactie CaMo & Friends 4 SMA is bekend. Op de kop af is 74.371 euro opgehaald. Het bedrag wordt ingezet voor onderzoek naar deze erfelijke en progressieve spierziekte. De actie die Ommen van haar beste kant liet zien, was een initiatief van de vriendengroep van de ouders van Cato (9) en Moos (7) Lukas. Zij lijden beiden aan SMA (Spinale Musculaire Atrofie).

Lees verder »

Aantal coronabesmettingen blijft stijgen; wees alert!

Afgelopen donderdag lieten de Veiligheidsregio IJsselland en de GGD IJsselland weten, dat het aantal besmettingen met het coronavirus sterk is toegenomen in onze regio. Ook het aantal Ommenaren dat positief getest is op het coronavirus blijft stijgen. Om nieuwe, strengere maatregelen te voorkomen is het belangrijk dat we ons blijven houden aan de maatregelen.

Burgemeester Hans Vroomen ziet dat in Ommen, net als in de rest van IJsselland en Nederland, het aantal besmettingen weer stijgt. “Afgelopen weken laten zien dat er bijna dagelijks één of twee positief geteste Ommenaren zijn. Reden om alert te zijn! Gelukkig houden de meeste mensen in Ommen zich goed aan de regels. Toch besef ik dat dit lastig kan zijn. dat neemt niet weg dat ik iedereen oproep om de discipline, die we voor en tijdens de zomermaanden hadden, ook nu in acht te blijven nemen. De strijdt met corona duurt lang, maar alleen als we samen volhouden zullen we deze winnen.”

Voorkom nieuwe besmettingen!

Het aantal nieuwe besmettingen lijkt voor een groot deel voort te komen uit ontmoetingen in de privésfeer. Het blijkt dat privé-feestjes, familieaangelegenheden, werksituaties en bezoeken aan het buitenland een verhoogd risico op besmetting met zich meebrengen.

“Laten we aandacht hebben voor ons gezin, voor de
kwetsbaren om ons heen en voor onszelf. Houd je daarom ook bij contacten met familie en vrienden aan de genomen maatregelen. De gezondheid van ons allemaal is belangrijk en we willen niet terug naar de maatregelen van voor de zomer. Laten we allemaal ons best doen!”, aldus burgemeester Vroomen. Houd je aan de maatregelen.

Samen voorkomen we verdere besmetting van het coronavirus, dus:

• blijf thuis bij klachten en test zo snel mogelijk;
• houd 1,5 meter afstand van anderen;
• was vaak uw handen;
• werk zoveel mogelijk vanuit huis;
• vermijd drukke plekken;
• reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Op rijksoverheid.nl zijn alle geldende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus te lezen.

Uitstel Samenloop voor Hoop Dalfsen zorgt voor grote teleurstelling

In het weekend van 18 en 19 september zou de 2e editie van de Samenloop voor Hoop Dalfsen worden gehouden. Een evenement om stil te staan bij kanker, het leven te vieren en geld in te zamelen voor KWF kankerbestrijding. Vanaf begin 2019 is een groep enthousiaste en betrokken vrijwilligers bezig geweest met de voorbereidingen hiervoor. Vanwege corona zijn echter veel dingen niet meer mogelijk. Waaronder evenementen. De Samenloop is formeel een vergunningplichtig evenement, dus zijn alle Samenlopen geschrapt. Een grote teleurstelling voor de betrokkenen.

Lees verder »

Herkennen van vogelveren door Evert Ruiter + prijsvraag!

De Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek heeft Evert Ruiter bereid gevonden een avond te komen vertellen over vogelveren. De in Zwolle woonachtige ecoloog heeft jaren in Ommen gewoond en is bekend met het hele Vechtdal. Voor de Vechtstreek houdt hij regelmatig lezingen en excursies. Herkennen van vogelveren vindt plaats op donderdag 19 september.

Lees verder »

e-BATTLE: Ommense leerlingen in de strijd tegen energieverspilling!

In het educatieve project de e-BATTLE gaan leerlingen van Overijsselse basisscholen de strijd aan met energieverspilling. Gewapend met een zelf opgezette energiebesparingscampagne inspireren zij hun medeleerlingen, ouders en buurtgenoten om zuinig om te springen met energie. Zo maken zij zich sterk voor hun eigen duurzame toekomst. Gaan leerlingen uit Ommen de strijd aan?

Lees verder »

Tegen alle trends in bouwt en verhuist Saxenburgh een nieuw ziekenhuis in coronatijd

Na maanden van uitstel vanwege corona, is het zover. Van 17 tot en met 19 september verhuist het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg  naar het Saxenburgh Medisch Centrum. In een tijd dat er juist sprake is van krimp in ziekenhuisland mag dit bijzonder genoemd worden. Het verhuizen van een ziekenhuis is op zich al een logistieke uitdaging. Corona en de daarmee gepaard gaande anderhalve meter maatschappij doen hier nog een schepje boven op.

Lees verder »

Hoogste punt nieuwbouw CCO officieel gemarkeerd met vlag

Met het hijsen van een bouwvlag is woensdagmorgen 2 september 2020 het hoogste punt gemarkeerd van de nieuwbouw van het Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO). Deze eer was weggelegd voor wethouder Ko Scheele. Dat deed hij in tegenwoordigheid van de aannemer Bas Herbrink van het bouwbedrijf Salbam uit Vilsteren en het bestuur van het CCO.

Lees verder »

Update droogte: grondwaterstanden herstellen verder dankzij buien

De buien van de afgelopen periode geven verdere verlichting voor de droogte in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Binnen dit gebied viel in augustus meer dan het langjarig maandgemiddelde aan neerslag. Hoewel er regionale verschillen zijn, is dit goed terug te zien in de grondwaterstanden. Die zijn aan het herstellen. De wateraanvoer schommelt momenteel tussen lokaal geen aanvoer en lokaal maximaal 60 procent van de aanvoercapaciteit.

Lees verder »

Samen op zoek naar oplossingen voor een klimaatbestendig Vechtdal

30 kilometer dijk versterken tussen Dalfsen en Zwolle en bijdragen aan een klimaatbestendig Vechtdal. Dat is waar de waterschappen Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Vechtstromen voor aan de lat staan. De komende drie jaar onderzoeken zij samen met bewoners, plaatselijke organisaties, bedrijven en overheden de best passende oplossing om in de toekomst droge voeten te houden in het Vechtdal. U bent van harte welkom hierover meer te horen tijdens startbijeenkomsten in Dalfsen, Zwolle en digitaal. Het project Veilige Vecht is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

Lees verder »

Kom in actie op de World cleanup day

Zaterdag 19 september is het World cleanup day. Voor veel mensen het moment om hun omgeving weer zwerfvuilvrij te maken. Het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon van ROVA ondersteunt deze initiatieven graag met afvalgrijpers, handschoenen, veiligheidshesjes en vuilniszakken. Wil jij ook in actie komen tijdens de World cleanup day? Kijk dan snel op mooi-schoon.nl naar de mogelijkheden.

Lees verder »

Doe mee aan de Overijsselse praktijktest van de coronavirus-app CoronaMelder

Het coronavirus is er nog steeds, ook in Overijssel. Om de kans op verspreiding te beperken, start vandaag de praktijktest van CoronaMelder. Als Overijsselaar kun je meedoen aan de praktijktest. Ga hiervoor naar de appstore op je telefoon, download de CoronaMelder app en help te testen hoe CoronaMelder werkt in aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek. Door de deelname van GGD Twente en GGD IJsselland omvat de praktijktest heel de provincie Overijssel.

Lees verder »

Beperkt schutten op de Vecht opgeheven

Vanaf dinsdag 18 augustus gelden weer de normale bedieningstijden voor schutsluis Vechterweerd in de Overijsselse Vecht tussen Zwolle en Dalfsen.

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heft het beperkt schutten op. Door de neerslag van afgelopen weekend is de waterafvoer van de Vecht weer voldoende. De weersverwachting laat ook de komende periode neerslag zien in het stroomgebied van de rivier.

Lees verder »

Bezoek ouderenzorg Saxenburgh uitsluitend na online registratie

Sinds bijna twee maanden mogen de bewoners in alle negen ouderenzorglocaties van Saxenburgh in Coevorden, Hardenberg en Ommen weer bezoek ontvangen. Dit is een versoepeling van de coronamaatregelen. Bezoek is echter uitsluitend mogelijk na aanmelding via saxenburgh.boekeenbezoek.nl. Deze registratie is noodzakelijk om te voorkomen dat er teveel bezoekers tegelijk op een locatie zijn. Bovendien is met behulp van deze registratie, als dat nodig is, snel contactonderzoek te regelen door de GGD.

Lees verder »

Syntus Overijssel breidt dienstregeling uit per 16 augustus

Vanaf 16 augustus rijdt een groot aantal van onze buslijnen weer volgens de gebruikelijke dienstregeling. Daarnaast zijn er een aantal lijnen die de vakantiedienstregeling rijden en er zijn lijnen die de vakantiedienstregeling rijden met daaraan toegevoegd extra ritten. Ook houden we, in verband met corona, extra bussen stand-by, die wij kunnen inzetten wanneer het te druk wordt. Op deze manier zijn wij in de gelegenheid om drukte in onze bussen op te vangen en het OV veilig en comfortabel te houden. De dienstregeling geldt tot en met 12 december 2020.

Lees verder »

Update droogte: waterschap zet zeilen bij en is alert

Door de extreem warme temperaturen en weinig tot geen neerslag in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is de droogte en daarmee de vraag naar water enorm toegenomen. Op diverse locaties draait het waterschap momenteel op de maximale aanvoercapaciteit. Daarnaast zijn er ook gebieden waar de situatie beheersbaar is met een capaciteit van 60 tot 80 procent van het aanvoeren van water. “Waar het nijpend wordt, zetten we alle zeilen bij”, zegt dagelijks bestuurslid Hans Pereboom.

Lees verder »

Zelfstandig wonen in een complexere samenleving mogelijk maken

Het aantal kwetsbare personen dat woont in de meest kwetsbare wijken neemt toe. Uit vervolgonderzoek* van Andersson Elffers Felix in opdracht van branchevereniging van woningcorporaties Aedes blijkt dat kwetsbare bewoners in een eerder stadium specialistische zorg vanuit de Wmo nodig hebben. Vroegtijdige signalering van problemen is nodig.

Volgens de onderzoekers ontbreekt deze ‘waakvlamfunctie’ in het huidige zorgsysteem echter te vaak. Ook MEE IJsseloevers pleit voor het verder naar voren trekken van deze inzet op preventie. Daarom wil zij op lokaal niveau samen met betrokken partijen aan de slag om zelfstandig wonen in een complexere samenleving mogelijk te maken voor kwetsbare mensen.

Lees verder »

‘Ik zou een goede zijn voor de wetenschap’

Het verhaal van Tjarda Verheijen is uitzonderlijk: ‘Mijn broertje ging met een klapvoet naar de dokter. Zelf dachten mijn moeder en ik dat het waarschijnlijk zou liggen aan een vitaminetekort, maar mijn broertje had het internet al afgestruind. Hij concludeerde dat hij of de ziekte van Lyme had, of multiple sclerose (MS). Toen bloedprikken geen resultaat opleverde, kwamen de reflextesten. De dokter vertrouwde het niet en stuurde hem door naar de neuroloog.’

Lees verder »