Evenementensubsidie aanvragen voor 1 december 2017

Organisatoren van evenementen die in 2018 plaatsvinden, kunnen tot 1 december 2017 een aanvraag indienen voor een evenementensubsidie. Er is subsidie beschikbaar voor grootschalige en kleinschalige evenementen. De evenementen moeten aan criteria voldoen. In totaal is er voor 2018 een budget van € 75.000 beschikbaar.

Lees verder »

D66, VVD en ChristenUnie vragen meer aandacht voor gevolgen vliegen boven Overijssel

De Statenfracties van D66, VVD en ChristenUnie vragen meer betrokkenheid van Overijssel dan tot nu toe het geval lijkt bij het gebruik van het luchtruim boven de provincie ten behoeve van de luchthaven Lelystad. De fracties worden door bezorgde burgers en gemeenteraden benaderd over de aanvliegroutes en vooral de vlieghoogte.

Lees verder »

Varssen-plus in N340 oplossing van coalitie

Namens de coalitiepartijen komt de ChristenUnie in een amendement met een oplossing voor Varssen-plus. In die oplossing wordt de doorstroming beter geregeld en wordt er voor fietsers een veilige fietstunnel gerealiseerd. De ChristenUnie heeft met de collegacoalitepartijen daarvoor extra middelen vrijgespeeld. De totale investering op de N340/N377 komt daarmee op 200 miljoen.  

Lees verder »

Bestuurlijk manifest: ‘Het land van Ommen en Hardenberg’

De colleges van B&W van de gemeenten Ommen en Hardenberg willen op inhoudelijke thema’s de samenwerking versterken. In een bestuurlijk manifest spreken zij de intentie uit om onder het motto ‘Het land van Ommen en Hardenberg’ met de samenleving in gesprek te gaan over de inhoudelijke thema’s waarop de twee gemeenten hun krachten kunnen bundelen.

Lees verder »