Burgemeester van Hardenberg overvallen door benoeming tot medecurator faillissement De Zorgstal

 

 

Burgemeester Maarten Offinga van Hardenberg is overvallen door het besluit van de rechtbank Overijssel om hem te benoemen tot medecurator in de afwikkeling van het faillissement van De Zorgstal in Radewijk. “Voor mij staat de zorg voor de kwetsbare bewoners van De Zorgstal voorop. Daar maak ik mij sterk voor en we zijn samen met de betrokken partijen al druk bezig met het zoeken van een oplossing. De rol van medecurator past daar niet bij.”

 

In november werd zorginstelling De Zorgstal in Radewijk failliet verklaard. Vorige week werd het faillissement definitief. Daarop besloot de Rechtbank Overijssel om burgemeester Maarten Offinga van de gemeente Hardenberg aan te wijzen als medecurator. Een medecurator is samen met de curator verantwoordelijk voor de goede afwikkeling van een faillissement.

Maarten Offinga is overvallen door dit besluit van de rechtbank. “Ik ben deze week tot mijn verrassing met deze benoeming geconfronteerd en hier vooraf niet in gekend. Daarom zoek ik contact met de rechter-commissaris voor een nadere uitleg.”

De burgemeester van Hardenberg voelt zich erg betrokken bij de bewoners van De Zorgstal. Juist daarom vindt hij het niet gepast en gewenst om op te treden als medecurator. “Voor mij staat de zorg voor de kwetsbare bewoners van De Zorgstal voorop. Daar wil ik mij sterk voor maken en daarvoor moet ik de handen vrij hebben. Een rol van medecurator bij de afwikkeling van het faillissement past daar niet bij. Dat is niet in het belang van deze bewoners. Ook doet het geen recht aan de taak die we als gemeente hebben in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het bieden van maatschappelijke ondersteuning is echt iets anders dan het afwikkelen van een faillissement. Bovendien is het een ingewikkelde zaak waar veel partijen bij betrokken zijn. En er kan vanwege de rol van de gemeente sprake zijn van belangenverstrengeling. Kortom: dit is een zeer ongewenste situatie.”

 

Volgens Offinga wordt er al hard gewerkt aan een goede en passende oplossing voor de bewoners van De Zorgstal en is zijn rol als medecurator daarom niet nodig. “Ik snap heel goed dat deze bewoners in onzekerheid zitten door dit faillissement. En dat ze zich zorgen maken over waar ze nu naartoe moeten. Ik weet ook dat de gemeente Hardenberg en andere betrokken instanties al druk bezig zijn met het zoeken van een oplossing. Zij begeleiden deze bewoners bij het vinden van een passend onderkomen.”

De burgemeester van Hardenberg wil op zo kort mogelijke termijn in gesprek met de rechter-commissaris voor een nadere uitleg. “Ik benadruk dat ik dat gesprek voer als burgemeester en niet als medecurator omdat ik allereerst begaan ben met de zorg voor de kwetsbare inwoners van De Zorgstal.”

Artikel delen:
Gerelateerde berichten