Alle berichten van jurre

Hardenberg start programma ‘Eerlijke Kansen’ voor kinderen in het basisonderwijs

De gemeente Hardenberg wil dat alle kinderen op school goed mee kunnen komen. Zodat zij hun eigen talenten ontwikkelen. En mee kunnen doen in de samenleving. Het doel is om samen met het onderwijs de onderwijsachterstanden te voorkomen. De aanpak hiervan staat in het lokale programma ‘Eerlijke Kansen’. Dit programma is samen met het onderwijs gemaakt.

Wethouder Looman: “Goed kunnen lezen is een voorwaarde om kennis op te kunnen doen. Ook helpt het goed kunnen van de taal bij de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs. Binnen onze gemeente verbeteren wij de taal- en leesontwikkeling van kinderen. Zodat zij hun eigen talenten kunnen ontwikkelen”.

 

 

In het programma ‘Eerlijke Kansen’ werken onderwijsinstellingen samen met de gemeente. Om de kinderen gelijke kansen te geven. Het programma bestaat uit een aantal onderwerpen. Eén daarvan is het zo snel mogelijk leren spreken van de Nederlandse taal door anderstalige kinderen. Door bijvoorbeeld aan te moedigen dat ouders en kinderen thuis zoveel mogelijk Nederlands praten. Ook worden onderwijsassistenten ingezet. En worden leerkrachten opgeleid. Zo kunnen anderstalige kinderen makkelijker naar het normaal onderwijs gaan. Een ander thema richt zich op taalachterstanden. Kinderen gaan extra lezen en oefenen in kleine groepjes met een onderwijsassistent. En er worden speciale leesboeken gekocht.

Lees verder »

Hardenberg staat er financieel goed voor en is klaar voor de toekomst

Elk jaar maakt de gemeente in het voorjaar de financiële balans op in het jaarverslag. Het college van B&W biedt het jaarverslag nu aan de gemeenteraad aan. “We zijn trots dat we onze ambities hebben gerealiseerd. Niet alleen in 2021, maar in de afgelopen vier jaar. We hebben ons huishoudboekje goed op orde. En we eindigen deze bestuursperiode met een goedgevulde spaarpot”, zegt wethouder financiën Martijn Breukelman.

 

De gemeente Hardenberg hield in 2021 geld over: € 15,8 miljoen euro. Dat is meer dan vorig jaar nog werd verwacht. Maar het is volgens Martijn Breukelman wel goed uit te leggen. “Zoals elk jaar zijn sommige projecten nog niet helemaal afgerond. Dat doen we dit jaar. Het geld, zo’n 4 miljoen euro, blijft daarvoor beschikbaar. Door de coronapandemie hebben er wat meer projecten vertraging opgelopen. Ook kregen we meer geld van het Rijk voor het uitvoeren van onze taken. Een meevaller dus.”

 

De gemeente gaf de afgelopen jaren extra geld uit voor Jeugdzorg. “Dat hebben we min of meer voorgeschoten. Dat geld heeft het Rijk ons vorig jaar terugbetaald. Dat hebben we in de boeken van 2021 verwerkt.”

 

Er is in 2021 ook weer veel gebouwd. Er kwamen honderden nieuwe woningen bij. Ook bedrijven breidden uit of bouwden nieuw. “Dat er sneller en meer gebouwd wordt, zien we ook terug in de jaarrekening. De opbrengsten uit grondverkopen en leges voor vergunningen waren in 2021 hoger.”

 

Het college van B&W wil het geld dat in 2021 overbleef in de algemene reserve stoppen. Dat is de spaarpot van de gemeente om tegenvallers op te vangen. In de spaarpot zit straks ruim 71 miljoen euro. De verwachting is dat dit bedrag de komende jaren nog hoger wordt. Dat is meer dan voldoende. Volgens Martijn Breukelman is het prettig dat de gemeente een buffer heeft. “Dat was de afgelopen jaren bijvoorbeeld al nodig toen we extra geld moesten uitgeven om inwoners en ondernemers te helpen in de coronapandemie.”

 

“Gelukkig was er niet altijd geld nodig. We zagen ook een veerkrachtige samenleving. Onze inwoners lieten zien wat noaberschap betekent. Vandaag de dag zien we dat weer. Nu we met hoge energieprijzen te maken hebben. En er door de oorlog in Oekraïne veel vluchtelingen naar Nederland komen. Dan is het prettig dat we genoeg geld hebben om de mensen die uit Oekraïne gevlucht zijn te helpen en gastvrij te ontvangen in onze gemeente. Maar we hebben ook de kracht van de samenleving daarbij hard nodig.”

 

De gemeenteraad bespreekt het jaarverslag in de oriënterende ronde van 7 juni en in de raadsvergadering van in 21 juni.

(Foto ter illustratie)

Lees verder »

Ommen Giet Lös komende zaterdag

Ommen Giet Lös op zaterdag 21 mei. Dan gaat het evenementenseizoen in Ommen officieel van start. Toegang is morgen gratis. Het parkeren is op de daarvoor bestemde plaatsen. 

Vanaf 12.00 uur is het centrum een ‘prachtig podium voor straattheater, een dweilorkest en veel vermaak voor kinderen.’ Natuurlijk, het is zaterdag dus winkels en horeca zijn open en het belooft ook nog eens prachtig weer te worden.

Lees verder »

Koninklijke onderscheiding voor echtpaar Weitkamp-Lennips uit Hardenberg

Burgemeester Maarten Offinga reikte afgelopen week twee koninklijke onderscheidingen uit. De heer en mevrouw Frits en Beja Weitkamp-Lennips werden beiden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor hun vrijwillige inzet voor de samenleving.

 

De onderscheidingen werden uitgereikt tijdens het 30-jarig jubileum van stichting De Brug/Spie-en. Mijnheer en mevrouw Weitkamp zijn sinds 2003 als vrijwilliger betrokken bij deze stichtingen, die op 11 mei 1992 werden opgericht door de Hardenbergse kinderarts dr. Diny van Bruggen. De Brug in Nederland, Spie-en in Cambodja. In 2007 namen zij het stokje over van mevrouw Van Bruggen en werden ze beiden aangesteld als directeur van de stichting in Nederland. Stichting De Brug is een organisatie met een christelijke grondslag die zich inzet voor de bevolking van Cambodja. Het land dat zwaar te lijden had onder het schrikbewind van Pol Pot, het communistische Vietnamese regime en een burgeroorlog. Vooral de allerarmsten, de mensen die lijden aan aids of andere ziekten en weeskinderen krijgen steun van De Brug.

Lees verder »

Sallands Bachkoor voert weer een voorjaarsconcert uit

Het Sallands Bachkoor voert na twee jaar weer een voorjaarsconcert uit. Op het programma staan het Stabat Mater van Haydn en het Gloria van Vivaldi.

 

Een lein ensemble van NaSka (Nationaal Symfonisch Kamerorkest) verzorgt de begeleiding. Verder zijn ‘uitstekende’ solisten, een mooie mix van jong en ervaren, ook van de partij.

Iedereen is van harte welkom op zaterdag 21 mei om 20.00 uur in de Van Dedemkerk in Dedemsvaart.

Kaarten van 25 euro (inclusief tekstboekje en consumptie) zijn verkrijgbaar via https://www.ticketkantoor.nl/shop/sallandsbach.

 

Boerenmarkt in Vilsteren pakt ‘groots’ uit

De Boerenmarkt in Vilsteren pakt volgende week zaterdag (21 mei) ‘groots’ uit. Er is een keur aan ‘heerlijke en eerlijke’ producten te vinden op landgoed Vilsteren. Extra aandacht – van 11.00 tot 16.00 uur – is er voor asperges, lamsvlees en graskaas. Dat meldt De Stentor.

 

Het belooft volgens de organisatie weer een gezellige markt te worden. ,,Er is ambachtelijk brood, dagverse zuivel, groente, worst, kruiden, koek, kaas, hartige taart, wijn, bier, chutney, meel, vlees, jam maar bovenal gezelligheid.”

Lees verder »

De Polhaar opent nieuwe bibliotheek op school in Dalfsen

Basisschool De Polhaar in Dalfsen slaat de handen ineen met de bibliotheek in het dorp met het concept ‘de nieuwe schoolbibliotheek’. Dat meldt De Stentor.

 

De schoolbibliotheek is onderdeel van de bibliotheek op school; een landelijke aanpak voor het primair onderwijs waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en digitale geletterdheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. De schoolbibliotheek is onderdeel van de nieuw ingerichte hal van de school. Op Polhaar 2 komt er in elke groep een vernieuwde klassenbibliotheek.

Lees verder »

Wethouder Looman tekent afspraak met hogeschool Windesheim

Wethouder Looman van de gemeente Hardenberg heeft een afspraak met Hogeschool Windesheim getekend. Deze afspraak is voor de leerroute voor hoger onderwijs voor onze inburgeraars.

 

Vanuit de nieuwe wet Inburgering heeft gemeente Hardenberg de regie gekregen op de begeleiding van inburgeraars. De gemeente zal de inburgeraars helpen om de Nederlandse taal te leren en ondersteunen bij het vinden van (betaald) werk. Op deze manier kunnen ze een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving.

 

De nieuwe wet is opgesteld om een snellere integratie van inburgeraars te realiseren. Gemeenten staan dicht bij de mensen en kunnen zelf een goede verbinding leggen met onderwijsinstellingen, vrijwilligersorganisaties en werkgevers. Naast de intensieve begeleiding van de inburgeraars is de gemeente ook verantwoordelijk voor de inkoop van de inburgeringslessen, ook wel leerroutes.

Een inburgeraar kan op verschillende niveaus inburgeringslessen volgen: de Zelfredzaamheid route ‘De B1 route’, en de Onderwijsroute MBO, HBO en WO. De gemeente is verantwoordelijk voor de inkoop van deze leerroutes. Gemeente Hardenberg gaat voor de inzet van de Onderwijsroute HBO/WO hierin samenwerken met Windesheim. Deze leerroute is een taalschakeltraject om na anderhalf jaar door te stromen naar regulier hoger onderwijs. Wethouder Mary Looman tekende de overeenkomst voor deze leerroute. “Ik ben blij met de samenwerking met Windesheim voor het aanbieden van passende taalschakeltrajecten op hoger niveau aan onze inburgeraars. Onderwijs biedt de mensen een verbeterde positie op de arbeidsmarkt.”

Lees verder »

Datrion Dalfsen is terug van weggeweest

Na twee jaar afwezigheid vanwege de coronapandemie is de ‘Dalfser triatlon’, oftewel de Datrion terug van weggeweest. Dit is een evenement voor sportievelingen die willen deelnemen aan zowel de Wandel3daagse, de Fiets3daagse en de Zwem4daagse.

 

Lees verder »

Tweede opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen in Het Talent in gebruik genomen

De voormalige basisschool Het Talent in Dedemsvaart is in gebruik genomen als opvanglocatie voor vluchtelingen in Oekraïne. Afgelopen vrijdag zijn de eerste vijftien vluchtelingen hier aangekomen.

 

Burgemeester Maarten Offinga: “Er is met man en macht gewerkt om het gebouw in korte tijd geschikt te maken. Door onze eigen mensen, maar ook door vrijwilligers, organisaties en bedrijven. Ik ben enorm trots op de kracht en betrokkenheid van onze samenleving.” Ook wethouder Mary Looman is trots: “We kunnen deze mensen op een gastvrije manier in onze gemeente ontvangen. Dankzij de samenwerking met De Stuw, andere betrokken organisaties en de vele vrijwilligers kunnen we deze mensen ook goed begeleiden tijdens hun verblijf in onze gemeente.”

Lees verder »

Molens in Ommen gaan open

Het is weer feest in ‘Molenland’, op zaterdag 14 mei. Door heel Nederland zijn die dag molens open voor publiek, zo meldt De Stentor. Ook in Ommen draaien de molens bij voldoende wind en ze zijn de hele dag opengesteld om te laten ontdekken hoe ‘mooi en bijzonder’ de Nederlandse molens zijn.

 

Het gaat om de volgende molens: De Lelie aan het Molenpad, de Besthmenermolen aan de Hammerweg, de Konijnenbeltsmolen aan de Zwolseweg en molen Den Oordt bij het vernieuwde Historisch Centrum.

Een ensemble van muziekvereniging Soli Deo Gloria laat volgende week zaterdag bij enkele molens blaasmuziek horen. Molen De Lelie bakt voor lekkerbekken pannenkoeken van eigen meel.

Als gevolg van technische ontwikkeling verdwenen molens vanaf het eind van de 19e eeuw steeds meer uit beeld en werden ze gesloopt. Er zijn nog ruim negenhonderd molens gebleven en gerestaureerd, die nog steeds te bewonderen zijn.

 

N48 dicht tussen Ommen en Balkbrug

De N48 tussen Ommen en Balkbrug wordt in beide richtingen afgesloten in het weekend van vrijdag 13 mei 20.00 uur tot maandag 16 mei 5.00 uur. Dat meldt De Stentor. Rijkswaterstaat voert dan onderhoudswerkzaamheden uit aan het viaduct Katingerveld. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingsroutes en een extra reistijd van 15 tot 30 minuten.

 

Lees verder »

Frisse start-regeling in Coevorden op herhaling

Veel organisaties in de gemeente Coevorden maakten afgelopen jaar gebruik van de frisse start regeling. Daarom gaat de regeling dit jaar op herhaling. Er is, net als vorig jaar, 100.000 euro beschikbaar voor vrijwilligersorganisaties die sociaal-culturele activiteiten organiseren die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen.

 

Lees verder »

Van gazon naar ecogras in Ommen

De gemeente Ommen gaat in dit voorjaar een aantal bestaande gazons in Ommen verder omvormen naar ruim twee hectaren ecogras. Dit zijn percelen rijk aan inheemse kruiden die thuishoren op onze zandgronden en die al in Ommen aanwezig zijn. 

 

Lees verder »

Pinkster Open in Ommen viert jubileum

Voor de veertigste keer houdt Tennis Club Ommen haar jaarlijkse Pinkstertoernooi. Ooit geïnitieerd in 1981 op de Rotbrink door Berry Wieland, inmiddels al jarenlang op sportpark Westbroek aan de Sportlaan. Voor de snelle rekenaar, er zit inderdaad meer dan veertig jaar tussen, nu 42 jaar later de lustrumeditie. Dit heeft natuurlijk alles te maken gehad met corona, maar daar wordt TCO niet langer door gehinderd en zodoende kan het Habo Verhuur Pinkster Open Ommen als vanouds van start.

Lees verder »

Tweede Pinksterfair bij Het Laer in Ommen

Voor de tweede keer in de historie vindt op zaterdag 4, pinksterzondag 5 en pinkstermaandag 6 juni aanstaande de Pinksterfair Het Laer plaats in Ommen. De organisatie bouwt daarmee verder op de succesvolle andere fairs die al meer dan 25 jaar in Ommen georganiseerd worden.

 

Lees verder »

Cultuur Platform Ommen (CPO) zoekt een nieuwe voorzitter

Na jarenlange inzet voor het culturele leven in Ommen stopt Dick de Boer als voorzitter van het Cultuur Platform Ommen (CPO). Het CPO en het college zijn daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter die per 1 juni 2022 het culturele leven in Ommen aanjaagt.

Het CPO adviseert en informeert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen over negen culturele disciplines. Van muziek tot theater en van erfgoed tot subsidies. In de loop der jaren heeft het CPO meerdere initiatieven aangedragen zoals het panelenpad, de (junior) stadsdichter en de uitreiking van de cultuurprijs Ommen. Het CPO heeft bijgedragen aan het cultuur en erfgoedbeleid 2021-2030.

Lees verder »

Lintjesregen in Ommen

Burgemeester Hans Vroomen reikte deze week drie Koninklijke onderscheidingen uit tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Tijdens de uitreiking is Liesbeth Cremers benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Wouter van Gils tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden en Henk Stegeman tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Allen hebben zich vrijwillig bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de samenleving.

 

Lees verder »

Erfcoaches te gast op Reestlandhoeve

Voor de tweede Agro-Carrouselbijeenkomst met als thema Verbreding & Nevenactiviteiten, waren er diverse erfcoaches te gast bij Wijngoed en Zorghoeve De Reestlandhoeve in Balkbrug. Hier heeft de familie Huisman op één erf meerdere nevenactiviteiten opgezet en ondernemer John Huisman deelde zijn kennis en ervaringen met de aanwezige collega-ondernemers.

Huisman leidde de erfcoaches rond op zijn bedrijf en nam ze mee in zijn transitie van melkveebedrijf naar wijnboerderij, dat ze later combineerden met een zorgboerderij. Hij vertelde over de genomen stappen, de samenwerkingen die ze aangingen, de tegenslagen, maar ook de keuzes die ze in de loop der jaren hebben gemaakt. Zo maakten ze bijvoorbeeld de keus om de wijn op het bedrijf aan consumenten te verkopen. Naast het kopen van de wijn bieden ze de bezoeker een complete beleving met een rondleiding door de wijngaard en natuurlijk het proeven van de wijn.

Lees verder »

Vijf inwoners Hardenberg in zonnetje gezet tijdens Lintjesregen 2022

Bij de traditionele Lintjesregen zijn diverse inwoners van de gemeente Hardenberg weer in het zonnetje gezet. Inwoners die zich gedurende langere tijd op vrijwillige basis verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving, konden worden voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding. Ook in Hardenberg werd er dit jaar weer een aantal ‘lintjes’ uitgereikt door burgemeester Maarten Offinga. Dat deed hij in theater De Voorveghter.

Lees verder »

Een stap verder richting aangepast sporten in de gemeente Coevorden

In Coevorden is een stap gezet in het aangepast sporten. In 2021 hebben de partners van het Sport- & preventieakkoord ook al veel bereikt. “Samen hebben we stappen gezet naar een gezonder Coevorden waarin we meer inwoners in beweging kregen. Maar er zijn nog voldoende uitdagingen. Voor 2022 zetten we graag de volgende stap en richten we ons op elf projecten”, aldus de gemeente.

 

Lees verder »