Alle berichten van jurre

Hardenberg gaat verder met de kansencoach binnen het onderwijs

De gemeente Hardenberg wil dat alle kinderen op school goed mee kunnen komen. Ieder kind in Nederland heeft recht op dezelfde kansen om hun talenten te ontwikkelen. Dit mag niet afhangen van de buurt of het gezin waarin kinderen opgroeien. Samen met partners is het doel om achterstanden binnen het onderwijs te voorkomen. De inzet van de kansencoach helpt hierbij. Na positieve ervaringen in de afgelopen jaren, zal ook in de volgende jaren de kansencoach actief zijn in het onderwijs.

 

Lees verder »

Oproep initiatiefnemers lokale streekproductenmarkt

Het college van B&W roept (potentiële) kraamhouders van lokale streekproducten uit de gemeente Dalfsen op. Het is in de gemeente Dalfsen namelijk mogelijk om een lokale streekproductenmarkt te starten. Voor ideeën en initiatieven kunnen potentiële initiatiefnemers contact opnemen met de gemeente Dalfsen om te kijken naar de mogelijkheden.

Lees verder »

Gemeente Dalfsen verlengt contract met Het tolhuis voor vluchtelingen uit Oekraïne

De oorlog in Oekraïne, die op 24 februari 2022 begon, heeft in Europa en in Nederland een ongekende vluchtelingenstroom op gang gebracht. Vluchtelingen uit Oekraïne worden opgevangen in de gemeentelijke opvang en via particuliere initiatieven. Een snel einde aan het conflict of verbetering van de situatie wordt op de korte termijn niet verwacht. Binnen de gemeente Dalfsen zijn er momenteel 172 gemeentelijke opvangplekken. De meeste van deze opvangplekken zijn op locatie Vechtdalcamping Het Tolhuis. Dit contract loopt binnenkort af. De gemeente Dalfsen heeft besloten het contract te verlengen om zo opvangplekken te kunnen blijven bieden.

Lees verder »

Regionale Energie Strategie komt op stoom in Dalfsen, maar versnelling is nodig

De opwekking van duurzame energie door middel van grootschalige opwek door zon en wind in de RES-regio West-Overijssel komt op stoom, maar versnellen is nodig om de afgesproken duurzame energieproductie van 1,8 TWh in 2030 te halen.

 

In de regio worden nu nog op sommige plekken te weinig nieuwe windprojecten ontwikkeld. Het is van het grootste belang dat de laatste gemeenten hun zoekgebieden aanwijzen, zodat de samenwerking tussen gemeenten en netbeheerder goed van de grond komt. Alleen op deze manier kan de versnelling richting 2030 worden ingezet.

Op dit moment is ongeveer 45 procent van de 1,8 TWh gerealiseerd dan wel in ontwikkeling in Overijssel. Het overige aandeel van 55 procent moet nog worden ontwikkeld. De productie van zon op dak is hoger dan verwacht, waardoor de RES-regio West-Overijssel met zonne-energie op schema ligt. Het aandeel wind blijft regionaal echter achter waardoor er scheefgroei is ontstaan in de verhouding tussen zon en wind.

Wethouder Andre Schuurman: ”Ook in de gemeente Dalfsen moeten we nog flink aan de slag. Samen met de bewoners van Dalfserveld West werken we de afgelopen periode bijvoorbeeld hard aan een energieplan met onder meer een aantal windmolens. Daarnaast stijgt het aantal zonnedaken in onze gemeente nog steeds en  zijn er concrete plannen voor een aantal lokale (elektra)netversterkingen. Mede door samen te werken in RES-verband kunnen we onze doelen halen.”

Lees verder »

Geslaagden-karavaan 6 juli op pad in Dalfsen

Donderdag 6 juli is het zover in Dalfsen: jongeren die een herkansing voor hun examen op de middelbare school doen, krijgen te horen of ze geslaagd zijn. Om dit samen te vieren, organiseren de gemeente Dalfsen en Saam Welzijn een geslaagd-actie.

 

Lees verder »

Groene straat Westerhof Dalfsen geopend

De straat Westerhof in Dalfsen is eind vorige maand feestelijk heropend door bewoners en wethouder Ruud van Leeuwen. Op initiatief van de bewoners is de straat duurzamer, groener, leefbaarder en klimaatvriendelijker gemaakt.

 

Lees verder »

Gratis inloopavond evenementen op 4 juli in Dalen

Bij het organiseren van evenementen wordt er tegenwoordig veel gevraagd, zo zegt ‘Coevorden’ op de gemeentelijke website. “Wij begrijpen dat het soms een uitdaging kan zijn om op de hoogte te blijven en aan alle eisen te voldoen. Ook de komende jaren zal de regelgeving niet stil blijven staan.” Daarom organiseert de gemeente Coevorden een gratis Inloopavond evenementen op dinsdag 4 juli.

 

Tijdens deze avond zijn er deskundigen aanwezig. Zij vertellen  over recente ontwikkelingen in de regelgeving, geven praktische tips over hoe men aan de eisen kunt voldoen en willen meer vertellen over het aanjaagfonds. Belangstellenden kunnen in gesprek en netwerken met adviseurs van de gemeente, de politie, de brandweer en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Ook kan men in gesprek over de organisatie van nieuwjaarsfeesten. De inloopavond is in De Baander aan de Hoofdstraat 23 in Dalen en begint om 17.00 uur. Het duurt tot ongeveer 20.00 uur en toegang is gratis. Aanmelden is verplicht en kan via de nieuwsbrief voor evenementen.

Inwoners tevreden over kwaliteit Wmo-en Jeugdhulpondersteuning

Inwoners van de gemeente Ommen die in 2022 gebruik hebben gemaakt van een Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of Jeugdhulpvoorziening, zijn tevreden over de kwaliteit van de ingezette ondersteuning. Dit blijkt uit het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek dat door onderzoeksbureau Magis is uitgevoerd. Cliënten geven het gesprek dat zij met een medewerker van Samen Doen hebben gemiddeld een 7,7. Een verbetering ten opzichte van het jaar daarvoor.

 

Lees verder »

Stichting Marketing Ommen van start

Stichting Marketing Ommen is met volle energie van start gegaan om de gemeente Ommen in alle facetten onder de aandacht te brengen. Halverwege deze maand vond de feestelijke lancering plaats. Daarbij werd marketingcoördinator Erik Eggert verwelkomd en ontving hij bemoedigende woorden van wethouder Leo Bongers.

Lees verder »

Gemeente Ommen sluit 2022 af met positief resultaat

Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening van 2022 goedgekeurd. Nog deze maand wordt de jaarrekening aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling. Met de jaarrekening legt het college verantwoording af over de resultaten en bijbehorende financiële middelen.

 

Lees verder »

Expositie Ingrid Mertens in het gemeentehuis

Vanaf afgelopen vrijdag tot en met 1 augustus 2023 kunnen inwoners en bezoekers de expositie van Ingrid Mertens bekijken in het gemeentehuis in Dalfsen. De tentoonstelling is te bekijken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Deze zijn te vinden op www.dalfsen.nl.

 

Lees verder »

Inloopbijeenkomst over De Vechte

Op woensdag 28 juni is er een inloopbijeenkomst in theater De Voorveghter aan het Badhuisplein in Hardenberg. Hier kan men het woningbouwproject De Vechte bekijken.

 

De inloopbijeenkomst begint om 18.30 uur en duurt tot 20.30 uur. Het nieuwbouwproject De Vechte komt tussen de Kruserbrink en de Vecht in Hardenberg. De flats die hier nu nog staan, worden gesloopt. Ze maken plaats voor 185 woningen. Het gaat vooral om appartementen en enkele eengezinswoningen. Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg werken samen bij dit project. Het bestemmingsplan om dit mogelijk te maken is klaar en onherroepelijk.

Lees verder »

Reünie voor Oud (e) Ommenaren

Op 25 augustus is het precies 775 jaar geleden dat volgens de overlevering Bisschop Otto III Ommen haar stadsrechten gaf. Ook dit jaar zullen we deze datum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Die dag vindt een reünie plaats voor Oud (e) Ommenaren.

 

Lees verder »

EK wielrennen in Coevorden

Van 20 tot en met 24 september 2023 is het EK Wielrennen in Drenthe. De gemeente noemt het ‘een prachtig topsportevenement waarmee we Drenthe als fietsprovincie nationaal en internationaal nóg meer op de kaart zetten.’

 

Lees verder »

Gemeente Coevorden ruim 9 miljoen in de plus

De gemeente Coevorden heeft haar jaarcijfers bekendgemaakt. Zij sloot 2022 af met een bruto resultaat van 9,2 miljoen euro, maar wil veel geld dit jaar nog uitgeven. Het college stelt de raad voor om 3,8 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve om voorbereid te zijn op mindere tijden.

 

Lees verder »

Eerste paal Het Wester in Nieuwleusen door kopers in de grond geslagen

Onlangs is de eerste paal in de grond geslagen voor de bouw van 47 sociale huurwoningen en de eerste dertien koopwoningen van Het Wester in Westerbouwlanden Noord, Nieuwleusen.

 

De kopers zelf hadden samen met wethouder André Schuurman, Robert Waarsing, directeur-bestuurder van Woonstichting VechtHorst en Ronnie Hondeveld, holdingdirecteur van aannemer Vastbouw, de eer om dit te doen.

Lees verder »

Fietsstroken Rheezerweg krijgen rode slijtlaag

Aan de fietsstroken van de Rheezerweg in Hardenberg zijn vorige week rode slijtlagen aangebracht. Dit is een van de laatste acties in het kader van de Herinrichting van de Rheezerweg, die de afgelopen weken is uitgevoerd door het bedrijf KWS in Zwolle.

 

De fietsstroken aan beide zijden van de rijbaan werden 1,90 meter breed zodat de fietser meer ruimte krijgt op de rijbaan. Hierdoor worden automobilisten gedwongen rekening te houden met de fietsers en minder hard te rijden.

Lees verder »

Middeleeuws feest in Ommen

Ommen gaat zaterdag terug in de tijd met een ‘groots middeleeuws festival’. Wat te denken van diverse muzikale optredens, van verhalenvertellers en van straatartiesten? Wat te denken van ridders, ambachtslieden en vuurspuwers? Het komt allemaal naar Ommen.

Lees verder »

Nomineren van sportvrijwilliger Ommen kan vanaf heden

De gemeente Ommen vindt het belangrijk dat iedere inwoner wordt gestimuleerd om te bewegen. Bewegen draagt bij aan een langer en gezonder leven en een verminderde kans op verschillende ziektes. Om het bewegen mogelijk te maken in de gemeente Ommen zijn er heel veel vrijwilligers actief in de sport. “Omdat de sport niet zonder deze vrijwilligers kan, zijn wij op zoek naar de sportvrijwilliger van de gemeente Ommen. Helpt u mee deze te vinden?” Dat kan vanaf heden.

 

Lees verder »