Nieuw boek uit over Varsen vroeger en nu

‘’Varsen vroeger en nu, in woord en beeld’’ is de titel van een nieuw boek dat een inkijkje geeft in het verleden en heden van de Ommer buurtschap Varsen. Burgemeester Hans Vroomen ontving samen met vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Varsen het eerste exemplaar van het boek uit handen van Wim van der Heide. De officiële presentatie vond vrijdagmiddag plaats op Landgoed “De Woesten Heide”, het domein van de auteur en initiatiefnemer Wim van der Heide. De eerste reacties van de aanwezigen waren enthousiast en blij dat de geschiedenis van Varsen nu te boek is gesteld.

Lees verder »

Plaatselijk Belang Varsen viert 40-jarig jubileum

Met de doortrekking van het bestaande fietspad Larinkmars, de komst van een Koesafari en een nieuwe brink met vleermuizenhotel is Varsen de parel van Ommen en een grote trekker voor dagjesmensen. Deze verwachting uitte de Ommer wethouder Leo Bongers zaterdagmiddag bij de officiële ingebruikname van de Varsenerbrink aan de Varsenerweg in de buurtschap Varsen.

Lees verder »

Gratis bijenbloemenzaad voor bovenbouwklassen van het basisonderwijs

Dit voorjaar organiseert Bijenbeweging Overijssel de scholenactie Scholen voor Bijen. Deze scholenactie is speciaal voor bovenbouwklassen van basisscholen in Overijssel. Leerlingen van groep 7 & 8 gaan aan de slag met het nieuwe lesmateriaal van Nederland Zoemt. De eerste 125 scholen die zich aanmelden ontvangen gratis twee typen biologisch bijenbloemenzaad.

Lees verder »

Alternatief tracé fietspad Varsen kan de Otter redden

De Vereniging Natuur en Milieu de Vechtstreek, gesteund door Stichting Das en Vecht en de provinciale Otterwerkgroep, pleiten voor een alternatief fietspadtracé in de buurtschap Varsen. Met dit alternatief willen zij voorkomen dat voor verstoringgevoelige soorten als Otter en Das zullen verdwijnen uit dit gebied. De natuurorganisaties vinden dat het door Plaatselijk Belang Varsen voorgestelde tracé, dat dwars door het leefgebied van Otter en Das gaat, te veel onrust ontstaat voor deze beschermde diersoorten. Hierdoor kunnen ze uit Varsen verdwijnen.

Lees verder »

Unieke fototentoonstelling over boerderijen in de buurtschappen Stegeren en Junne te zien in het Streekmuseum van Ommen

Ommen kent een bijzonder lange bewoningsgeschiedenis. De hoge dekzandruggen langs de Vecht waren vanaf 9.000 v. Chr. een geliefde verblijfplaats van rondtrekkende jagers-verzamelaars. Vanaf 5.000 v. Chr. vestigden zich de eerste boeren in deze streken. Ze legden bescheiden akkertjes aan en hielden vee. Evenals hun voorouders maakten ze gebruik van stenen en houten gebruiksvoorwerpen.

Lees verder »

Brief aan Provinciale Staten over voorstel N340/N48: ‘Vergeet knelpunt Varsen niet’

De vier gemeenten langs de N340 zien dat het versoberde voorstel voor de N340/N48 voor een groot deel tegemoet komt aan de wensen voor doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid, maar constateren dat het knelpunt bij Varsen niet wordt opgelost. De gemeenten Ommen, Hardenberg, Dalfsen en Zwolle vragen hiervoor aandacht van Provinciale Staten die hierover binnenkort een besluit neemt.

Lees verder »

Ambulancepersoneel gaat weer actie voeren

Ambulancepersoneel in Overijssel protesteert binnenkort opnieuw tegen het uitblijven van een goed cao-voorstel van de werkgevers. Dat schrijft RTV Oost. Er zijn werkonderbrekingsacties in voorbereiding, zegt directeur Piet Huizinga van RAV IJsselland en Ambulance Oost.

Lees verder »

Dilana Smith rockt Calluna plat

Het werd voor de bezoekers van Café Calluna zaterdag een avond om niet te vergeten. Niemand minder dan rockster Dilana Smith kwam langs om een show te rocken. Dilana begon haar carrière in Zuid-Afrika maar verhuisde in de jaren negentig naar Nederland, waar ze een bekend gezicht in de pop- en rockwereld werd. Hoogtepunt was haar album ‘Wonderfool’ met de hits ‘Do You Now’, ‘To All Planets’ en ‘Breakfeast In Central Park’.

Lees verder »

Dilana Smith komt 23 mei naar Calluna

Dilana Smith komt 23 mei voor de derde keer naar Ommen. Bij Cafe Calluna Zal ze weer voor een spetterend optreden verzorgen met haar te gekke band. Dilana begon haar carrière in Zuid Afrika maar verhuisde in de jaren negentig naar Nederland. Hier werd ze  een bekend gezicht in de pop- en  rockwereld. Hoogtepunt was haar album ‘Wonderfool’ met de hits ‘Do You Now’, ‘To All Planets’ en ‘Breakfeast In Central Park’.

Lees verder »

Wereldrecord eieren gooien bijna verslagen

Bij motorcamping Calluna in Ommen stond op Tweede Paasdag weer het traditionele eieren gooien op het programma. Velen waagden een poging om een ei over een zo groot mogelijke afstand over te gooien, zonder dat hij brak. Marco Kodden en Gerald Hekman verbraken het ‘Calluna-record’ met maar liefst 64,80 meter.

Lees verder »

Wandelroute op nieuw landgoed Den Woesten Heide

Met de verkoop van en het vestigen van een erfpacht op twee percelen in Varsenerveld, maken de gemeente Ommen en de nieuwe eigenaar het mogelijk dat de oppervlaktestatus van het landgoed De Oude Woeste wordt vergroot. Het toekomstige landgoed Den Woesten Heide dat hierdoor ontstaat, wordt middels een wandelroute opengesteld voor publiek.

Lees verder »

Inloopavond over glasvezel in het buitengebied

Het bestuur van Vechtdal Breed nodigt u uit voor een inloopavond over de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied. De uitdaging is om in ieder geval 60% van de bewoners in het buitengebied van de gemeente Ommen aan te sluiten op het breedbandnetwerk.

Lees verder »