Bestuur Vechtstromen wil extra investeren

Waterschap Vechtstromen werkt dagelijks aan (landelijke) opgaven zoals klimaataanpassing, waterkwaliteit, duurzaamheid en blijft dat de komende jaren doen. Om door te gaan met deze koers en de doelen uit het bestuursakkoord voor veilig, voldoende en schoon water te bereiken, wordt er de komende jaren extra geïnvesteerd. 

Lees verder »

Fotowedstrijd Ommer molens

Met als thema “Wie fotografeert de Ommer molens het mooist” organiseert de Stichting Ommer Molens een fotowedstrijd voor molenliefhebbers. De mooiste inzendingen komen in aanmerking voor een foto-expositie die op zaterdag 5 augustus tijdens de Ommer Molendag wordt gehouden.

Bovendien komen de drie mooiste foto’s van deze fotowedstrijd in aanmerking voor een leuk prijsje. De Stichting Ommer Molens hoopt op veel creatieve inzendingen. Per deelnemer kunnen maximaal twee zelfgemaakte foto’s worden  ingestuurd. Het inzenden van de foto’s is mogelijk tot 15 juli per email aan stichtingommermolens@kpnmail.nl. Tijdens de Ommer Molendag op zaterdag 5 augustus zijn bij alle molens in Ommen leuke activiteiten. Bij de Besthmenermolen wordt gedorst en brood gebakken. Een mobiele houtzagerij staat opgesteld bij molen Den Oordt. Ook worden hier oude ambachten weer tot leven gebracht. Paard en wagen brengen bezoekers naar molen De lelie. Ook bij de Konijnenbeltsmolen en de Vilsterse molen zijn deze molendag activiteiten en uiteraard staan alle molens open voor bezoek.

Inpassingsplan N340/N48 Zwolle – Ommen

Nog tot 18 juli 2017 ligt het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N340/N48 Zwolle – Ommen ter inzage. Het gaat om een gedeeltelijke herziening van het PIP dat in 2012 is vastgesteld door de Raad van State. In dit plan staat beschreven op welke wijze de opwaardering van de provinciale wegen in het Vechtdal worden uitgevoerd. 

Lees verder »