Schutsluizen Vechterweerd en Vilsteren weer open voor recreatievaart

Vanaf maandag 18 mei zijn de schutsluizen Vechterweerd en Vilsteren in de Overijsselse Vecht  weer open voor de recreatievaart. Dit betekent een versoepeling van het eerdere uitstel van het vaarseizoen tot 1 juni vanwege coronamaatregelen. De nieuwe richtlijnen van de rijksoverheid bieden ruimte om, onder strikte voorwaarden, deze sluizen van Waterschap Drents Overijsselse Delta weer te bedienen.

De provincie Overijssel besloot het vaarseizoen op maandag 18 mei te starten in afstemming met gemeenten, waterschappen en andere provincies. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden gesteld om de veiligheid van alle betrokkenen te kunnen waarborgen.

  1. Medewerkers die de bruggen en sluizen bedienen moeten veilig kunnen werken. Dit betekent dat zij voldoende afstand van elkaar en de vaarweggebruikers moeten kunnen houden.
  2. We verstrekken extra informatie aan vaarweggebruikers over veiligheid op en rond het water.
  3. Fietsers en voetgangers moeten bij het wachten voor afsluitbomen voldoende afstand van elkaar kunnen houden.
  4. De drukte in sluizen en op het water moet beheersbaar zijn. Dit kan leiden tot extra wachttijden, en waar nodig, bij te grote drukte, wordt de bediening afgeschaald.
  5. De handhaving op veiligheid op en rond het water moet gewaarborgd zijn.
  6. De regelgeving vanuit rijksoverheid en noodverordeningen zijn onverkort van toepassing op alles op en rond het water.

Normaal gesproken start ieder jaar rond Pasen het zogeheten ‘schutseizoen op de Vecht’ en is het in de voorjaars- en zomermaanden een komen en gaan van recreatievaarders. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kondigde de Rijksoverheid maatregelen af om verspreiding van het virus op het water tegen te gaan. Recreatievaart leidt namelijk tot meer mobiliteit en mogelijke contactmomenten.

Waterschap Drents Overijsselse Delta is verantwoordelijk voor het waterpeilbeheer en het vaarwegbeheer  op de Overijsselse Vecht vanaf de monding in het Zwarte Water bij Zwolle tot Ommen. Vanaf Ommen tot aan de Duitse grens gaat waterschap Vechtstromen hierover. De bedieningstijden van de schutsluizen Vecherweerd en Vilsteren staan op de website van het waterschap.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten