Alle berichten van Redactie

Gebruik van slootwater niet overal meer mogelijk

Door de sterk toegenomen watervraag zit Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) op diverse locaties tegen de maximale aanvoercapaciteit aan. Dit kan reden zijn dat agrariërs die een verzoek doen voor het onttrekken van water uit een sloot voor beregening van hun gewassen een afwijzing ontvangen of worden gevraagd dit tijdelijk niet te doen (de zogeheten ‘onttrekkingsstop’). Het waterschap doet er alles aan om de waterpeilen op voldoende niveau te krijgen en te houden. Hier zit echter wel een grens aan.

Lees verder »

Zelfstandig wonen in een complexere samenleving mogelijk maken

Het aantal kwetsbare personen dat woont in de meest kwetsbare wijken neemt toe. Uit vervolgonderzoek* van Andersson Elffers Felix in opdracht van branchevereniging van woningcorporaties Aedes blijkt dat kwetsbare bewoners in een eerder stadium specialistische zorg vanuit de Wmo nodig hebben. Vroegtijdige signalering van problemen is nodig.

Volgens de onderzoekers ontbreekt deze ‘waakvlamfunctie’ in het huidige zorgsysteem echter te vaak. Ook MEE IJsseloevers pleit voor het verder naar voren trekken van deze inzet op preventie. Daarom wil zij op lokaal niveau samen met betrokken partijen aan de slag om zelfstandig wonen in een complexere samenleving mogelijk te maken voor kwetsbare mensen.

Lees verder »

‘Ik zou een goede zijn voor de wetenschap’

Het verhaal van Tjarda Verheijen is uitzonderlijk: ‘Mijn broertje ging met een klapvoet naar de dokter. Zelf dachten mijn moeder en ik dat het waarschijnlijk zou liggen aan een vitaminetekort, maar mijn broertje had het internet al afgestruind. Hij concludeerde dat hij of de ziekte van Lyme had, of multiple sclerose (MS). Toen bloedprikken geen resultaat opleverde, kwamen de reflextesten. De dokter vertrouwde het niet en stuurde hem door naar de neuroloog.’

Lees verder »

Minder vaak schutten op de Vecht om water te sparen

Door de aanhoudende droogte, het warme weer en een beperkte wateraanvoer van de Overijsselse Vecht gaat Waterschap Drents Overijssels Delta (WDODelta) vanaf zaterdag 8 augustus pleziervaart in de schutsluis Vechterweerd (tussen Dalfsen en Zwolle) minder vaak schutten. Dit ‘spaarzaam schutten’ betekent dat recreatievaart nog in vaste bloktijden wordt geschut, in totaal vijf keer per dag. Met deze maatregel wil het waterschap water langer vasthouden in het gebied en niet onnodig verliezen.

Lees verder »

Kansen Jan Modaal op woningmarkt nagenoeg uitzichtloos

Het is voor huizenkopers met een modaal inkomen nog moeilijker geworden om een woning te vinden in vergelijking met een jaar geleden. Vooral voor alleenstaanden met een modaal inkomen is de situatie verslechterd. Nog slechts 4,7 procent van het totale huizenaanbod is beschikbaar voor deze inkomensgroep, terwijl dit een jaar geleden nog 6,3 procent was.

Dit is een afname van ruim een kwart. In de provincies Utrecht en Noord-Brabant is de situatie voor alleenstaanden met een modaal inkomen het meest uitzichtloos. In Groningen, Drenthe en Limburg maakt een eenverdiener nog de meeste kans om een woning te vinden.

Lees verder »

Vanaf 6 augustus hitteplan en smogwaarschuwing

Het is warm vandaag. En het wordt nog veel warmer de komende dagen. Voor veel mensen betekent dat genieten op het strand of in de tuin. Voor anderen is het niet zo fijn en voor groepen kwetsbare mensen brengt het hete weer zelfs risico’s met zich mee. Daarom activeert het RIVM vanaf 6 augustus het Nationaal Hitteplan. Ook geldt er een smogwaarschuwing. Extra opletten kan gezondheidsproblemen door het warme weer beperken.

Het Nationaal hitteplan en de smogwaarschuwing gelden voor heel het land. Volgens het KNMI kan het warme weer nog tot na het weekend aanhouden.

Maatregelen tegen klachten door heet weer

•    Drink voldoende;
•    Draag dunne kleding die bescherming biedt tegen verbranding door de zon;
•    Zoek de schaduw op;
•    Smeer de huid in met zonnebrandcrème;
•    Beperk lichamelijke inspanning in de middag en vroege avond;
•    Houd de woning koel door zonwering, ventilator of airconditioning;
•    Let extra op mensen in je omgeving die zorg nodig hebben.

Aanhoudende hitte

Het Nationaal Hitteplan is in feite een waarschuwing voor hitte en de risico’s die dit met zich mee kan brengen en een oproep om extra op elkaar te letten. Het hitteplan is vooral bedoeld voor mensen met een kwetsbare gezondheid, zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement. Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting.

Smog door ozon

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. In Europa zijn voor ozon een informatie- en een alarmdrempel vastgesteld. De EU -informatiedrempel is 180 microgram ozon per kubieke meter lucht. Bij (dreigende) overschrijding van deze waarde kunnen mensen die gevoelig zijn voor smog, klachten krijgen. Het RIVM brengt dan een waarschuwing uit.

De luchtkwaliteit is dan “slecht” volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. De EU-alarmdrempel is 240 microgram ozon per kubieke meter lucht. De luchtkwaliteit is dan “zeer slecht” volgens de Nederlandse luchtkwaliteitsindex. Wanneer deze waarde overschreden wordt, kan iedereen klachten krijgen. Als dit dreigt te gebeuren, zet het RIVM de smogwaarschuwing om in een smogalarm.

Meldpunt gevolgen van de Corona-epidemie

Begin maart 2020 werd de samenleving geconfronteerd met de verspreiding van het Corona-virus. De landelijke overheid nam maatregelen om de verspreiding in te dammen.

Deze maatregelen hadden grote consequenties voor kwetsbare inwoners en hun mantelzorgers in Overijssel. Al snel meldden zij zich bij Zorgbelang Overijssel met vragen en signalen over de gevolgen van de corona-crisis.

Lees verder »

Omleidingsroutes vanwege werkzaamheden aan de Loozenophaalbrug

Van augustus 2020 tot oktober 2020 voert de provincie Overijssel werkzaamheden uit aan de Loozenophaalbrug in Loozen. De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van de bruginstallatie en het vervangen van kabels en leidingen. Ook wordt het brugdek voorzien van een nieuwe laag verf. De werkzaamheden worden zowel op de brug als vanaf het water uitgevoerd.

Lees verder »

Hartrevalidatie heeft positief effect op levensverwachting hartpatiënten

Voor alle hart- en vaatpatiënten heeft het zin om een hartrevalidatieprogramma te volgen. Mensen die aan een programma meedoen, en zo meer kennis opdoen over de risicofactoren van hart- en vaatziekten en advies krijgen over leefstijl en stressmanagement, leven gemiddeld langer.

Dit laten onderzoekers van het Radboudumc zien in samenwerking met zorgverzekeraar VGZ. De resultaten zijn nu gepubliceerd in JAMA Network Open.

Lees verder »

Veiligheidsregio IJsselland: geen mondkapjesplicht, wel aangescherpte controles

Veiligheidsregio IJsselland gaat geen mondkapjesplicht invoeren. Het RIVM is helder: medisch gezien draagt het niet bij. Wel gaan politie en gemeenten in IJsselland door met aangescherpte controles. Waar vorig weekend het zwaartepunt voornamelijk bij de horeca lag, wordt dit aankomend weekend aangevuld met onder andere recreatiegebieden, offerfeesten en studie-introducties.

Lees verder »

Jongereninitiatief Heel Holland Hiked doorkruist gemeente Ommen op 6 augustus

Vanaf 31 juli wandelen jongeren van de Nationale Jeugdraad drie weken door Nederland om het gesprek aan te gaan over klimaatverandering onder de naam Heel Holland Hiked. Op 6 augustus lopen ze van Hardenberg naar Ommen. Met hun 523 km lange wandeltocht hoopt het team jongeren te spreken die normaal gesproken in het klimaatdebat niet worden gehoord. De gesprekken en ideeën die het team onderweg verzamelt, worden gepresenteerd aan Nederlandse beleidsmakers en op internationale conferenties van de VN.

Lees verder »

Eén op drie Nederlanders overweegt binnen vijf jaar elektrisch te rijden 

Pakweg 2% van de Nederlandse automobilisten rijdt vandaag de dag elektrisch. Toch wordt elektrisch rijden de komende jaren steeds populairder: de subsidiepot van dit jaar voor elektrische auto’s is al leeg. Ook overweegt maar liefst 31% van de Nederlandse automobilisten binnen vijf jaar elektrisch te rijden. Dit blijkt uit onderzoek van Pricewise onder 1.000 respondenten, in samenwerking met onafhankelijk  veldwerkbureau Panel Inzicht.  Aan elektrisch rijden hangt wel een prijskaartje: niet alleen de aanschafkosten, maar ook het aantal schadeclaims en de schadelast van elektrische auto’s zijn veel hoger dan bij brandstofauto’s. Volgens Voogd & Voogd Verzekeringen rijden elektrische auto’s ruim twee keer zo vaak schade als brandstofauto’s.

Lees verder »

Zomervakantie is dé tijd voor woningonderhoud

‘Deze zomervakantie is bij uitstek geschikt om je woning een onderhoudsbeurt te geven en te verduurzamen. Of je er nu zelf blijft wonen of je woning verkoopklaar wilt maken, nu is de tijd om in je huis te investeren’, stelt Hans van der Ploeg is directeur van branchevereniging VBO.

Lees verder »

Update droogte: Situatie stabiliseert

De neerslag van de afgelopen periode in combinatie met het bewolkte weer heeft ervoor gezorgd dat de situatie in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) verder is gestabiliseerd. Het waterschap kan voldoende water aanvoeren om aan de watervraag te voldoen. De verwachting is dat dit voorlopig zo blijft.

Lees verder »

Verkoop aan huis voor goede doel

Dina Poortier houdt zaterdag 1 augustus tussen 10.00 en 17.00 uur een verkoopdag aan huis voor het goede doel. Ze is altijd bezig met naaldwerk, maar omdat er dit jaar nog nauwelijks markten of braderieën worden gehouden is er nu deze grote verkoop “met hoge korting” aan de Hardenbergerweg 71 in Ommen.

Lees verder »

Striktere handhaving van de coronamaatregelen

Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt weer toe in Nederland. De toename is een waarschuwing aan iedereen en het is belangrijk dat de genomen maatregelen nog steeds in acht
genomen worden. Vanaf het komende weekend gaat de gemeente Ommen in samenwerking met de politie en de Veiligheidsregio IJsselland strenger optreden tegen overtreding van de coronamaatregelen.

Lees verder »

Jouw inzending kan de Doemee-award 2020 winnen

Eind 2020 wordt de Doemee-award voor de vijfde keer uitgereikt. De Doemee-award is een initiatief van MEE. Het is een stimuleringsprijs voor personen of organisaties in Overijssel of Flevoland die zich met een lokaal initiatief in hun omgeving inzetten voor een samenleving van en voor iedereen. Hun inzet stelt mensen met een beperking, chronische ziekte of een afstand tot de arbeidsmarkt in staat maximaal mee te doen. De winnaar ontvangt een geldbedrag om het initiatief verder uit te bouwen en meer mensen mee te laten doen. Vanaf nu kan iedereen een lokaal initiatief van een persoon of een organisatie inzenden!

Lees verder »

Coronacrisis stimuleert onlinebetalingen

Na de uitbraak van het coronavirus in Nederland en de afgekondigde gedeeltelijke lockdown werd er meer betaald met onlinebetaalmiddelen zoals iDEAL en creditcard en minder via PIN of contant. Na een tijdelijke terugval tijdens de gedeeltelijke lockdown liggen de totale wekelijkse uitgaven via PIN, iDEAL en creditcard sinds medio mei hoger dan voor de lockdown. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Lees verder »

Komkommertijd: 15 weetjes over komkommers

Het is komkommertijd. Dat betekent minder nieuws, maar ook dat de komkommers weer worden geoogst. Volgens kenners de meest ondergewaarde groente die er is. Hier vind je alles wat je altijd al over de komkommer wilde weten (toch?) 

 • Komkommer is een groente
 • De komkommer komt oorspronkelijk uit India.
 • Komkommers zijn er ook in geel en oranje.
 • Komkommer verlicht het branderig gevoel na een dag strand zonder insmeren met zonnebrand
 • Courgettes, pompoenen, meloenen en augurken behoren ook tot de komkommergroep.
 • Komkommers bevatten veel water
 • Er zitten weinig calorieën in komkommers
 • Vitamine K is rijkelijk bedeeld in komkommers. Goed voor sterke botten.
 • Bewaar een komkommer niet in de koelkast. Verpak deze in folie en leg de komkommer op een koele plek.
 • Een komkommer is maximaal twee weken houdbaar.
 • Komkommer kun je ook bakken, stoven en koken (niet langer dan 10 minuten)
 • Was de komkommer voor gebruik. De schil kun je prima eten.
 • In Nederland worden komkommers gekweekt in enorm grote kassen. Ze hangen aan planten die met een enorme vaart groeien. Per dag 20.000 komkommers oogsten is geen bijzonderheid.

  Pas op met zelfkweek: er kan gif in zitten

 • Opvallend weetje: vroeger zat er van nature in courgettes en komkommers een gif, cucurbitacine. Het voorkwam dat dieren de groenten zouden opeten. Kwekers hebben dat gif weten te vermijden in elke nieuwe oogst. Maar als je nu zelf besluit komkommers te gaan telen, je begrijpt… dan kan dat gif zomaar weer opduiken. Je proeft het doordat er een meer bittere smaak aan de komkommer zit. Eet hem dan niet, want een Duitser is er ooit aan overleden. Het ging in zijn geval om een courgette, maar het had net zo goed een komkommer kunnen zijn. Hij at van zijn zelfgekweekte courgette en raakte ernstig ziek. Tot de dood er op volgde.
 • Komkommertijd, hoe zit dat dan?

 • De komkommer heeft een eigen tijd: komkommertijd. De tijd dat er weinig actueel nieuws is omdat menigeen op het terras zit of aan het strand ligt. Waar dat woord vandaan komt, leggen we even uit.In 1778 dook het woord in Nederland voor het eerst op in een dialoog in het Rotterdams patriottenblad. En een paar jaar later in een vertaalwoordenboek waarbij vermeld wordt dat het een tijd is dat er niets te doen valt. Eind negentiende eeuw treffen we het woord dan opnieuw in kranten aan.Waarschijnlijk, zo meent Wikipedia, is komkommertijd een leenwoord uit het Engels. Kleermakers zouden het woord cucumber-time in 1700 inzetten als: ‘Taylers Holiday, when they have leave to Play, and Cucumbers are in Season’.
 • Dus het komt er eigenlijk op neer dat komkommers, die in de zomer geoogst worden, vooral gegeten werden in de tijd dat kleermakers eigenlijk maar weinig te doen hadden omdat hun klanten de stad verlieten. Die klanten waren dan voornamelijk de adel die de zomer doorbracht in hun buitenhuis op het platteland.Ook Duitsers zouden het woord gebruiken voor iets soortgelijks, maar dan vertaald als Sauergurkenzeit. Had ook alles te maken met de zomermaanden. En er is nog een Jiddische verklaring die linkt aan de woorden zarót en jakrút, wat ‘tijd van nood en treurnis’ betekent, refererend aan de periode in de zomer dat de verwoesting van de Tempel in Jeruzalem wordt herdacht.Al met al komt het er tegenwoordig op neer dat normaal gesproken de verdwijning van de kat van tante Jet niet in de krant wordt opgenomen, maar in de komkommertijd als groot nieuws gebracht kan worden. Politiek nieuws blijft namelijk achterwege vanwege het zomerreces, minder mensen zijn aan het werk. Er gebeurt gewoon te weinig dat normaal gesproken interessant genoeg zou zijn om de media te halen. Wat de media dan doen? Nieuws opblazen, televisieseries herhalen, en oude (B) films uitzenden.

Bron: 50plusinoverijssel 

Rij jij met winterbanden in de zomer? Niet zo verstandig!

Heb jij in het voorjaar je winterbanden niet omgewisseld voor zomerbanden?  Niet handig, want bij een temperatuur boven de zeven graden bieden zomerbanden namelijk meer grip op het wegdek. Volgens de BOVAG is het gevaarlijk om in de zomer met winterbanden te rijden, omdat de remweg langer is en de wegligging verslechterd.

Lees verder »

“Corona-app wordt 1 september gelanceerd”

Op 1 september is het de bedoeling dat de coronavirus-app ‘CoronaMelder’ in heel Nederland wordt ingevoerd.  De app moet het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD aanvullen en mensen in staat stellen de verspreiding van het virus tegen te gaan. Voordat de app overal is te gebruiken, worden de komende tijd nog de laatste praktijk- en veiligheidstesten uitgevoerd. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens komt nog met haar advies.

Lees verder »

Kijk en Doedag bij `t Olde Manegepeerd

Kom en neem een kijkje op zondag 26 juli van 10:00 uur tot 16:00 uur. De gehele opbrengst is voor de uitgewerkte manegepaarden die hier na een werkzaam leven in de maneges van hun rust genieten. Graag geven de vrijwilligers uitleg over de opvang van de paarden.

Lees verder »

Boeren aan het woord over stress en psychische nood

Boeren ervaren regelmatig stress en de psychische nood is soms hoog, maar boeren zoeken zelf niet gauw professionele psychosociale hulp. Omdat ze hun eigen hulpbehoeften onderschatten, maar ook omdat ze onvoldoende vertrouwen hebben in de reguliere hulpverlening. Dit blijkt uit onderzoek van GGD IJsselland in samenwerking met Amsterdam UMC.

Lees verder »