Alle berichten van Redactie

Wijziging dienstregeling Arriva Vechtdallijnen  

Vanaf maandag 22 februari vindt er een kleine verandering plaats in de dienstregeling van Arriva op de Vechtdallijnen. De tweede ochtendrit (5.41 uur vertrek uit Emmen) en de een na laatste avondrit (23.53 uur vertrek uit Zwolle) rijden vanaf maandag weer. Verder blijft alles hetzelfde als voorheen. Zo worden de spitsritten nog steeds niet gereden. Let op; de spitsritten starten pas na de voorjaarsvakantie (20-28 februari).

Lees verder »

GGD IJsselland bereidt locatie coronavaccinatie voor in Deventer

GGD IJsselland maakt een vierde locatie in de regio klaar voor het vaccineren tegen corona, namelijk in Deventer in het Morrespand op Runshopping Centre de Snipperling. De datum waarop GGD IJsselland begint met vaccineren op deze locatie is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. Mogelijk is dat pas in april het geval. De GGD brengt de locatie de komende weken in gereedheid. Deze wordt goed toegankelijk voor een brede doelgroep.

Margreet Algera, manager GGD IJsselland: “Deze nieuwe locatie is onderdeel van een enorme opschaling van de vaccinatie in onze regio. De eerstkomende weken lijkt er nog maar beperkt vaccin beschikbaar te zijn, maar in de loop van de maanden wordt dat steeds meer. Het is daarom goed dat we op meerdere locaties klaar zijn om grote aantallen mensen te kunnen vaccineren.”

Landelijke spreiding

De locatie in Deventer gaat functioneren naast de twee bestaande vaccinatielocaties in Zwolle en Hardenberg en de komende vaccinatielocatie in Kampen. De keuze voor Deventer is gemaakt door te kijken naar de landelijke spreiding van vaccinatielocaties. Mensen die een uitnodiging voor de vaccinatie krijgen, kunnen zelf kiezen bij welke locatie zij de afspraak maken. Dat kan ook buiten de eigen GGD-regio. Burgemeester Ron König vindt het goed nieuws dat Deventer een eigen vaccinactielocatie krijgt. “Het is fijn dat inwoners van onze gemeente niet ver hoeven te reizen voor een vaccinatie. Zo maken we het voor mensen zo makkelijk mogelijk om zich te laten vaccineren. Dit is weer een mooie stap in de bestrijding van het virus.”

Nog meer vaccinatielocaties

Naast Zwolle en Hardenberg, Kampen en Deventer, komen er de komende tijd nog meer vaccinatielocaties bij in IJsselland. De keuzes voor locaties en de timing van de start van de vaccinaties per locatie is een puzzel. De landelijke spreiding is belangrijk, zodat de locaties voor zo veel mogelijk mensen bereikbaar zijn. Verder moet opschalen mogelijk zijn en is voor elke locatie voldoende medisch personeel nodig, zoals een toezichthoudende arts. Tot slot is het essentieel dat de locatie groot genoeg is om een paar honderd vaccins per dag te verwerken en zo verspilling te vermijden.

Wie wanneer een vaccinatie

Het is nog niet zeker welke doelgroepen het eerst gevaccineerd worden in de vaccinatielocatie in Deventer. De Rijksoverheid bepaalt wie wanneer aan de beurt is in de vaccinatiestrategie. Mensen die een uitnodiging voor de vaccinatie krijgen, kunnen zelf kiezen bij welke locatie zij de afspraak maken. Dat kan ook buiten de eigen GGD-regio.

IJspret voorbij: waterschap start gemalen weer op door dooi

Nu de vorst voorbij is, zorgen smeltend ijs en grote hoeveelheden sneeuw én het ontdooien van de grond voor een toenemende afvoer van water. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) start daarom de bemalingen in het hele werkgebied weer op. Zo begint vanaf  maandag 15 februari gemaal Stroink tussen Vollenhove en Blokzijl weer met het wegpompen van water uit Noordwest-Overijssel. Ook andere gemalen gaan weer in werking.

Lees verder »

Oproep aan Reizen Waes voor tv-opname in Ommen

Als het aan Annie Ekkelenkamp uit Ommen ligt wordt Ommen binnenkort onderwerp in het favoriete televisieprogramma Reizen Waes. De Belgische programmamaker Tom Waes deed onlangs een oproep voor tips. Volgens Annie Ekkelenkamp moet er voor Ommen ook plek zijn in het programma. Ze is al jaren fan van het reisprogramma, dat eerst op de Belgische tv werd uitgezonden en nu ook op de Nederlandse tv (NPO3).

Tom Waes gaat op avontuur met tips van kijkers in de hand. Ook plekken in Nederland staan op zijn programma. Reizen Waes heeft een grote toegevoegde waarde omdat de onderwerpen vanuit een andere, steeds verassende optiek worden gecomponeerd. Geweldig en ontluikend!”, aldus een enthousiaste Ekkelenkamp, die Tom Waes twee “unieke” tips heeft gegeven over, zoals ze het zelf omschrijft, “het mooie Overijsselse Hanzestadje aan de Vecht, met hele mooie historische kenmerken”.

Ommen op de kaart

De eerste tip gaat over Krishnamurti die Ommen op de kaart zette met zijn duizenden aanhangers uit de hele wereld:

“In 1926 kwam Jiddu Krishnamurti naar Ommen met Kasteel Eerde van wijlen baron Philip Dirk van Pallandt om zijn wereldcentrum “Orde van de Ster in het Oosten” te stichten, het belangrijkste spirituele centra ter Wereld. Het mooie Ommen stond in een klap op de kaart van Nederland met het nieuws van deze Oosterse wijsgeer: er kwamen duizenden mensen uit wel 50 verschillende landen naar het natuurrijke landgoed Eerde. Zelfs treinen uit o.a Bazel, Wenen, Berlijn enz, enz, stopten op het kleine stationnetje in Ommen.

Later schonk baron van Pallandt zijn achttiende-eeuwse stamslot met inbegrip van 1700 hectare bos cadeau aan Krishnamurti. Jaren later gaf Jiddu Krishnamurti het terug: hij wilde geen aardse bezittingen. Krishnamurti had het altijd over Broederschap. Kasteel Eerde leent zich uitstekend voor mooie opnames. Ik hoop dat onze aimabele burgemeester Hans Vroomen U dan een rondleiding wil geven of misschien de kleindochter van baron van Pallandt of anders onze geliefde oud-burgemeester Bernard Kobes”, aldus Annie Ekkelenkamp in de e-mail die ze naar Waes in Antwerpen heeft gestuurd.

Scouting

De tweede tip van Annie gaat over scouting en Ommen: “In 1923 schonk Baron van Pallandt delen van zijn landgoed aan de Padvinderij, een trainingscentrum voor scoutingleiders. Grote zomerkampen werden in Ommen op het landgoed georganiseerd naar het voorbeeld van Lord Baden Powell. Nog steeds komen er honderden scouts elk jaar naar Ommen. Als tienjarig meisje kwam Prinses Beatrix met haar Scoutinggroep naar landgoed Eerde. Tot op de dag van vandaag is er op dat kampeerterrein alleen een kraantje voor stromend water en wordt er gekookt op open vuurtjes”.

Burgemeester Hans Vroomen is gevraagd om de tips van Annie te ondersteunen. Meerdere inwoners zijn gevraagd hetzelfde te doen. Overigens heeft Annie inmiddels een e-mail uit België terug: “Hartelijk bedankt voor de teasende tip! We nemen alle tips ter harte en pluizen ze met plezier uit. Mochten we je hulp nog verder willen inschakelen, dan hoor je ons! Warme groet! De redactie van Reizen Waes”.

Wie ook van mening is dat Ommen zich in de kijker moet zetten kan mailen aan tips@reizenwaes.be.

Foto: Kasteel Eerde was destijds het hoofdkwartier van Krishnamurti

Autisme Trefpunt over gamen en verslavingsgevoeligheid

Op 2 maart wordt er weer een Autisme Trefpunt gehouden. Omdat het helaas nog niet mogelijk is om fysieke bijeenkomsten te organiseren, vindt dit Autisme Trefpunt via de digitale weg plaats. Thema deze keer is: Autisme & Gamen. Lars Zwerink van Tactus verslavingszorg verzorgt een presentatie over dit onderwerp en geeft enkele praktijkvoorbeelden.

Lees verder »

De Krachtbundel brengt indrukwekkende verhalen uit de eerste coronatijd samen

Onze Commissaris van de Koning Andries Heidema heeft het eerste officiële exemplaar van ‘De Krachtbundel’ in ontvangst genomen van Karin Leferink, Raad van Bestuur IJsselheem. In de verhalenbundel staan indrukwekkende verhalen van betrokkenen bij Woonzorgconcern IJsselheem: zorgmedewerkers, vrijwilligers, cliënten, familie en nabestaanden. Hoe hebben zij de eerste coronatijd in de ouderenzorg en met name verpleeghuizen beleefd?

Karin Leferink, Raad van Bestuur IJsselheem: “Telkens weer hoorde ik indringende verhalen. Erover praten helpt, zeiden de collega’s, vooral met iemand die hetzelfde meemaakte. Toen dacht ik: we moeten de verhalen opschrijven, zodat deze ervaringen niet verloren gaan en mogelijk een ander kunnen helpen.”

Tijdens de eerste coronagolf werden enkele locaties van IJsselheem zwaar getroffen. Ook bij cliënten in de wijkverpleging ontstonden besmettingen. De revalidatieafdeling van IJsselheem in Isala Klinieken maakte bedden vrij om coronapatiënten te laten herstellen. Gelukkig konden velen herstellen van het virus, maar meer dan tachtig cliënten overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De gesloten deuren, de coronamaatregelen, medewerkers die zelf ziek werden door corona; dat gaf spanning bij velen. Door iedereen is keihard gewerkt om goede zorg te blijven bieden. Gelukkig waren er ook lichtpuntjes: de saamhorigheid en waardering voor elkaar en de nieuwe mogelijkheden die zich openbaarden, zoals de praathuisjes en heg-gesprekjes. In De Krachtbundel komen al deze verhalen samen als een blijvende herinnering aan deze tijd.

Commissaris van de Koning Andries Heidema: “Ik ben bijzonder onder de indruk van de verhalen die in deze krachtbundel staan. Iedereen heeft op zijn of haar eigen manier ervaringen gedeeld over de eerste coronagolf. Wat mij vooral opvalt is de betrokkenheid en aandacht voor de ander en de bijzondere initiatieven die in deze tijd zijn ontstaan.”

De Krachtbundel

Meer informatie over De Krachtbundel op www.ijsselheem.nl/krachtbundel

Fotobijschrift: De heer Heidema, Commissaris van de Koning provincie Overijssel, neemt De Krachtbundel in ontvangst van Karin Leferink, Raad van Bestuur IJsselheem.

Fotografie: Eljee.nl

Virtueel op pad in natuurbelevingsgebied Ommermars

Als voorproefje van de toekomstige inrichting van de Ommermars heeft de Stichting Burgerinitiatief Ommermars een QR-wandeling door het natuurbelevingsgebied uitgezet. ‘Ontdek de Ommermars’ is de titel van een ontdektocht in de Ommermars.

Op twaalf punten in het terrein zijn paaltjes gezet met daarop een QR-code. Deze codes zijn gekoppeld aan een website met meer informatie over het plan. Er wordt daar een korte beschrijving gegeven bij de plek, een paar plaatjes geven een indruk van de nieuwe situatie. Op de site is ook meer informatie te vinden over de historie van het plan en er zijn sfeer- en natuurbeelden te zien van de Ommermars door het jaar heen.

Aanleiding voor het uitzetten van de tocht is de mijlpaal die is bereikt op weg naar de herinrichting van het gebied. Afgelopen december is het bestemmingsplan gepubliceerd. Goedkeuring van het bestemmingsplan is een belangrijke stap op weg naar de uitvoering. Na het broedseizoen van de weidevogels kunnen de aannemers aan de gang.

De Ommermars biedt ruimte voor meer natuur, spelen, struinen en natuurbeleving. Spelen kan in een natuurlijk speelterrein dat wordt ingericht, in de zuidwestelijke hoek is ook ruimte om te struinen door een glooiend terrein met stuifduinen. Er wordt een hoek ingericht met een waterpartij en een moerasgebied waar via een vogelkijkscherm allerlei (water)vogels geobserveerd kunnen worden. Ook wordt een nieuwe Vechtmeander aangelegd die aan allerlei waterbiotopen en organismen ontwikkelingskansen biedt.

Sinds 2015 zet het Burgerinitiatief Ommermars zich in om van de Ommermars de mooiste ontmoetingsplek van Ommen te maken. Een belevingsgebied bij de stad Ommen waar jong en oud kunnen genieten van natuur en water. Basisscholieren hebben op creatieve wijze vorm gegeven aan hun ideeën voor dit gebied en vele Ommenaren hebben meegedacht over de inrichting.

Na overleggen met allerlei overheden en het zoeken van mogelijke geldbronnen zijn de plannen inmiddels behoorlijk concreet. De realisatie wordt mogelijk omdat Heidehof samen met Staatsbosbeheer deelneemt in het project en een deel van de gronden verwerft. De provincie heeft de gronden beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van nieuwe natuur in de Ommermars.

Meer info op de website van het Burgerinitiatief Ommermars. Zie https://www.ommermars.nl/

Gemeente Ommen maakt concrete afspraken over drukte in de natuurgebieden

Met mooi weer een wandeling maken in een prachtig natuurgebied: in een tijd waarin weinig andere activiteiten mogelijk zijn lijken steeds meer mensen dit te ontdekken.

De mooie en afwisselende natuur in de gemeente Ommen leent zich hier uitstekend voor en dat blijkt uit de toenemende bezoekersaantallen. Om deze bezoeken mogelijk te maken maar ook veilig te houden heeft de gemeente Ommen samen met Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de politie afspraken gemaakt.

Lees verder »

Coronavaccinaties ouderen: de GGD vaccineert alleen op centrale locaties

GGD’en in Nederland hebben berichten ontvangen dat ouderen worden gebeld door mensen die zich voordoen als werknemers van de GGD. Deze mensen willen een afspraak maken voor een coronavaccinatie bij mensen aan huis, tegen betaling. Dit klopt niet! Vaccinatie is gratis. Bovendien neemt de GGD geen contact op met ouderen over het vaccineren en komt niet bij mensen thuis om te vaccineren.

Hoe gaat het wel?

De huisarts bepaalt of u als 90-plusser mobiel genoeg bent om een vaccinatielocatie van de GGD te bezoeken. Alleen of met begeleiding. U ontvangt een uitnodiging via uw eigen huisarts. Hierin staat hoe u de afspraak voor uw vaccinaties kunt maken. Bent u niet voldoende mobiel? Dan zal uw huisarts u vaccineren zodra dit mogelijk is (en er voldoende vaccin beschikbaar is). Bent u tussen de 85 en 90 jaar oud? Dan bent u als volgende groep aan de beurt. U krijgt na de 90-plussers een uitnodiging voor vaccinatie via het RIVM. Gewoon thuis via de post. Het uitnodigen van deze groep ouderen gebeurt gefaseerd. Als oudere mag u een begeleider meenemen. U kunt zelf kiezen naar welke vaccinatielocatie u wilt gaan. Dat mag in de regio IJsselland maar ook in andere GGD-regio’s als dat voor u handiger is.

Vaccinatielocatie in Zwolle en straks in Hardenberg

Woensdag 27 januari zijn al enkele mensen van 90 jaar en ouder gevaccineerd door de GGD in de IJsselhallen in Zwolle. Projectmedewerker Arjan de Boer: “Op deze manier doen we ervaring op met deze doelgroep en zetten we de puntjes op de i, zodat we grotere groepen ouderen vanaf zaterdag 30 januari zo goed mogelijk kunnen ontvangen. Eerst kunnen ouderen alleen nog terecht bij onze vaccinatielocatie in Zwolle (IJsselhallen). Vanaf 8 februari opent ook onze volgende vaccinatielocatie in de Evenementenhal Hardenberg. Al onze vaccinatielocaties die we opbouwen beschikken over extra ruime prikplekken en zijn goed toegankelijk voor minder validen. Bovendien is er veel parkeerruimte en zijn er rolstoelen aanwezig als het te ver lopen is voor mensen. We zijn blij deze kwetsbare groep snel te kunnen vaccineren.”

Meer informatie

Bel voor vragen over de coronavaccins en de coronavaccinatie het landelijke telefoonnummer 0800 – 1351 (dagelijks van 08.00 – 20.00 uur). Of kijk op www.ggdijsselland.nl/coronavaccinatie.

Corona-investeringsregeling voor kleine culturele initiatieven in Overijssel

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel en de provincie Overijssel hebben besloten een extra helpende hand uit te steken nu koren, (muziek)verenigingen, podia, musea en theaters voorlopig nog moeten blijven inspelen op de coronamaatregelen. Zij kunnen vanaf januari een beroep doen op de corona investeringsregeling Kleine Culturele Initiatieven, die daar speciaal voor in het leven is geroepen. Er is in totaal €200.000 beschikbaar.

Lees verder »

CBS de Kardoen organiseert ludieke posteractie in Ommen  

CBS de Kardoen in Ommen heeft een ludieke posteractie op poten gezet. Met deze actie wil de school hun leerlingen en ouders een hart onder de riem steken. De basisschool heeft door heel Ommen verschillende posters opgehangen met daarop positieve spreuken en teksten. Het is aan de kinderen en hun ouders om deze posters te vinden. Wie de leukste selfie maakt, wint een mooie prijs.

Lees verder »

Eerste bewoners zorgcentra Saxenburgh gevaccineerd

Donderdag 28 en vrijdag 29 januari zijn de eerste bewoners van de verschillende zorgcentra van Saxenburgh in Hardenberg, Ommen en Coevorden gevaccineerd tegen corona. De vaccinatie moet ervoor zorgen dat zij beter beschermd zijn tegen besmetting met het virus. De heer Kingma uit Aleida Kramer, mevrouw Gerner uit ’t Vlierhuis en mevrouw Ranter uit Oostloorn kregen de vaccinatie als eersten.

Lees verder »

Lindy Bendijk en Yazan Alsuliman winnen de voorleeswedstrijd van Ommen

Lindy Bendijk van CBS Ichthus te Lemele en Yazan Alsuliman van OBS de Dennenkamp hebben de voorleeswedstrijd van Ommen gewonnen. Deze wedstrijd werd dit jaar digitaal gehouden. We hebben het hier over de voorrondes van De Nationale Voorleeswedstrijd. Lindy en Yazan zullen binnenkort Ommen vertegenwoordigen in de halve finale. En wellicht wordt een van onze winnaars wel de Nationale Voorleeskampioen 2021.

Lees verder »

Coalitie CDA, LPO en CU gaat voor structurele oplossing voor de ontsluiting Ommen

Al jarenlang wordt er gesproken over de verkeerssituatie in Ommen; de brug, de Vechtkade, de rondweg, de Prinses Julianastraat en Schurinkstraat, de enorme drukte en soms de chaos die daarbij ontstaat, maar ook gevaarlijke situaties voor fietsers en wandelaars. Met wie je ook spreekt, iedereen heeft een mening en de rode draad is telkens weer ‘Er moet wat gebeuren!’.

Lees verder »

Populatie muskusratten historisch laag

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) ving in 2020 weer minder muskusratten dan de jaren ervoor. Dit betekent dat het waterschap de populatie steeds beter onder controle krijgt. Daarmee zet de landelijk dalende trend zich ook binnen deze regio voort. De cijfers liegen niet: van 10.105 gevangen muskusratten in 2016 naar 2.691 vorig jaar is een daling van bijna 74 procent. In vergelijking met voorgaande jaren steeg het aantal gevangen beverratten tot 18 stuks.

Lees verder »

WaardeRing genomineerd voor de Circular Award Public 2021

Circulair Ambachtsnetwerk WaardeRing is genomineerd voor de Circular Award Public 2021. De jury prijst de manier waarop WaardeRing werkt aan hoogwaardig hergebruik van materialen die bij de kringloop niet kunnen worden verkocht. Ook de samenwerking tussen de verschillende partners krijgt veel waardering, evenals de manier waarop WaardeRing de ervaringen deelt. Initiatiefnemer Wilma Voortman en coördinator Maarten van Dongen zijn trots. ‘We zijn heel blij met deze erkenning: WaardeRing werkt!’ De uiteindelijke winnaar wordt op 1 februari bekendgemaakt, in de Week van de Circulaire Economie.

Lees verder »

Bevestiging en intrede ds. Kor Beiboer

Wie is het belangrijkste in de kerk?

“Op deze zondag is het niet zo’n feest als we gewend zijn, maar dit past ook wel bij mijn situatie”, zegt de nieuwe predikant van GKv Dalfsen-Oost, Kor Beiboer. In een dienst op 17 januari is hij bevestigd in Het Kruispunt en tijdens deze intrededienst van de gezamenlijke kerken NGK, GKv West en Oost sprak hij over een Bijbeltekst uit Johannes 3. De gemeenteleden, afgevaardigden van andere kerken maar ook burgemeester Erica van Lenthe lieten weten online betrokken te zijn.

Lees verder »

Beerze Bulten verkozen tot ADAC Superplatz 2021

Vakantiepark Beerze Bulten is door de Duitse ADAC verkozen tot ‘Superplatz 2021’, de hoogste Duitse camping onderscheiding. Enkel campings die aan een aantal strenge beoordelingscriteria voldoen, mogen met 5-sterren worden geclassificeerd en mogen deze benaming gebruiken.

Lees verder »

Perspectiefnota: Ommen heeft zaken voor elkaar

Op woensdag 20 januari presenteerde het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen de perspectiefnota voor de komende jaren.

Met het perspectiefnota stelt het college een omvangrijk pakket aan maatregelen voor aan de gemeenteraad. De gemeente staat voor financiële uitdagingen maar laat desondanks een sluitende begroting mét ruimte voor investeringen zien.

Lees verder »

Geestelijke verzorging thuis

Juist in deze corona tijd kunnen mensen extra behoefte hebben aan een goed gesprek over de dingen die hen belasten. Voor iedereen van boven de 50 zijn geestelijk verzorgers beschikbaar: geen kosten, geen verwijzing nodig.

Lees verder »

2021: Met afstand jouw beste Ommer Bissingh

Na de algehele afgelasting van de Ommer Bissingh afgelopen jaar staan we ook dit jaar weer voor een grote uitdaging. Corona is nog lang niet verslagen en het lijkt erop dat ook de Ommer Bissingh van komende zomer niet zonder verschillende maatregelen en beperkingen gehouden kan worden. Maar wat kun je nog organiseren als je anderhalve meter afstand moet houden?

Lees verder »

Van rioolzand tot asfalt

Vanaf januari 2021 heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een nieuwe samenwerking voor het transport en verwerking van zand dat terecht komt op de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het waterschap heeft afgelopen jaar 860.000 kilo aan ‘rioolzand’ afgevoerd. Ongeveer 80% hiervan is bruikbaar en wordt in de wegenbouw, onder het asfalt, verwerkt.

Lees verder »

Gerlinde van Carinova krijgt coronavaccin als eerste verpleeghuismedewerker in IJsselland

Gerlinde, verpleegkundige van Carinova, kreeg vrijdagochtend 15 januari als eerste verpleeghuismedewerker in de regio IJsselland haar coronavaccinatie in de IJsselhallen in Zwolle. GGD IJsselland opende daarmee de deuren van de vaccinatielocatie. De komende tijd krijgen duizenden medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en wijkverpleging hier hun coronavaccinatie.

Lees verder »

Geen schoolvolleybal in 2021

Er komt in 2021 geen schoolvolleybaltoernooi voor de basisscholen. Volleybalvereniging Volco is van mening dat er met de huidige stand van zaken met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus, niet het toernooi kan worden gehouden zoals zij dat voor ogen heeft. Ook in 2020 is het toernooi wegens corona niet gespeeld.

Lees verder »