Rabobank werkt aan Coöperatief Convenant voor Nederland 

Rabobank slaat samen met leden, klanten, medewerkers en verschillende stakeholders de handen ineen in de ontwikkeling van een Coöperatief Convenant voor Nederland. Met dit convenant werkt de bank aan een toekomstplan voor Nederland en het versterken van de verschillende regio’s, zeker in en na de tijd van de coronacrisis. Het Coöperatief Convenant voor Nederland is een programma van de lokale banken van Rabobank in Nederland. De bank presenteert het convenant in de lente van 2021 aan het nieuwe kabinet. 

Leidende rol

De coronacrisis leidt in alle lagen van de bevolking tot problemen. Als coöperatieve bank gelooft Rabobank sterk in de kracht van het samen doen. Wij geloven dat we als land sterker uit de crisis komen zolang saamhorigheid en solidariteit de boventoon blijven voeren. Rabobank is met haar leden én netwerkstructuur in de Nederlandse samenleving en economie, de partij om een leidende rol te nemen in het realiseren van een visie hierop. Daarom werken we toe naar het Coöperatief Convenant voor Nederland. Dit doen we samen met leden, klanten, medewerkers en beleidsbepalers uit het hele land. Een plan met input uit de 14 regio’s van Rabobank, dat ervoor gaat zorgen dat we vooruit kunnen met de grote transformaties waar ons land voor staat: die van landbouw en voedselproductie, wonen, de energietransitie, financiële zelfstandigheid en sociale inclusie. 

Opbrengst voor regio Midden Oost Nederland 

Dit is hét moment om een impuls te geven aan de ambitie om onze leden te laten participeren in de richting van de bank. Op 24 februari gingen we virtueel in dialoog met ruim 200 stakeholders in kring Midden Oost Nederland. De andere lokale banken doen dit ook, verdeeld over nog eens 13 regio’s. Centraal in de virtuele regiodialoog staat de gezamenlijke ambitie om de regio verder te versterken en om er groei te realiseren. Maar ook om onze maatschappelijke impact te vergroten en inzichtelijk te maken welke belangrijke opgaves, initiatieven en kerncoalities er al zijn en waarop we kunnen versnellen. De opbrengst wordt breed gedragen en vormt de input voor een regionaal actieplan. “Samen nadenken over de toekomst van je eigen regio en daarmee over de toekomst van Nederland gaf veel energie en leverde verrassende en creatieve nieuwe ideeën op. We rollen die ideeën op van lokaal naar regionaal naar nationaal en maken onze regio daarmee samen een beetje mooier”, aldus Klaas Feenstra, directievoorzitter Rabobank Vaart en Vechtsteek. 

Robuust plan voor het nieuwe kabinet

De uitkomsten die we ophalen uit de 14 regiodialogen worden, samen met economisch onderzoek van RaboResearch, gebundeld tot het Coöperatief Convenant voor Nederland. Een robuust plan dat in de lente van 2021 wordt aangeboden aan het nieuwe kabinet. 

Lees meer over het Coöperatief Convenant voor Nederland op Rabobank.nl 

Artikel delen:
Gerelateerde berichten