Brief aan Provinciale Staten over voorstel N340/N48: ‘Vergeet knelpunt Varsen niet’

De vier gemeenten langs de N340 zien dat het versoberde voorstel voor de N340/N48 voor een groot deel tegemoet komt aan de wensen voor doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid, maar constateren dat het knelpunt bij Varsen niet wordt opgelost. De gemeenten Ommen, Hardenberg, Dalfsen en Zwolle vragen hiervoor aandacht van Provinciale Staten die hierover binnenkort een besluit neemt.

In een brief aan Provinciale Staten schrijven de vier gemeenten: “Ons gezamenlijke en unanieme standpunt is dat de variant van 191 miljoen het beste recht doet aan de gezamenlijke ambitie voor een verkeersveilige, leefbare en bereikbare regio. Voor Varsen is een aanvullende investering nodig voor een bereikbare regio. Hiermee wordt een verbetering van de verbinding Zwolle-Hardenberg gerealiseerd”, aldus de gemeenten in de brief aan Provinciale Staten.

Er wordt al een aantal jaren gewerkt aan plannen voor de verbetering en verbreding van de N340 /N48 om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. In 2013 gaven de Provinciale Staten met een motie opdracht om in de planvorming een forse bezuiniging door te voeren. Deze kwam op een moment dat er bijna zekerheid was over de plannen en daarmee duidelijkheid kwam voor de inwoners van de gemeenten en belanghebbenden bij de maatregelen voor het genoemde tracé.

Na twee jaar vertraging en een gedeeltelijke herziening van de plannen ligt er volgens de gemeenten een voorstel dat voor een groot deel tegemoet komt aan de doelen van verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid. Wel benadrukken zij dat met dit voorstel nog niet alle knelpunten zijn opgelost. Zij vragen dan ook aandacht voor het nog onvoldoende opgeloste knelpunt bij Varsen.

De gemeentebesturen zijn bovendien content met de toezegging van Gedeputeerde Staten dat aanvullende maatregelen bespreekbaar zijn als de voorstellen voor veiligheid en doorstroming in het huidige plan nog niet aan de wensen voldoen en roepen Provinciale Staten op deze toezegging te onderschrijven.

Het voorstel waarover Provinciale Staten binnenkort besluiten, bestaat onder andere uit de aanleg van het knooppunt A28/N340, een spoorkruising met viaduct in het nieuwe tracé A28 – N340 dat tot de Ankummerdijk loopt, er wordt geïnvesteerd in de verkeersveiligheid op de N340 ten oosten van de Koesteeg in Dalfsen en de onderdoorgang in Balkbrug.
Artikel delen:
Gerelateerde berichten