ChristenUnie wil motie indienen voor knooppunt Varsen

De ChristenUnie Overijssel wil dat er voor het knooppunt Varsen een vloeiende en toekomstbestendige oplossing komt. In Provinciale Staten zet de ChristenUnie daarop in.

 

Er dient in de nu voorliggende plannen beter rekening te worden gehouden met de inmiddels in gang gezette  verkeerscirculatieplannen in Ommen. Bovendien is een optimale doorstroming met name bij knooppunt Varsen ook uit oogpunt van verkeersveiligheid essentieel. De ChristenUnie  heeft veel signalen ontvangen van onrust over de voorgestelde oplossing bij het knooppunt Varsen. Waar aanvankelijk een heel forse ingreep werd beoogd, wordt nu gestuurd op een minimale variant met een extra linksaf strook. De ChristenUnie vindt dat geen robuuste en op de toekomst ingerichte oplossing.

 

De N340 is in de afgelopen periode een stevig onderwerp van gesprek geweest, omdat coalitiegenoot VVD meeging in de  besluitvorming om het traject af te waarderen. De ChristenUnie heeft zich daar uiteindelijk bij neergelegd. De partij vraagt nu geen heropening van dat debat, maar hecht grote waarde aan een toekomstbestendige en robuuste inrichting van Varsen. Voor de doorstroming en  een toekomst vaste verkeersafwikkeling is dat een van de meest cruciale knooppunten in het traject. Nodig voor de doorstroming Hardenberg-Zwolle, nodig ook voor de verkeerscirculatie rond Ommen. Bovendien vraagt dat knooppunt om een verkeersveilige uitvoering.  In de nu voorliggende plannen wordt voor een minimale oplossing gekozen. De ChristenUnie vindt dat te beperkt. Zij zet in op een optimalere variant. Zij roept het college van GS op die optimale variant met de gemeenten Ommen en Hardenberg verder uit te werken.

 

De partij komt nu met het voorstel, omdat de optimalere variant niet voorkomt in het met de gemeenten doorgesproken geprioriteerde optimalisatiepakket. Voorts meent de ChristenUnie dat het beter is om nu dit signaal af te geven dan in een latere fase. De urgentie om te komen tot uitvoering van de N340 neemt met de dag toe, zeker ook omdat binnenkort IKEA bij Zwolle de deuren opent. Het valt te voorzien dat de druk op de N340 en de aansluiting bij de A28 toeneemt en snelle uitvoering nodig wordt.
De ChristenUnie wil in de commissie regionale bereikbaarheid en in de vergadering van Provinciale Staten van 18 februari het knooppunt Varsen aan de orde stellen en is van plan met een motie hierover te komen.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten