Varssen-plus in N340 oplossing van coalitie

Namens de coalitiepartijen komt de ChristenUnie in een amendement met een oplossing voor Varssen-plus. In die oplossing wordt de doorstroming beter geregeld en wordt er voor fietsers een veilige fietstunnel gerealiseerd. De ChristenUnie heeft met de collegacoalitepartijen daarvoor extra middelen vrijgespeeld. De totale investering op de N340/N377 komt daarmee op 200 miljoen.  

Het dossier N340 komt tot een afronding. De afgelopen tijd kwamen alle varianten weer op tafel, terwijl sommige al jaren een gelopen race waren. Gedeputeerde Boerman werkte twee varianten uit op basis van de statenopdracht van € 160 miljoen. In één variant kwam hij met een voorstel tot 191 miljoen. Voor de ChristenUnie was dat inhoudelijk onvoldoende. De partij wilde samen met coalitiepartners een betere oplossing voor Varssen om de doorstroming te optimaliseren en aan te sluiten bij de wensen van de gemeente Ommen om de centrumtoegang te ontlasten.

Statenlid Te Rietstap heeft die oplossing gevonden door zo’n 9 miljoen aan extra ruimte te vinden. Alwin te Rietstap, statenlid namens de ChristenUnie, heeft samen met het CDA, de VVD en D66 een zorgvuldig doorgesproken en afgestemd amendement ingediend dat bestaat uit het aanpassen van de plannen. In het amendement wordt voorgesteld om bij het knooppunt Varsen een betere en veilige doorstroming te krijgen van het verkeer. Ook wordt een fietstunnel bij de N48 voorgesteld en andere punten waardoor het voor fietsers veiliger wordt.

Te Rietstap: Er zit voor alle partijen wat in. Meer veiligheid voor fietsers, een betere doorstroming vooral voor het verkeer van en naar Hardenberg, Zwolle en Ommen. De aanpassingen kosten 40 miljoen extra t.o.v. de al begrote 160 miljoen maar, zo vervolgt te Rietstap, dan hebben we ook aanpassingen die toekomstbestendig zijn en passen in een duurzame provinciewens en ze zijn goed voor het bedrijfsleven.”

Het amendement roept ook op om in goed overleg met de omwonenden de plannen uit te werken. Hierbij vinden de vier partijen dat er speciale aandacht moet zijn voor fietsveiligheid en de leefbaarheid in Varsen. De provinciale Staten Overijssel vergaderden op 17 februari over de voorstellen waarbij de vier partijen samen het amendement hebben ingediend.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten