Foto: Hugh Jansman

Alternatief tracé fietspad Varsen kan de Otter redden

De Vereniging Natuur en Milieu de Vechtstreek, gesteund door Stichting Das en Vecht en de provinciale Otterwerkgroep, pleiten voor een alternatief fietspadtracé in de buurtschap Varsen. Met dit alternatief willen zij voorkomen dat voor verstoringgevoelige soorten als Otter en Das zullen verdwijnen uit dit gebied. De natuurorganisaties vinden dat het door Plaatselijk Belang Varsen voorgestelde tracé, dat dwars door het leefgebied van Otter en Das gaat, te veel onrust ontstaat voor deze beschermde diersoorten. Hierdoor kunnen ze uit Varsen verdwijnen.

De Otter is sinds 2014 weer terug in het Vechtdal. ‘Je moet deze kwetsbare soorten een kans geven,’ vinden de natuurorganisaties, ‘Je moet trots zijn dat deze soort weer in je gebied voorkomt.’ Het alternatieve fietspadtracé verbindt het bestaande fietspad De Ziel met het cultuurhistorisch kunstwerk Varsen en ligt voor een deel langs de Vecht. Zo kan de Vecht volop beleefd worden. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wens van Plaatselijk Belang Varsen om de Vecht volop te kunnen beleven. Met de bouw van een uitzichttoren kunnen bewoners en recreanten van dit rustgebied blijven genieten. Hiermee wordt een extra kwaliteit aan het gebied toegevoegd, vinden de natuurorganisaties. Begin volgend jaar moet de gemeenteraad van Ommen beslissen voor welk tracé gekozen wordt.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten