Gemeenteraad Hardenberg stelt begroting 2022 definitief vast

De gemeenteraad van Hardenberg heeft de Begroting 2022 vastgesteld. De gemeenteraad toonde zich tevreden over de sluitende begroting, met voldoende geld voor investeringen en de algemene reserve. Voordat de begroting werd vastgesteld stelde de gemeenteraad verschillende wijzigingen voor. Zo komt er aanvullend onder andere een Energiefonds, extra geld voor fietspaden en een onderzoek naar uitbreiding van de skatebaan Kruserbrinkpark.

 

Het vaststellen van de begroting voor volgend jaar is één van de belangrijkste momenten voor de raad om sturing te geven. Omdat het over alle plannen voor volgend jaar gaat, is hier een aparte raadsvergadering over. Alle partijen geven hun visie op de plannen die de komende jaren nodig zijn (de Algemene Beschouwingen).

Tijdens de raadsvergadering van vorige week stelde de raad meerdere wijzigingen voor met verschillende moties en amendementen die door verschillende politieke partijen werden ingediend. In totaal werden tien moties en twee amendementen met een meerderheid van stemmen aangenomen waarna de begroting werd vastgesteld.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten