‘Klimaatverandering vraagt ook in Hardenberg om aanpak’

Samen met 66 andere gemeenten en waterschappen doet de gemeente Hardenberg mee aan het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON). Aansluiten bij ZON past bij de noodzaak die de gemeente ziet om in te spelen op het veranderende klimaat. Wethouder Alwin te Rietstap: “We zien om ons heen de gevolgen van het klimaat dat verandert. Klimaat en water hebben echter geen grenzen en daarom is samenwerken zo belangrijk. We kunnen en hoeven het als gemeente niet alleen te doen.”

 

Veranderingen in het klimaat zorgen voor wateroverlast maar ook voor perioden van droogte. Dit geldt ook voor de gemeente Hardenberg. Bij hevige regenbuien ervaart men afhankelijk van de locatie waar het valt wateroverlast. “Daarnaast willen we verdere verdroging van hogere zandgronden voorkomen. Speciaal voor dit laatste is het programma ZON.”

Door aan te sluiten bij ZON kan de gemeente extra geld krijgen om de verdrogingsproblematiek aan te pakken. De gemeente krijgt een bijdrage van ongeveer € 90.000. Dit geld gebruikt de gemeente onder andere voor het aanleggen van infiltratieriolen. Dit zijn speciale rioolbuizen die ervoor zorgen dat het regenwater in de bodem infiltreert. Door de bijdrage kan de gemeente in 2022 onder andere een infiltratieriool aanleggen op het Israël Emmanuelplein en het Spindeplein in Hardenberg.

“We vinden het belangrijk om hier als gemeente mee aan de slag te gaan”, vertelt wethouder Te Rietstap (archieffoto). “We doen dat op allerlei manieren. Door samen te werken met andere gemeenten en waterschappen. Door kennis te delen en door maatregelen te nemen op ons eigen grondgebied. Op het gebied van water maar ook op het gebied van biodiversiteit. Op dit moment werken we aan een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Een belangrijk onderdeel in dit plan is het verder klimaatbestendig maken van onze openbare ruimte. Dit plan wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2022 aan de raad voorgelegd. We doen al veel, maar samen met anderen kunnen we iets extra’s doen.”

 

Aanpassingen in de openbare ruimte de afgelopen jaren
De afgelopen jaren is al veel gedaan om de openbare ruimte aan te passen aan het veranderende klimaat. Zo is er in de kern Hardenberg een centraal regenwaterriool aangelegd onder de Witte de Withstraat, Nijenstede en de Parkweg. Dit regenwaterriool komt uit in het Kruserbrinkpark. In dit park kunnen tijdelijk grote hoeveelheden regenwater worden geborgen.

 

In Balkbrug zijn diverse maatregelen uitgevoerd om de overlast als gevolg van hevige regen terug te dringen. Door bijvoorbeeld de aanleg van verschillende wadi’s en aanpassingen rondom bergingsvijver De Omloop. Verder zijn er infiltratieriolen aangelegd bij het Bastinghplein in Bergentheim en het Wilhelminaplein in Hardenberg. Ook is er een waterbergingsvijver aangelegd bij het ziekenhuis in Hardenberg.

 

Artikel delen:
Gerelateerde berichten