Waterschappen en het Rijk ondertekenen Green Deal Energie

Waterschappen zetten nog meer in op duurzame energieopwekking zoals BIOGAS, windenergie, zonne-energie en waterkracht. Ze streven ernaar binnen afzienbare tijd energieneutraal te worden. dat staat in de green deal energie die de waterschappen en de stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) maandag met het rijk hebben getekend.

Als geen ander ondervinden de waterschappen in hun dagelijks werk de gevolgen van de klimaatverandering. Zij nemen maatregelen om ons land te beschermen tegen het water, maar gaan ook voorop in de strijd tegen klimaatverandering. In navolging van de afspraken van het Klimaatakkoord Parijs (temperatuur mag niet meer dan 1,5 graad stijgen), zetten de waterschappen alle zeilen bij en streven ernaar om als eerste overheid energieneutraal te gaan worden. Dit betekent net zoveel duurzame energie opwekken als nodig is om de bevolking van bijvoorbeeld een stad als Rotterdam van elektriciteit te voorzien. Naast energieopwekking wordt volop ingezet op energiebesparing.

Green deal energie

Doel van de Green Deal Energie is om de opwekking van duurzame energie te versnellen en de uitstoot van CO2 terug te dringen. Hiervoor kunnen de waterschappen vele middelen inzetten, zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties, poldergemalen, biomassa, terreinen en oppervlaktewater. In een eerdere Green Deal Energie (2011) spraken de waterschappen al met het Rijk af meer biogas te produceren door rioolwaterzuiveringsinstallaties om te bouwen naar zogenaamde Energiefabrieken. Deze nieuwe Green Deal stimuleert daarnaast ook toepassing van andere vormen van duurzame energieopwekking, zoals windenergie, zonne-energie en waterkracht.

Ook kunnen terreinen waar mogelijk ter beschikking worden gesteld aan bijvoorbeeld burgercoöperaties. De nieuwe Green Deal Energie is een volgende stap in de uitvoering van het SER Energieakkoord waarin is afgesproken dat de waterschappen in 2020 voor 40% in het eigen energieverbruik zullen voorzien. In de periode daarna willen de waterschappen zo snel mogelijk energieneutraal worden. De ondertekening door Melanie Schultz van Haegen (minister van Infrastructuur en Milieu), Meindert Smallenbroek (ministerie van Economische Zaken) Luc Kohsiek (STOWA) en Hans Oosters (Unie van Waterschappen) vond plaats tijdens de jaarlijkse Waterschapsdag in Den Haag.

Onderzoeksprogramma

Aan de Green Deal Energie is  een onderzoekstraject gekoppeld van de STOWA en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De komende jaren wordt gezamenlijk meer dan 800.000 euro extra geïnvesteerd in innovaties en onderzoek naar energieproductie en energiebesparing in het waterbeheer. Zo wordt er o.a. gekeken naar de mogelijkheid om meer energie te besparen bij de poldergemalen van de waterschappen. RVO ondersteunt de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken bij de uitvoering van Green Deals.

Energiekaart

De waterschappen laten op een digitale Energiekaart zien dat zij al volop aan de slag zijn met de voornemens uit de Green Deal Energie. Op energiekaart.uvw.nl is de kaart van de Nederlandse waterschappen te zien met daarop ruim 220 duurzame energieprojecten.

Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu: “De waterschappen zijn de enige overheden die hun eigen duurzame energie opwekken. Daar ben ik trots op. Met deze nieuwe Green Deal willen we eruit halen wat erin zit en geen mogelijkheid voor energiebesparing en duurzame energie onbenut laten.”

Luc Kohsiek, voorzitter van de STOWA: “Wij gaan aan de slag met onderzoek naar nieuwe vormen van energie in het waterbeheer en mogelijkheden om minder energie te gebruiken. Daarbij wordt gedacht aan het benutten van koude en warmte uit het oppervlaktewater, waterkracht en ook onderzoek naar minder energiegebruik door gemalen. Deze overeenkomst met RVO gaat ons helpen om innovaties sneller te ontwikkelen en toe te passen.”

Hans Oosters, voorzitter Unie van Waterschappen: “De waterschappen vinden het belangrijk om klimaatverandering een stap voor te zijn door de uitstoot van CO2 te verminderen. Wij proberen zo zelfvoorzienend mogelijk te zijn door op veel manieren zelf energie op te wekken. Dit is duidelijk zichtbaar op energiekaart.uvw.nl. Maar er moet zeker nog een tandje bij. Wij nodigen burgers en bedrijven dan ook uit om met duurzame initiatieven te komen, zodat we samen Nederland energieneutraal kunnen maken.”

Artikel delen:
Gerelateerde berichten