Mechanische ventilatie op veel basisscholen onvoldoende

GGD IJsselland en Twente hebben bij 62 basisscholen in Overijssel onderzoek gedaan naar de werking van de mechanische ventilatie. De scholen konden gratis mee doen, dankzij een subsidie van het Ministerie van OCW en I&M. Uit het onderzoek blijkt dat de ventilatie te wensen overlaat.

 

GGD IJsselland vindt het belangrijk dat kinderen in frisse, schone lucht les krijgen. Als er te weinig geventileerd wordt, kunnen kinderen hoofdpijn krijgen, daalt hun concentratie of nemen astmaklachten toe. Dat wil de GGD voorkomen. Daarom hanteert de GGD een ventilatienorm. Deze norm is afhankelijk van het aantal personen in de klas. Dus: hoe meer leerlingen er in de klas zijn, hoe meer ventilatie (frisse lucht!) nodig is. En: hoe ouder de leerlingen, hoe meer frisse lucht nodig is.

 

De GGD heeft in 130 klaslokalen op 62 basisscholen de ventilatie onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de ventilatie op basisscholen te wensen overlaat. 43% van de lokalen voldoet niet aan de GGD-norm, waardoor de luchtkwaliteit in deze lokalen vaak onvoldoende is. Dit leidt tot een ongezond binnenmilieu en heeft een negatieve invloed op de gezondheid en de leerprestaties. Opvallend is dat 57% van de lokalen niet voldoet aan de wettelijke norm van het Bouwbesluit. Dit kan diverse oorzaken hebben, bijvoorbeeld een te lage capaciteit bij oplevering van het lokaal, vervuiling van het systeem of verkeerd ingeregelde ventilatiesystemen.

 

Op 23 van de 62 basisscholen (37%) is de ventilatie in orde. Daar voldoen alle lokalen aan de GGD-norm én aan het Bouwbesluit.

Tips voor scholen

  • Laat voor ingebruikname van het systeem altijd de ventilatiecapaciteit van het ventilatiesysteem bepalen. Laat door een onafhankelijke partij bepalen of het systeem aan de eisen voldoet. Zorg ook dat het systeem goed ingeregeld wordt.
  • Zorg voor een onderhoudscontract. Hiermee wordt vervuiling van het systeem voorkomen.
  • Gebruik CO2-meters om de ventilatie te meten. Gebruik daarvoor de Digitale toolkit milieu.
  • Zijn er gezondheidsklachten? Vraag advies aan de GGD, afdeling Milieu en Gezondheid (milieuengezondheid@ggdijsselland.nl of 0900 – 277 77 77).

 

Aanmelden kan nog steeds. Basisscholen met een mechanisch ventilatiesysteem van ongeveer 5 jaar oud kunnen meedoen. Op basis van de resultaten geeft de GGD een advies op maat aan de school en de installateur. Samen met de basisschool en de installateur gaat de GGD op zoek naar verbetermogelijkheden. Deelname is kosteloos.

 

Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met het afdeling Milieu en Gezondheid van GGD IJsselland: 0900 – 277 77 77 ofmilieuengezondheid@ggdijsselland.nl. Kijk voor meer informatie over een gezond binnenmilieu op school op de website van GGD IJsselland.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten