Foto: Eigen foto

Golfbaan Hoogegraven ontvangt GEO-Duurzaamheids Certificaat

Golfbaan Hoogegraven in Ommen ontving op de dag van hun 30-jarig jubileum het GEO (Golf Environment Organization) certificaat. Uit handen van de heer Ted van Keulen van de Commissie Duurzaam van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) ontvangt Frans Marechal, voorzitter van Golfclub Hoogegraven, het duurzaamheidscertificaat van de Schotse Golf Environment Organization (GEO).

Het GEO certificaat is een wereldwijd geaccepteerd milieukeurmerk voor golfbanen en is een onafhankelijk bewijs van duurzaam golfbaanbeheer. Tijdens het certificeringstraject zijn allerlei aspecten op het gebied van landschap en biotopen, water, energie, product- en ketenbeheer, milieukwaliteit en mens en samenleving aan de orde gekomen.

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel geworden van de missie en visie van de Hooge Graven. Enkele voorbeelden van de ambities: het opzetten van een verbeterde gescheiden afvalinzameling, het zoeken naar alternatieve bestrijding van engerlingen, en het aangaan van samenwerkingen met lokale (natuur)verenigingen, werkgroepen of andere organisaties op het gebied van duurzaamheid en/of natuur en milieu.

Voorzitter Frans Marechal zegt: “Hoogegraven ligt midden in de Ommense natuur en we willen die zo goed mogelijk beheren en gebruiken. Dat past in de maatschappelijk ontwikkelingen waarbij het besef, dat wij een grote verantwoordelijkheid dragen voor de huidige en toekomstige kwaliteit van onze leefomgeving, steeds groter wordt. We zijn er met z’n allen erg trots op dat we dit certificaat vandaag gekregen hebben”.

De voorzitter van de duurzaamheidscommissie Nynke Koning voegt toe: “Door alle onderdelen van het certificeringstraject te doorlopen, zijn niet alleen de ‘groene’ aspecten aan bod gekomen, maar hebben we ook gekeken naar de rol van de vereniging als onderdeel van de lokale samenleving. Ook dat aspect van duurzaamheid vinden we erg belangrijk, want we willen graag een goede buur zijn.”

Artikel delen:
Foto's 2
Foto: Eigen foto
Gerelateerde berichten