Inpassingsplan N340/N48 Zwolle – Ommen

Nog tot 18 juli 2017 ligt het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N340/N48 Zwolle – Ommen ter inzage. Het gaat om een gedeeltelijke herziening van het PIP dat in 2012 is vastgesteld door de Raad van State. In dit plan staat beschreven op welke wijze de opwaardering van de provinciale wegen in het Vechtdal worden uitgevoerd. 

Door de aanpassing in de plannen voor de aanpak van de Vechtdal verbinding veranderen ook enkele onderdelen in het inpassingsplan. Hierbij gaat het onder andere over het verlagen van de snelheid, het gebruik van geluidsreducerend asfalt en het veranderen van de bestemming van gronden –van een verkeersbestemming naar een woonbestemming- die niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de plannen. Gedurende de periode dat het Provinciaal Inpassingsplan ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden op de wijzigingen in het PIP een zienswijze indienen.

Het inpassingsplan bekijken

De herziening 2017 van het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N340/N48 Zwolle – Ommen met bijlagen, is te downloaden via de website www.overijssel.nl. Daarnaast liggen de documenten tot 18 juli 2017 tijdens kantooruren ter inzage bij:

  • Het provinciehuis van de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 in Zwolle.
  • Het gemeentehuis van de gemeente Dalfsen, Raadhuisstraat 1 in Dalfsen.
  • Het gemeentehuis van de gemeente Ommen, Chevalleraustraat 2 in Ommen.
  • Het gemeentehuis van de gemeente Zwolle, Lübeckplein 2 in Zwolle.
Artikel delen:
Gerelateerde berichten