Vogelgriep gesignaleerd in Den Ham, ook Ommen betrokken

In Den Ham (gemeente Twenterand, provincie Overijssel) is bij vleeskuikens op een pluimveebedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Ook de gemeente Ommen heeft ermee te maken.

 

Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 80.000 kippen geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf ligt op de 1 kilometer-grens. Omdat dit bedrijf op de grens van het 1 kilometer gebied ligt wordt dit bedrijf geblokkeerd, intensief gemonitord en onderzocht op vogelgriep.

De zes overige pluimveebedrijven in het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf worden bemonsterd op vogelgriep. In de 10 kilometer zone rond dit bedrijf liggen 29 andere pluimveebedrijven. Een deel van deze bedrijven ligt in de gemeente Ommen. Voor de gehele zone geldt per direct het vervoersverbod.

Het vervoersverbod geldt ook voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

De landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverminderd van kracht sinds oktober 2021. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten en loopvogels).

Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten, loopvogels en sierwatervogels, geldt een afschermplicht. Hierbij moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten