Foto: Oud Ommen

Ommer Bissingh (deel 2)

De Ommer Bissingh droeg in 1979 een bijzonder karakter. Dat jaar was het voor het eerst dat de Bissingh werd georganiseerd door de Stichting Ommer Bissingh Evenementen, in het leven geroepen door de Handelsvereniging Ommen.

 

Het stichtingsbestuur bestond toen uit voorzitter J.Beniers, secretaris J.J. Grootenhuis-Wessels en penningmeester H. van Rees. Verder uit de leden R. van Lindenberg, H. van de Vaart, J. van der Boon, F. Troost, T. Bakker, J. Jonkers. A, Makkinga en J. Keizer.

 
De Ommer Bissingh vierde in 1979 bovendien een zilveren feest omdat het 25 jaar was geleden dat voor het eerst sinds 1918 weer een “Mallemölle” (draaimolen) op de Bissingh werd toegelaten. Aanleiding om de draaimolen te weigeren was dat iemand een klap van deze kermisattractie had gekregen. Pas in 1954, na verzoeken van kermisexploitanten, ANWB, VVV en de vereniging van Neringdoenden, besloot de gemeenteraad weer in beperkte mate kermisvermakelijkheden toe te laten.

 
De Ommer Bissingh – de tweede dinsdag in juli – is altijd een te goeder naam en faam bekend staand jaarlijks evenement, een folklore dat in ruime omgeving bekend is. In 1830 omschreven als: “Niet te stijf, niet te uitspattend”. De drukte en het gewoel op zo’n (jaar)markt verklaart het woord “Bizzing” verbasterd naar Bissingh met een h.

 
Dat de dag waarop de Ommer jaarmarkt wordt gehouden ooit ‘Bisschopsdag’ genoemd zou zijn is een fabel. De jaarmarkt is geen privilege ooit verleend door de Bisschop van Utrecht. Woordenboeken van destijds staven de uitleg dat het woord “Bissingh” de betekenis heeft van drukte, kermis en jaarmarkt. Bij warm en broeierig weer kan het voorkomen dat koeien met de staart in de hoogte door de weide hollen. Dat hollen wordt ook bizzen genoemd.

 
De betekenis van de naam “Bissingh” is dus afkomstig van het woord “Bizzen”. Het woord “Bizzen” is een vroeger gebezigd woord als het gaat om drukte en heen en weer lopen. Op het eerste logo van de Stichting Ommer Bissingh Evenementen komt dan ook een bizzende koe voor. Verder siert een (Ommer)molen het logo evenals een gevulde mand met kersen en opeen gestapelde ronde kazen. En uiteraard een Ommer boer en boerin gestoken in Sallandse klederdracht.

 
De Ommer Bissingh heeft een eigen lied, Deze werd gezongen bij de opening van de Bissingh evenementen:
Als straks de bissinghklok weer voor ons luiden gaat,
Het is de jaarmarkt die voor onze deuren staat
Dan zijn wij Ommer druk en stevig in de weer
En komen kooplui uit het land getrouwe weer
Die tweede dinsdag, elke juli moet het zijn
Vieren wij jaarmarkt en die is voor groot en klein.

 
Refrein:
Oh Ommer Bissingh – Oh Ommer Bissingh
Een feest van drukte, koopjes en van reuze gein
Oh Ommer Bissingh – Oh Ommer Bissingh
De grote jaarmarkt waar wij allen trots op zijn
Mijn Ommer stadje wel te vree daar aan de Vecht
Daar vind je nog gezelligheid en die is echt
Hier leven mensen voor hun dagelijks bestaan
Met rust en ruimte die toeristen wel verstaan
Omgeven door de bossen en de paarse hei
Zuig je nog zuurstof op van luchtvervuiling vrij
Daar prijzen kooplui kersen, kaas de mensen aan
En vinden ook de standwerkers een goed bestaan
Zo vind je in de binnenstad een reuze sfeer
Die je toch nergens aantreft, iedere dinsdag weer
Als wij dan na een week voldaan naar huis toegaan
Denkt iedere Ommer dit mag zeker nooit vergaan.

 
Aan de eigenlijke Ommer Bissinghdag zijn tegenwoordig een aantal feestdagen ‘gehangen’ verdeeld over een aantal woensdagen tot eind augustus. Vanaf het begin was nog sprake van een aaneengesloten feestweek. Om niet afhankelijk te zijn van het weer en ook om de vele toeristen iets te kunnen bieden werd het Bissinghfeest vanaf 1991 verspreid over zes of zeven weken. Toen ook trad een geheel nieuw Bisisnghbestuur aan, die tekenden voor met name een gevarieerd muziekprogramma. De eerste drie jaren werd de dinsdag gekozen als de Bissinghdagen. Echter, het uitlopen van de wekelijkse vee- en warenmarkt vertraagde de opbouw van de Bissingh. En ook konden dan ‘s-morgens geen activiteiten plaatsvinden op die gedeelten waar de markt werd gehouden. Daarom werd het in 1994 verstandig geacht om de evenementen voortaan naar de woensdag te verplaatsen.

 
De Ommer Bissingh wordt al meer dan veertig jaar aaneen met klokgelui geopend. Niet met enkele hamerslagen tegen een carillon zoals daarvoor, maar met het luiden van de historische Stadsklok, ook Bissinghbel genoemd, hangend in een speciaal daarvoor gemaakt klokkenstoel. De volgende keer deel 3 over de geschiedenis van de Ommer Bissingh, een zomerfeest rondom de tweede dinsdag in juli.
Foto: Het (oude) logo van de Ommer Bissingh
Foto: Sfeerbeeld Ommer Bissingh rond 1900

Artikel delen:
Foto's 2
Foto: Oud Ommen
Gerelateerde berichten