Tweede dinsdag in juli: Ommer Bissingh

Het inluiden van de Ommer Bissingh is ook dit jaar aan de vooravond van de jaarmarkt. Het Bissinghbestuur komt hiermee tegemoet aan de wens van veel Ommenaren. Omdat het vorige jaar niet in het Bissinghprogramma was opgenomen namen Ommenaren toen zelf het initiatief om de Bissinghklok te luiden.

Voor de komende Ommer Bissingh maakt het inluiden van de Bissinghklok weer onderdeel uit van het programma van het zomerfeest dat Ommen de maanden juli en augustus in de ban houdt. Maandag 11 juli vindt om 19:30 uur het inluiden plaats op de Markt als onderdeel van de opening van het Vechtpodium. De dag erop – dinsdag 12 juli – wordt de jaarlijkse Ommer Bissingh gehouden.

Bissinghklok

Als het aan het Bissinghbestuur had gelegen was vorig jaar het inluiden op de maandagavond uit het programma geschrapt. Daarom dat toen onder aanvoering van Jan Kortman een groepje Ommenaren het initiatief nam om zelf het inluiden van de Ommer Bissingh ter hand te nemen. Het ludiek protest was in 2015 goed voor ruim honderd belangstellenden. Dit jaar gaat het inluiden van de jaarmarkt gepaard met de officiële opening van de vernieuwde Markt en het Vechtpodium door diverse artiesten, zangers, dansers en musici uit Ommen. Omdat deze activiteit op maandag voorafgaande aan de jaarmarkt wordt gehouden doet Kortman mee. “De Bissinghklok wordt geluid en het Ommer Bissinghlied gezongen. Ik ga er van uit dat in 2017 het inluiden op maandagavond vast onderdeel wordt in het programma”.

Het steekt Kortman dat het bestuur van de Stichting Ommer Bissingh Evenementen ook dit jaar in het Bissinghprogramma geen woord rept over de jaarmarkt op de tweede dinsdag in juli. “De Ommer Bissingh als jaarmarkt vormt de hoofzaak van alle activiteiten. Het wordt nergens genoemd en doet vermoeden dat deze traditie nooit heeft bestaan. Maar de jaarmarkt is bijna net zo oud als Ommen zelf”, aldus Kortman. Het luiden van de Bissinghbel is een eeuwenoud gebruik in Ommen. Dit inluiden is altijd gezien als officiële opening van de Ommer Bissingh. Sinds 1975 wordt de Bissingh ingeluid met de eeuwenoude Bissinghbel, die speciaal voor deze gelegenheid wordt gehangen in een verplaatsbare klokkenstoel. Dat inluiden gebeurde vroeger met dezelfde bel in het oude stadhuisje aan het Vrijthof. Dat was het moment van het verhuren van de standplaatsen voor de jaarmarkt en de kooplieden in het gemeentehuis hun vergunning voor een standplaats op konden halen.

Jaarmarkt

Dinsdag 12 juli staat Ommen in het teken van de jaarmarkt: de Ommer Bissingh. Kooplieden van overal komen dan naar Ommen om hun handelswaar in het bruisende Ommen te slijten. Het aanbod van waren is altijd groot. Ook zijn er altijd de standwerkers die met hun mooie (verkoop)praatjes spulletjes aan de man of vrouw proberen te brengen. De Ommer Bissingh is altijd goed voor veel publiek.

De eerste bezoekers laten zich ’s morgens vroeg al zien. Bij het krieken van de dag begint ook de handel in paarden en kleinvee. De Ommer Bissingh moet het sinds vorig jaar doen zonder kermis. De verdiensten lokken kermisexploitanten niet meer om naar de jaarmarkt in Ommen te komen. Daarmee is een einde aan een lange traditie van jaarmarkt met kermis gekomen. De organisatie van de jaarmarkt in handen van de gemeente Ommen.

Bizzen

De Ommer Bissingh is altijd een te goeder naam en faam bekend staand jaarlijks evenement, een folklore dat in ruime omgeving bekend is. In 1830 omschreven als: “Niet te stijf, niet te uitspattend”. De herkomst van de naam Bissingh heeft te maken met drukte, kermis en jaarmarkt. Bij warm en broeierig weer kan het voorkomen dat koeien met de staart in de hoogte door de weide hollen. Dat hollen wordt ook bizzen genoemd. De drukte en het gewoel op zo’n (jaar)markt verklaart het woord “Bizzing” verbasterd naar Bissingh met een h. Op het eerste logo van de Stichting Ommer Bissingh Evenementen kwam dan ook een bizzende koe voor. Aan de eigenlijke Ommer Bissinghdag zijn tegenwoordig een aantal feestweken ‘gehangen’ verdeeld over een aantal woensdagen tot eind augustus.

In de zeventiger jaren was nog sprake van een aaneengesloten feestweek. Om niet afhankelijk te zijn van het weer en ook om de vele toeristen iets te kunnen bieden werd het Bissinghfeest vanaf 1991 verspreid over zes of zeven weken. Toen ook trad een geheel nieuw bestuur aan, die tekenden voor met name gevarieerd muziekprogramma. De eerste drie jaren werd voor de dinsdag gekozen als de Bissinghdagen. Echter, het uitlopen van de wekelijkse vee- en warenmarkt vertraagde de opbouw van de Bissingh. En ook konden dan ‘s-morgens geen activiteiten plaatsvinden op die gedeelten waar de markt werd gehouden. Daarom werd het verstandig geacht om de evenementen voortaan op de woensdag te houden.

Ommer Bissinghlied

De Ommer Bissingh heeft een eigen lied, dat bij de opening wordt gezongen:

Als straks de bissinghklok weer voor ons luiden gaat,
Het is de jaarmarkt die voor onze deuren staat
Dan zijn wij Ommer druk en stevig in de weer
En komen kooplui uit het land getrouwe weer
Die tweede dinsdag, elke juli moet het zijn
Vieren wij jaarmarkt en die is voor groot en klein.

Refrein:
Oh Ommer Bissingh – Oh Ommer Bissingh
Een feest van drukte, koopjes en van reuze gein
Oh Ommer Bissingh – Oh Ommer Bissingh
De grote jaarmarkt waar wij allen trots op zijn

Mijn Ommer stadje wel te vree daar aan de Vecht
Daar vind je nog gezelligheid en die is echt
Hier leven mensen voor hun dagelijks bestaan
Met rust en ruimte die toeristen wel verstaan
Omgeven door de bossen en de paarse hei
Zuig je nog zuurstof op van luchtvervuiling vrij

Daar prijzen kooplui kersen, kaas de mensen aan
En vinden ook de standwerkers een goed bestaan
Zo vind je in de binnenstad een reuze sfeer
Die je toch nergens aantreft, iedere dinsdag weer
Als wij dan na een week voldaan naar huis toegaan
Denkt iedere Ommer dit mag zeker nooit vergaan.

 

Artikel delen:
Gerelateerde berichten