Boekstartcafé Ommen presenteert ‘Ouder en kind gym’.

Woensdag 14 januari gaan de kinderen van het Boekstartcafé onder de deskundige leiding van  Energy Ommen  lekker  bewegen. Het Boekstartcafé wordt dan omgetoverd tot een kleine gymzaal waar de kleintjes samen met mama of papa kunnen rollen, duikelen en springen. Het wordt een afspiegeling van de ouder- en kindgymlessen die wekelijks door Energy Ommen worden gegeven. Het belooft een gezellig en energiek Boekstartcafé te worden. De ochtend begint om 9.30 uur, inloop vanaf 9.15 uur. De deelname is gratis.

Energy Ommen

Ouder- en kindgym is een aanbod van gymnastiekvereniging Energy Ommen dat speciaal is bedoeld voor de peuter van 1½ tot 3 jaar. Ook al loopt het kind nog maar net, juist het opdoen van veel bewegingservaring is op deze leeftijd ontzettend belangrijk.

Leren van elkaar 
Voor ouders is de gymzaal een ideale plek om andere opvoeders met hun kinderen te ontmoeten. Er worden contacten gelegd en opvoedingstips uitgewisseld. De kinderen krijgen spelenderwijs wisselende bewegingssituaties aangeboden, waardoor ze geprikkeld worden om te bewegen: klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen en rollen.

Gymles en opvoeding 
De gymles kan worden gezien als een schakel in de opvoeding die niet mag ontbreken. Het kind leert tijdens de les onder meer hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden. Daarnaast komen het inschatten van afstand, diepte, hoogte en verte aan de orde. In de ontmoeting met andere kinderen, leert de peuter hoe rekening met elkaar moet worden gehouden en dat je op je beurt moet wachten. Daar komen dan ook nog andere dingen bij, zoals het zingen in een kring. Samen bewegen zal het contact tussen ouder en kind alleen maar verstevigen en het kind meer zelfvertrouwen geven.

 

Boekstartcafé Ommen

Boekstartcafé Ommen is een initiatief van Bibliotheek Ommen en Consultatiebureau Jeugdzorg GGD IJsselland, speciaal voor ouders met kinderen van nul tot vier, dat elke woensdagochtend plaats vindt. Er wordt dan voorgelezen, er kan gezellig een kopje koffie gedronken worden, ervaringen worden uitgewisseld en men kan in alle rust boekjes uitzoeken om mee naar huis te nemen. Iedere tweede woensdag van de maand is er een themaochtend. Er wordt dan een korte presentatie, workshop of activiteit georganiseerd. Vanzelfsprekend zijn de kinderen van nul tot vier jaar bij alle Boekstartochtenden welkom.

Openingstijden

De tijden van het Boekstartcafé zijn van 9.30 – 10.30 uur, inloop vanaf 9.15 uur. De themaochtenden hebben dezelfde tijden. Voor meer informatie over het Boekstartcafé kan men terecht bij de Bibliotheek Ommen of bij het Consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland in Ommen.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten