Tweespraak scoort 100% bij onafhankelijke kwaliteitstoets

Binnen de zorg is het steeds gebruikelijker om de kwaliteit te meten middels een audit. Tweespraak, praktijk voor logopedie & dyslexie heeft ervoor gekozen om zo’n onafhankelijk kwaliteitstoets uit te laten voeren door HealthCare Auditing (HCA).

 
Tijdens een audit wordt via objectieve criteria en vragenlijsten gekeken naar de praktijkinrichting, patiëntveiligheid, hygiëne, kwaliteitsregistratie en het logopedisch handelen. Onlangs heeft de toetsing plaatsgevonden en is geconstateerd dat Tweespraak 100% conform scoort.

 
Bij het toetsen van de praktijkinrichting, patiëntveiligheid en hygiëne zijn er meerdere behandellocaties bezocht. Tweespraak heeft naast de behandellocaties in paramedisch centra ook behandellocaties op scholen. Tweespraak heeft bij het openen van de schoollocaties goed afgestemd met de directie om ook op scholen kwalitatief goede logopedie te kunnen bieden. Ook de schoollocaties zijn tijdens de audit dan ook als positief beoordeeld. Gekeken is o.a. naar de grootte van de ruimte en de aanwezige faciliteiten en materialen.

 
Om een goede behandeling te kunnen uitvoeren is het van belang dat er goed gerapporteerd wordt. De dossierbeoordeling is dan ook een groot onderdeel van de kwaliteitstoets. Van de ruim 500 dossiers zijn er in totaal 40 getoetst. Er werd o.a. gekeken of er goede diagnoses en behandeldoelen zijn opgesteld en of deze goed geëvalueerd zijn.

 
Onder leiding van het Parkinson Netwerk Nijmegen heeft de beroepsvereniging logopedie (NVLF) een richtlijn voor de behandeling van Parkinson opgezet. Tweespraak verzorgt de logopedische behandelingen van patiënten met Parkinson volgens deze richtlijn. Bij de kwaliteitstoets bleek dat 100% wordt voldaan aan het werken volgens deze richtlijn. Door te werken volgens een richtlijn kan het niveau van de zorg worden gegarandeerd.
De praktijk is trots op het behaalde resultaat. Patiënten, patiëntjes en ouders kunnen dan ook rekenen op een traktatie tijdens de logopedische behandeling om dit mee te vieren.
Voor meer informatie over de praktijk: www.tweespraaklogopedie.nl

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten