Ilona Lagas en Theo Katerberg waarnemend wethouders

De coalitie draagt de raadsleden Ilona Lagas (VVD) en Theo Katerberg (CDA) voor als waarnemend wethouders. Zij nemen de taken van wethouder Hans ter Keurst, die langdurig ziek is, tijdelijk over. Mevrouw Lagas en de heer Katerberg doen dat in deeltijd: ieder 50%.

Verzoek  om waarneming

Wethouder Hans ter Keurst is al enige tijd afwezig door ziekte. Hij heeft met ingang van 4 juli 2017 ziekteverlof voor een periode van 16 weken. Dit betekent dat wethouder Ter Keurst in ieder geval tot eind oktober 2017 afwezig is. In die periode kan hij zijn werkzaamheden als wethouder niet uitvoeren. Tot nu toe zijn de taken van wethouder Ter Keurst opgevangen door de overige 2 collegeleden. Deze situatie vindt het college van B&W voor een langere periode niet wenselijk. Om te zorgen voor bestuurlijke continuïteit, heeft het college de coalitie gevraagd om voor de duur van de ziekteperiode van wethouder Ter Keurst te voorzien in een waarnemend wethouder.

Criteria

De coalitie van CDA, VVD, D66 en PvdA  hebben naar aanleiding van dit verzoek snel actie ondernomen om te zorgen voor vervanging van wethouder Ter Keurst. Hierbij heeft de coalitie gekeken naar de volgende criteria: lokale Ommense kracht, woonachtig in Ommen, dossierkennis en ervaring met de portefeuille wethouder Ter Keurst, ervaring binnen de gemeente Ommen en de gemeentelijke politiek.

Waarnemend wethouders

De coalitie heeft op basis van de criteria gezamenlijk en unaniem  gekozen voor Ilona Lagas en Theo Katerberg. Zij gaan ieder voor 50 % als waarnemend wethouder functioneren. Beiden zijn zeer ervaren in de Ommense gemeentepolitiek. Deze tijdelijke bestuurders werken als wethouders boven de partijen. Mevrouw Lagas en de heer Katerberg zijn nu lid van de gemeenteraad. Zij zullen in de gemeenteraad tijdelijk worden vervangen.

Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling voor deze tijdelijke waarneming ziet er als volgt uit: Ilona Lagas: economie, centrumontwikkeling, toerisme en recreatie, gemeentelijke eigendommen, milieu en natuur, RUD/Omgevingsdienst en Ruimte voor de Vecht. Theo Katerberg:  volkshuisvesting en wonen, (incl. Haven/Vlierlanden), ruimtelijke ordening, openbare ruimte, platteland/agricultureel beleid. De portefeuille van wethouder Ko Scheele blijft onveranderd (sociaal domein, financiën, De Rotbrink). Die van burgemeester Bas Verkerkbestaat uit: openbare orde en veiligheid, handhaving, beleidscoördinatie, facilitaire zaken, regio en internationale zaken, personeel en organisatie, incl. inkoop en dienstverlening, verkeer.

Extra raadsvergadering

De gemeenteraad neemt in een extra raadsvergadering op maandag 17 juli (19.30 uur) een besluit over de benoeming van de door de coalitie voorgedragen waarnemend wethouders. In die raadsvergadering komen ook de benoemingen aan de orde van 2 raadsleden van VVD en CDA die mevrouw Lagas en de heer Katerberg vervangen als raadslid. Dat zijn Wim te Veldhuis (CDA) en Richard de Ruiter (VVD).

Artikel delen:
Gerelateerde berichten