Provincie Overijssel blij met rijksbijdrage voor asbestsanering

De provincie Overijssel is blij met de toezegging van Staatssecretaris Mansveld van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, dat ze ook in de periode 2016-2020 kan beschikken over een rijksbijdrage voor de sanering van asbest in bodem.

 

Tijdens de behandeling van de begroting in de Tweede Kamer zegde de staatssecretaris desgevraagd toe dat Overijssel de komende jaren 38 miljoen euro tegemoet kan zien. Van dat geld worden de meest risicovolle asbestverontreinigingen in de bodem aangepakt. Gedeputeerde Ineke Bakker voor Milieu, Wonen en Financieel Toezicht: “Met deze bijdrage kunnen wij blijven werken aan een schone en veilige leefomgeving voor alle inwoners.”

Hof van Twente is landelijke gezien de gemeente met het grootste asbestprobleem. De provincie Overijssel maakt al sinds 2001 werk van de aanpak van asbest in de bodem. Momenteel lopen enkele grote saneringsprojecten in de: woonwijk ’t Gijmink en het project Asbest in Tuinen, waarbij ook op particuliere percelen in een aantal omliggende gemeenten asbest wordt opgeruimd. Daarnaast heeft de provincie een aantal succesvolle regelingen voor de verwijdering van asbest van bedrijfsdaken en op agrarische gebouwen (de laatste in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen).

Met name in de gemeente Hof van Twente en enkele omliggende gemeenten resteert na afronding van de lopende projecten nog een grote asbestopgave in de bodem. Vandaar dat de provincie Overijssel een beroep heeft gedaan op het ministerie van Infrastructuur en Milieu om een financiële bijdrage voor de periode 2016-2020 en mogelijk nog daarna.

Gedeputeerde Bakker: “Doel van de asbestsanering is het voorkomen van gezondheidsproblemen als gevolg van het inademen van asbestvezels. Daarbij ligt de focus op het aanpakken van de meest risicovolle locaties. Het is geweldig dat het rijk ons daarin steunt met een financiële bijdrage.” In de gemeente Hof van Twente is de asbestproblematiek het grootst doordat daar voorheen asbest werd geproduceerd door het bedrijf Eternit. Veel asbestmateriaal is verspreid geraakt toen het bedrijf de platen en pulp gratis beschikbaar stelde aan werknemers ter verharding van wegen en erven.

De provincie Overijssel ontwikkelt de komende tijd een plan van aanpak voor de resterende asbestsaneringsopgave. Daarin wordt bepaald hoe de gelden worden ingezet en welke locaties worden gesaneerd.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten