Soos Samen Zijn ontvangt bijdrage van de F.E. Baron Mulertstichting

Bert Vroon heeft namens de F.E. Baron Mulertstichting een bijdrage overhandigd aan de soos Samen Zijn. De soos Samen Zijn is een ontmoetingsactiviteit. Mensen met een beperking uit de gemeente Ommen en zelfs buiten de gemeente Ommen ontmoeten elkaar, delen lief en leed, starten vriendschappen en zelfs relaties. De soos: “Samen Zijn” is in december 1993 gestart vanuit de Sociaal Pedagogische Dienst, later werd dit MEE IJsseloevers.

Door reorganisatie verloor Thea Geertman in 2015 haar baan en ook de soos: “ Samen Zijn” stopte onder MEE IJsseloevers. De vrijwilligers van de soos vonden dit ontzettend jammer en zagen de behoefte van de deelnemers. Daarom is er voor gekozen om de soos: “ Samen Zijn”  verder door te starten, maar dan als burgerinitiatief. Om de verantwoordelijkheid niet volledig zelf te hoeven dragen, zijn wij op zoek gegaan naar een partij die de soos Samen Zijn wilde ondersteunen. Wij zijn terecht gekomen bij, destijds Landstede Welzijn Ommen en nu WijZ welzijn Ommen. Deze partij heeft ons ondersteunt in het zoeken naar een passende ruimte en faciliteert en ondersteunt waar nodig. De soos Samen Zijn wordt volledig door vrijwilligers georganiseerd en uitgevoerd, maar als er vragen zijn, kunnen wij terugvallen op een organisatie. Ook is er via WijZ welzijn Ommen een training georganiseerd voor ons als vrijwilligers. Sinds 2015 wordt de soos georganiseerd in Nijenhaghen en vanaf mei 2018 houden wij de soosavonden in wijksteunpunt ’t Vlierhuis.


Er gebeurt van alles op en vanuit De Soos. De mensen gaan geregeld wandelen, er zijn bloemschikavonden, er wordt muziek gemaakt, gezwommen, er is een schoonheidsspecialiste langs geweest en er zijn bijvoorbeeld uitstapjes naar leuke activiteiten en locaties in de omgeving. Er zijn ook soosavonden met aandacht voor een thema of actueel onderwerp. Zoals rondkomen met je inkomen, opkomen voor jezelf, weerbaarheid, politiek, verkiezingen, actuele zaken. Elk half jaar verschijnt er een flyer met het soos programma. Alles wordt door de vrijwilligers en het bestuur van de soos geregeld en georganiseerd. Het bestuur is gevormd uit de deelnemers van de soos zelf. Zoals Jenny. ‘Ik ben sinds 19 augustus 2010 bij de soos, vertelt ze. ‘In januari 2012 ben ik in het bestuur gekomen. Ik maak notulen en verslagen van wat we gedaan hebben. En verder koop ik boodschappen en zorg ik ervoor dat er elke veertien dagen kannen koffie en thee zijn, en hapjes en drankjes. Ik vind de soos heel gezellig, er is altijd veel te doen. We gaan eens een avondje weg, we maken een wandeling of we organiseren een thema- of een creatieve avond. Ook hebben we tweemaal per jaar een koud en warm buffet en een stamppottenbuffet. Ik ben heel blij met de soos, want ik was in een diep gat gevallen toen ik afgekeurd werd. Ik heb er een vriendin leren kennen: Gretha.’

Gretha vond het vanaf de eerste keer dat ze bij De Soos kwam meteen gezellig. ‘Ik zat in een moeilijke situatie na het overlijden van mijn vriend. Hier kun je overal over praten. Ik heb hier vriendin Jenny leren kennen en ook mijn vriend Gert. We hebben nu 5 jaar een relatie.  Arend is vanaf het begin bij De Soos betrokken geweest en zit in het bestuur. Dat is natuurlijk iets om trots op te zijn. ‘Ik ben door de sociale werkvoorziening Larcom bij het Waterschap Vechtstromen gedetacheerd, in het begin als tractor chauffeur en als mannetje van alles. Sinds 2014 ben ik hartpatiënt en deed ik alles wat rustiger aan. Maar nu hebben ze me gevraagd of ik ook wil opletten dat de boel op orde blijft. Daar hou ik wel van, ik hou van schoon en netjes en het gaat goed. ‘Het loopt hier als een kei. We hebben altijd wel zo’n 30 mensen op de soos.’ Ik voelde me heel welkom hier, ik hoorde er meteen bij. Je kunt hier helemaal jezelf zijn.’ Dat vindt Arie ook, hij werkt als vrijwilliger mee. ‘Ik voel me thuis bij deze groep, het is heel gewoon, niet hoogdravend of zo, de mensen delen hier lief en leed. Wat ons betreft gaat het nog wel jaren door.

 

‘De Soos is voor mij in de loop der jaren een kindje geworden’, zegt Thea. ‘Het is zo mooi om te zien hoe mensen contacten leggen en zelfverzekerder worden, je ziet ze groeien, dat is geweldig om mee te maken. Iedereen kijkt uit naar een avondje gezelligheid, een plek waar ze worden gezien en gekend. De soosbezoekers zijn meer dan kennissen. We leven met elkaar mee en zien naar elkaar om. En dat niet alleen: De soos is een bron van ontwikkeling.

 

De bijdrage van de F.E. Baron Mulertstichting zal gebruikt worden om aandacht te schenken aan het 25 jarig bestaan van de soos. Door meer bekendheid te geven aan het bestaan van de soos Samen Zijn, willen we mensen bereiken die behoefte hebben aan gezellig samen zijn en een zinvolle vrijetijdsbesteding. Belangrijk dat er meer mensen geactiveerd kunnen worden om contacten te leggen en te onderhouden op de soosavonden. Proef de sfeer op een soosavond, je wordt gastvrij ontvangen.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten