Inrichting Julianastraat/Schurinkstraat beter en veiliger

De Prinses Julianastraat en Schurinkstraat in Ommen worden opnieuw ingericht. De nieuwe inrichting is samen met aanwonenden en bedrijven gemaakt. Fietsers krijgen meer ruimte en de inrichting van de wegen wordt beter op elkaar afgestemd. In het voorjaar 2019 beginnen de werkzaamheden die eind juni 2019 afgerond worden.De Prinses Julianastraat en Schurinkstraat zijn nu niet op dezelfde wijze ingericht en dat geeft onduidelijkheid. In het nieuwe ontwerp is dit opgelost door de inrichting op elkaar af te stemmen. Een meer gelijkvormige inrichting van de beide wegen voorkomt dat de verkeersdeelnemers voor verrassingen komen te staan en het bevordert daarom de verkeersveiligheid. Zo worden de fietsstroken aan beide zijden van de wegen 1,80 m breed. De bushaltes in de Julianastraat worden verplaats van de weg naar het trottoir. Ter hoogte van de Lidl komt een kruispuntplateau en een zebrapad. Om te zorgen dat fietsers veiliger kunnen oversteken wordt een middelgeleider op de Julianastraat aangelegd waar fietsers kunnen wachten op verkeer dat uit de andere richting komt. Ook fiets- en voetgangersoversteek worden omgedraaid bij de rotonde in de Schurinkstraat. Hierdoor krijgen fietsers meer ruimte en een beter overzicht op het verkeer van en naar de rotonde.

Ontwerp gemaakt samen met aanwonenden en ondernemers

Het ontwerp van de Julianastraat/Schurinkstraat is samen met aanwonenden, ondernemers en belangengroepen opgesteld. Hiervoor is een werkgroep opgericht. De werkgroep is twee keer bij elkaar geweest om de schetsen te bespreken en aan te passen. Tijdens de bijeenkomst van 3 oktober konden belangstellenden het concept-ontwerp bekijken. Hierop zijn meerdere reacties gegeven die geresulteerd hebben in het huidige ontwerp. Uitgangspunt voor de inrichting van wegen was dat het een erftoegangsweg+ is, met een maximumsnelheid van 50 km per uur.

Het ontwerp is 13 november 2018 door het college vastgesteld en is te vinden op de website van de gemeente Ommen: https://www.ommen.nl/inwoners/inwoners-vervolg/projecten/herinrichting-prinses-julianastraatschurinkstraat.html.

Planning

Volgens de planning zijn de Prinses Julianastraat en de Schurinkstraat voor 1 juli 2019 opnieuw ingericht. De werkzaamheden beginnen in het voorjaar van 2019. Wanneer dit precies begint wordt via publicaties en brieven voor de aanwonenden bekend gemaakt.

Artikel delen:
Foto's 2
Gerelateerde berichten