CDA Ommen: minder overheid en meer burger

Het CDA heeft het afgelopen jaar weer goed geluisterd naar de geluiden vanuit de inwoners en heeft dit naar voren laten komen tijdens de begrotingsvergadering van 7 november jl. We hebben als gemeente Ommen een sluitende meerjarenbegroting en inmiddels is er een stevige reserve opgebouwd. Het CDA is hier blij mee, maar met 1 ding zijn we minder blij. Het duurt te lang voordat we met de Ommer agenda aan de slag gaan. Minder overheid en meer burger, is de mening van de Christendemocraten. Initiatieven van inwoners moeten wat het CDA betreft worden gesteund.

Zo wil het CDA initiatieven waar veel inwoners en gasten bij betrokken zijn, zoals het Bostheater steunen. Het Bostheater heeft de afgelopen jaren een bijzonder mooi programma laten zien. Ondanks de grote aantallen bezoekers beschikt het theater nog steeds niet over een goede toilet- en watervoorziening. Het CDA wil betere hygiëne voor de bezoekers en daarmee ook een representatieve uitstraling. Daarom heeft het CDA voorgesteld geld beschikbaar te stellen voor een toiletwagenunit, die ook nog eens minder belasting voor het milieu oplevert.

Ook wil het CDA dat iedereen mee kan doen en letterlijk en figuurlijk zijn of haar weg kan vinden in Ommen.  In 2017 heeft het CDA de motie inclusie al ingediend. Maar het mag nog een stapje harder. Na overleggen met het OOG is gebleken dat de Ommer binnenstad absoluut nog niet toegankelijk is voor mensen met een fysieke beperking. Daar wil het CDA verandering in brengen met de motie “Inclusie ook in de binnenstad”.

En dat iedereen mee mag doen, wil het CDA ook benadrukken met de motie Laaggeletterdheid. Laaggeletterdheid komt voor onder jong en oud. De bibliotheek kan hier een mooie verbindende rol spelen.  De bibliotheek heeft namelijk een landelijk product “Bibliotheek op school”, dat in heel Nederland wordt ingezet in samenwerking met het onderwijs. Een doorgaande leerlijn om lezen en leesplezier te bevorderen. Het CDA wil hiervoor geld beschikbaar stellen.

Het CDA is ook van mening dat de huidige fiets- en wandelpaden moeten worden verbeterd en wil dat er nieuwe fiets- en wandelpaden worden aangelegd  en heeft hiervoor een motie ingediend. Naast fietsen en wandelen willen we nog meer aandacht voor gezondheid en bewegen.  Om die reden is er de motie “Ommen gezond in beweging”. Deze motie spoort de gemeente aan om de mogelijkheden voor aanleg van beweegtuinen en  de aanleg van watertappunten door de gehele gemeente te onderzoeken.

Verkeersveiligheid gaat het CDA aan het hart. Daarom heeft de partij een amendement ingediend voor het verstevigen van de bermen in het buitengebied. Dit amendement dienden we de afgelopen jaren iedere keer in, want aandacht voor de bermen in het buitengebied moet er zijn en blijven! Het gaat dit keer om een tweejaarlijkse investering, zodat de bermen in de gemeente op peil blijven.

Het CDA wil dat er vanuit de gemeente voldoende ondersteuning aan sportverenigingen wordt gegeven op het gebied van duurzaamheid. Twee verenigingen in Ommen hebben financiële ondersteuning gevraagd bij de aanschaf van ledverlichting bij de sportvelden. CDA heeft dan ook samen met andere partijen een amendement hierover ingediend. Daarnaast heeft het CDA een motie ingediend, zodat ook andere sportverenigingen de mogelijkheid krijgen om in de toekomst led-verlichting aan te schaffen.

 

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten