GGD IJsselland start het Meldpunt Maatschappelijke Zorg

Al ruim 20 jaar kan bij GGD IJsselland melding worden gedaan van mensen die zorg mijden. Voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag is de dienstverlening vanaf september 2018 uitgebreid met een bereikbaarheidsdienst in de avond, nacht en weekenden. Vanaf 1 januari 2020 is de GGD ook uitvoerder van het verkennend onderzoek in het kader van de Wet verplichte GGZ. GGD IJsselland start daarom voor deze combinatie van taken vanaf 1 januari 2020 het Meldpunt Maatschappelijke Zorg.

De nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

Op 1 januari 2020 gaat de WvGGZ in, een wet waarin is geregeld dat burgers een melding kunnen doen wanneer ze zich zorgen maken dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen. In deze nieuwe wet is het beter geregeld dat de betrokkene en zijn familie inspraak hebben in de behandeling, en ook in de zorg en ondersteuning daarna. Bovendien maakt de nieuwe wet het mogelijk dat verplichte behandeling ook thuis of poliklinisch kan plaatsvinden. Verplichte GGZ is een uiterste redmiddel; in de gemeente werken diverse partijen samen om dit te voorkomen.

Verwacht je dat iemand mogelijk in aanmerking zou moeten komen voor verplichte zorg? Dan kun je een melding doen in het kader van de WvGGZ. Voor de gemeenten Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Kampen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle kun je hiervoor contact opnemen met het Meldpunt Maatschappelijke Zorg van GGD IJsselland. Na de melding brengt de GGD in opdracht van de gemeente de situatie nauwkeurig in kaart. Dit gebeurt met een zogenaamd verkennend onderzoek. Het verkennend onderzoek kan leiden tot een aanvraag bij de officier van justitie voor verplichte zorg.

Als de situatie directe inzet van politie, ambulance of brandweer vraagt: bel dan 112.

Samenvattend

Vanaf 1 januari 2020 start bij GGD IJsselland het Meldpunt Maatschappelijke Zorg. Dit meldpunt is tijdens kantoortijden bereikbaar voor meldingen voor personen waar ernstige zorgen om zijn en die zorg mijden of het aanvragen van een verkennend onderzoek in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ). Buiten kantoortijden is het meldpunt alleen te bereiken in het kader van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Contact? 038 – 428 15 50 of www.ggdijsselland.nl/meldpuntmaatschappelijkezorg.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten