Opvang coronapatiënten verder uitgebreid bij Saxenburgh

In onze regio is het aantal ziekenhuis- en IC-opnames van coronapatiënten sinds afgelopen week sterk toegenomen. Alle ziekenhuizen in de regio hebben hun capaciteit voor de opvang van deze patiënten maximaal uitgebreid. Ook Saxenburgh had zich hierop al voorbereid. Niet alleen is de capaciteit in het ziekenhuis opgeschaald, ook zijn in enkele ouderenzorglocaties cohortafdelingen voorbereid voor de opvang van besmette ouderen.

Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis heeft sinds afgelopen weekend de capaciteit van de speciale afdeling voor coronapatiënten uitgebreid van elf naar 29 plekken. Hier kunnen patiënten die laag complexe coronazorg nodig hebben, geïsoleerd worden verpleegd. Op de IC zijn enkele plekken beschikbaar voor patiënten met hoog-complexe zorg. “Wij hebben op dit moment nog voldoende plekken, maar wij zien wel een toenemend aantal opnames van coronapatiënten. Het is en blijft een momentopname, de situatie kan elk uur weer anders zijn. Wij monitoren dan ook constant en passen ons continu aan de situatie aan,” aldus Wouter van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur Saxenburgh.

Ouderenzorg

Saxenburgh heeft in Zorgcentrum Aleida Kramer begin deze week een cohortafdeling met elf plekken in gereedheid gebracht voor opname van ouderen die besmet zijn met het coronavirus. Inmiddels wordt gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden op een andere locatie. Het gaat om opvang van ouderen met somatische klachten die nog thuis wonen. Dit zijn mensen die te ziek zijn om thuis te blijven, maar niet ziek genoeg om naar het ziekenhuis te gaan. Ook coronapatiënten die vanuit het ziekenhuis met ontslag gaan, kunnen hier worden opgenomen. De afdeling is tevens ingericht voor de begeleiding van besmette ouderen in de stervensfase. Zij zullen hier liefdevol worden verzorgd.

Van der Kam: “Wij verwachten met de afdeling de eerstelijns zorg, dus de huisartsen en de thuiszorg, te kunnen ontlasten.”

In Ommen heeft Saxenburgh een afdeling in Zorgcentrum ’t Vlierhuis in gereedheid gebracht voor de verpleging en verzorging van besmette bewoners.

De speciale corona-afdelingen hebben een eigen ingang. Contact met bewoners van het zorgcentrum is daarmee uitgesloten.

Inmiddels verblijven enkele patiënten op de speciale ouderenzorgafdelingen.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten