Zorghotel Imminkhoeve vangt ook COVID-19-patiënten op

Imminkhoeve in Lemele, gemeente Ommen, wordt vanaf 28 april 2020 tijdelijk ingezet voor de opvang van zieke en herstellende patiënten met het coronavirus (COVID-19). Zorgorganisatie Carinova zorgt voor de inzet van verplegend personeel. Hiermee organiseren GGD IJsselland en GHOR IJsselland extra opvang van patiënten voor ziekenhuizen, verpleeghuizen, mensen die beschermd wonen of in de maatschappelijke opvang in de regio IJsselland.

Imminkhoeve, die voor een deel beschikbaar komt voor de opvang, biedt ruimte aan 40 herstellende patiënten die te ziek zijn om thuis te blijven, verpleegd te worden in een verpleeg- of verzorgingstehuis of herstellende zijn na een ziekenhuisopname. Opvang van patiënten is alleen mogelijk na verwijzing van een huisarts of het ziekenhuis. Imminkhoeve is normaal gesproken een aangepast vakantieverblijf voor mensen met een beperking en ouderen. De locatie beschikt over een groot terrein en biedt meerdere accommodaties wat het geïsoleerd opvangen en verplegen van COVID-19-patiënten goed mogelijk maakt.

Snel inzetbaar

Directeur GGD IJsselland en GHOR IJsselland Rianne van den Berg: “We waren in opdracht van het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) op zoek naar een locatie waar we verplegend personeel en beschermingsmaterialen efficiënt en veilig kunnen inzetten. Dit moest ook een locatie zijn die zodanig is ingericht, dat we deze snel in gebruik kunnen nemen. Imminkhoeve in Lemele is een ideale plek voor de COVID-19-patiënten. Je gunt ze een goede en fijne plek om te kunnen herstellen. Het gaat om patiënten die flink ziek zijn (geweest). Denk aan mensen die niet ziek genoeg zijn om nog in het ziekenhuis te blijven maar die ook nog niet naar huis kunnen. Of andersom. Het gaat ook om mensen uit een verpleeg- of verzorgingstehuis, mensen die ‘beschermd wonen’ of uit de maatschappelijke opvang die coronagerichte zorg nodig hebben.”

Herstel op een mooie plek na een zware periode

In de regio hebben verschillende organisaties zich de afgelopen weken aangeboden als opvanglocatie voor COVID-19-patiënten. De speciaal opgezette projectorganisatie zocht eerst binnen bestaande zorggebouwen naar een geschikte locatie. Marco Huisman, projectleider vanuit Veiligheidsregio IJsselland: “De keuze is gevallen op Imminkhoeve: centraal gelegen in de regio en qua inrichting snel inzetbaar.”

Directeur Esther van der Kooij is blij met de goede samenwerking: “Samen staan we sterk en zo komen we tot oplossingen waarbij de zorg voor deze patiënten het beste ingericht kan worden. We zijn blij dat we als Imminkhoeve daar een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren.”

Indien nodig kan het tijdelijke zorghotel in gebruik worden genomen. Het is afwachten of dit daadwerkelijk noodzakelijk is nu het aantal ziekenhuisopnames wat afneemt door de genomen maatregelen. Mocht er toch weer een stijging komen dan zijn de organisaties hierop voorbereid.

Inzet verplegend personeel

Vanuit GHOR IJsselland en Veiligheidsregio IJsselland is een projectorganisatie opgezet voor de voorbereidende logistiek en voor het tijdelijk management van het facilitair beheer van het zorghotel tijdens de huurperiode. De projectorganisatie zorgt in nauwe afstemming met Carinova voor ondersteunend en verplegend personeel. Martin Plant, directeur Carinova Thuiszorg: “Carinova beschikt over COVID-herstelverpleging die we zowel thuis als op onze verpleeglocaties kunnen aanbieden. Imminkhoeve is een waardevolle aanvulling hierop, want niet voor iedereen is herstel thuis mogelijk of het verpleeghuis een passende plek.” Projectleider Huisman vervolgt: “Het mooie is dat we zorgpersoneel dat we hebben geworven voor zorghotel Imminkhoeve samen met personeel van Carinova al hebben ingezet op een andere zorglocatie voor de verzorging van COVID-19-patiënten. Een mooi voorbeeld van elkaar helpen en ondersteunen waar nodig en mogelijk.”

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten