Aangepaste collecte Diabetes Fonds vanwege corona

De collecteweek van het Diabetes Fonds vindt plaats van 26 t/m 31 oktober. Door de coronasituatie in Nederland gaan de collectanten echter dit jaar niet op pad met de collectebus in de gemeente Ommen. Wel is het mogelijk om geld te doneren via een digitale collectebus of een donatie via de bank.

“Heel spijtig dat de diabetescollecte langs de deur niet kan doorgaan. Wij hadden juist extra maatregelen getroffen om de collecte veilig te laten verlopen en de collectanten stonden in de startblokken,” zegt coördinator Bertine Grootemarsink. “Maar het besluit om niet huis aan huis te collecteren was eerlijk gezegd niet zo moeilijk. Het past niet bij de coronasituatie waarin Nederland nu verkeert.”

Digitale collectant

Hoewel de collectanten niet met een bus langskomen, kan er wel geld gedoneerd worden aan het Diabetes Fonds. Dit kan door een bedrag te storten op bankrekeningnummer: NL58 INGB 0000 0057 66 ten name van Diabetes Fonds in Amersfoort. Wie wil, kan zich ook aanmelden als digitale collectant, zie www.diabetesfonds.nl. Onder ‘Collecteer mee’ vul je het aanmeldformulier in. Je krijgt dan een digitale collectebus. Bij de start van de collecteweek ontvangt de collectant een link van het Diabetes Fonds waarmee de bus wordt geactiveerd. De link kun je delen via WhatsApp, social media of e-mail.

Over diabetes

Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes. Elke dag krijgen bijna 150 mensen de diagnose. Van hen heeft 1 op de 10 diabetes type 1, een vorm die je als peuter al kunt krijgen. Daarbij vernielt het afweersysteem de cellen die insuline maken. Bij diabetes type 2 reageert het lichaam niet meer goed op insuline. Een regelmatig afwijkende bloedsuiker kan bij diabetes leiden tot blindheid en uitval van nieren, schade aan hart en bloedvaten en zenuwstelsel.

“Hoe fijn zou het zijn als juist nu iedereen de moeite wil nemen om geld te doneren aan het  Diabetes Fonds, want geld voor onderzoek naar diabetes blijft hard nodig. Ook in tijden van corona.”

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten