Vechtdal Wonen en gemeente Ommen slaan handen ineen voor een betere woningmarkt

Woningstichting Vechtdal Wonen en gemeente Ommen bundelen hun krachten voor betaalbaar, beschikbaar, kwalitatief en duurzaam wonen in Ommen. Hiervoor tekenden zij deze week de prestatieafspraken voor 2022. Hierin staat wat ze gaan doen om de woonambities voor de huurwoningmarkt te halen. De afspraken gaan over meer dan alleen woningen bouwen, het gaat ook over duurzaamheid, doelgroepen (senioren, statushouders, jongeren), leefbaarheid en doorstroming.

 

De twee partijen hebben een gezamenlijk doel: zorgen dat iedereen een thuis heeft en zich thuis voelt in de samenleving. De focus ligt komend jaar op de aanpak van de woningnood.

Er worden niet alleen nieuwe woningen gebouwd, ook zijn er afspraken gemaakt om de doorstroom vanuit bijvoorbeeld sociale huur te bevorderen. Op die manier komen er woningen vrij voor starters en jongeren. Wethouder Bart Jaspers Faijer kan dit beamen: “Een goed en betaalbaar huis in een leefbare buurt is
voor ons allemaal belangrijk. Helaas is dat in de huidige woningmarkt niet voor iedereen te bereiken. Vechtdal Wonen heeft daarom met ons afspraken gemaakt over de bouw en verduurzaming van bestaande huurwoningen. Zo zijn ze bijvoorbeeld gestart met de bouw van dertig huurwoningen in de
wijk Vlierlanden. Hierdoor krijgen starters en doorstromers in de huurmarkt de kans een betaalbare nieuwbouwwoning te huren.”

Artikel delen:
Gerelateerde berichten