Ommen organiseert voorlichting over een veilig buitengebied

Steeds vaker heeft het buitengebied te maken met leegstand, hierdoor wordt het aantrekkelijk voor criminelen. Elke dag worden op locaties in Nederland drugslaboratoria, chemicaliën of drugsafval aangetroffen. Vanwege de enorme impact op een buurt of bedrijf heeft een veilig buitengebied hoge prioriteit bij de gemeente Ommen.

 

Daarom werkt de gemeente samen met diverse partners, agrariërs en andere ondernemers en organiseerde ze een digitale bijeenkomst voor (voormalige) agrariërs. De bedoeling is om de weerbaarheid van ondernemers en inwoners in het buitengebied te vergroten.

Tijdens de online informatieochtend ‘veilig buitengebied’ werd, onder leiding van wethouder Bart Jaspers Faijer, het gezamenlijke belang om het buitengebied van Ommen vitaal en veilig te houden besproken. Platform Veilig Ondernemen, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, LTO Vechtdal, Politie Vechtdal en de erf coaches deelden hun ervaring en kennis. Onderwerpen die aanbod kwamen: type criminaliteit in buitengebied, hoe te herkennen en waar te melden.

Met regelmaat worden in Nederland eigenaren van loodsen en stallen benaderd door criminelen omdat de ruimten aantrekkelijk zijn om drugs te produceren. De locaties liggen vaak afgelegen en niet alle verhuurders zijn zich bewust van de risico’s. Door bedreigingen richting de verhuurders of een zwijgcultuur onder getuigen blijven misstanden soms lang onzichtbaar. In het kader van voorkomen is beter dan genezen werd er tijdens de bijeenkomst ook ingegaan op de preventie. Wat kunnen agrariërs zelf doen op het erf en bij wie kunnen ze aankloppen om vertrouwelijk te praten over de mogelijkheden op het erf.

Burgemeester Vroomen van Ommen en tevens regionaal portefeuillehouder Veilig Buitengebied regio IJsselland vindt het belangrijk dat ondernemers en bewoners weten van de risico’s. “Het is belangrijk om baas in eigen bedrijf te blijven. Vaak bieden criminelen extreme huurbedragen van vele honderden of zelfs duizenden euro’s. Maar het is van groot belang hierin alert te blijven.” Vroomen geeft aan: “als je één keer ja zegt, kom je er niet meer vanaf. Met alle gevolgen van dien voor jezelf en je gezin. Samen zeggen we daarom nee tegen alle criminele activiteiten in het buitengebied.”

De gemeente Ommen bereidt verder een fysieke bijeenkomst voor waar de gemeente, haar veiligheidspartners en (voormalig) agrariërs op een informele wijze met elkaar in gesprek gaan.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten