Burgemeester Offinga op bezoek bij De Krim

Burgemeester Offinga en wethouder Looman zijn afgelopen week op bezoek geweest bij De Vreedzame Wijk de Krim. De Vreedzame Wijk komt voort uit het project De Vreedzame School.

 

CBS De Krim werkt met dit programma. Kinderen leren hier verschillende eigenschappen die ze later als volwassene goed kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld het oplossen van een verschil in mening. Ook krijgen ze een ‘stem’ en mogen ze meedenken over allerlei zaken. Ze krijgen eigen verantwoordelijkheden. Ze leren op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan. En zich verbonden te voelen met de gemeenschap.

 

 

Burgemeester Offinga: “De samenwerking en betrokkenheid in De Krim is uniek. Wij hebben mooie gesprekken gevoerd. Met de kinderraad, en de jongeren in de Krim. De jongeren hebben door de inzet van het traject en de verschillende clinics, een positieve ontwikkeling doorgemaakt. De jongeren organiseren verschillende activiteiten, die ze ook in de toekomst graag blijven organiseren voor de jongere jeugd. Ik vond het een open en oprecht gesprek. En ik ben trots op de stappen die de jongeren hebben gezet.”

 

De Stichting Vreedzaam begeleidt het project in De Krim in samenwerking met De Stuw. De Stuw is de partij in de Krim die alle organisaties kent, deze bij elkaar kan brengen en de contacten onderhoudt. De jongeren hebben vanuit de Stuw de Young Leaders-training gevolgd. Deze heeft als doel om jongeren te stimuleren in hun ontwikkeling tot zelfbewuste personen. Personen die verantwoordelijkheid willen nemen in hun buurt, school of vereniging. Wethouder Looman: “De aanpak gaat over de ontwikkeling van de jongeren. Dit begint al op de basisschool. Het is positief dat ook buiten de school aandacht is voor de jongeren. Zo worden de jongeren een rolmodel voor de jongere jeugd.”

In De Krim is de ‘Vreedzame School’- aanpak doorgetrokken naar de hele wijk. Dit noemen we De Vreedzame Wijk. Verschillende clubs en organisaties die actief zijn bij de jeugd en ouders in De Krim doen mee. Zoals de voetbalvereniging DKB, korfbalvereniging Centrum en Vechtdal Wonen. De aanpak start met de organisaties die dicht bij de school liggen. Denk hierbij aan de voorschoolse- en tussenschoolse opvang. Daarna gaan de organisaties die iets verder weg liggen aan de slag. Zoals de verlengde schooldag, kinderopvang en wijkwelzijnsorganisatie. Wethouder Looman: “We willen graag dat de kinderen meedoen bij het vormgeven van De Vreedzame Wijk. Daarom is het belangrijk om de stem van kinderen te horen.”

Artikel delen:
Gerelateerde berichten