Herinrichting Westerhof Dalfsen begonnen

Een mooi voorbeeld van inwonerbetrokkenheid, zo wordt het genoemd door de gemeente Dalfsen: de herinrichting van het Westerhof in Dalfsen. Deze week was er de starthandeling.

 

Samenwerken aan een duurzame, groene en klimaatbestendige straat, dat was het doel. De starthandeling van de herinrichting vond maandag plaats in het bijzijn van wethouder Ruud van Leeuwen, Vincent Reinders, directeur van aannemer Reko Raalte, en een afvaardiging van de initiatiefnemers. Zij hebben gezamenlijk de ‘eerste stenen’ opgebroken.

Na een periode van voorbereiding start nu de uitvoerende fase. Van Leeuwen: “Het is mooi dat dit initiatief gezamenlijk is opgepakt in en met de buurt. De bewoners zijn in het verleden op eigen initiatief naar de gemeente gekomen met de wens om de straat aan te pakken. Ze hebben veel tijd gestoken om te komen tot een goede voorbereiding. De komende tijd werken we aan een duurzame, groene en klimaatbestendige straat waar bewoners nog jaren met veel plezier kunnen wonen.”

Voorafgaand aan de werkzaamheden van de gemeente hebben de nutsbedrijven de gas- en waterleiding vervangen. Reko begint met het opbreken van het straatwerk, om vervolgens het riool te vervangen. Het regenwater van de openbare ruimte wordt gescheiden van het vuilwater. Daarna wordt het Westerhof opnieuw ingericht om tot slot het groen aan te planten. De werkzaamheden zijn komend voorjaar klaar.

Bewoners van het Westerhof en de gemeente Dalfsen zijn in 2017 samen tot het initiatief gekomen om een proef met inwonerbetrokkenheid op te pakken, wat heeft geleid tot een plan voor de herinrichting. In de tussenliggende periode is veel gebeurd. Zo heeft de werkgroep Westerhof, die bestaat uit zeven initiatiefnemers uit de straat, gesprekken gevoerd met de bewoners van het Westerhof, de gemeente Dalfsen, Waterschap Drents Overijsselse Delta en provincie Overijssel. Bij provincie Overijssel heeft dit geleid tot het winnen van de prijsvraag ‘Groenste straat van Overijssel’ met een bedrag van 20.000 euro.

De expertise en verantwoordelijkheid om het project van A tot Z op te pakken vroeg veel van de bewoners. Daarom heeft de gemeente dit verder samen opgepakt met de werkgroep om te komen tot de uitvoering. De gezamenlijke starthandeling is het symbool van de samenwerking afgelopen periode.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten