Natuurinformatiecentrum Ommen gaat sluiten

Het Natuurinformatiecentrum Ommen (NICO) in de Besthmenermolen aan de Hammerweg gaat sluiten. Oorzaak is het uitblijven van subsidies om van het NICO een Anjerpunt te kunnen maken.

 

Om te kunnen voortbestaan had NICO alle hoop gevestigd op een koper voor de Besthmenertol (voormalig Provinciewerf). Tussen de gemeente en een aspirant-koper is echter geen overeenstemming bereikt over de koopprijs. De koper die belangstelling had was bereid de activiteiten van het NICO te integreren, zodat het NICO als een zelfstandige stichting verder zou kunnen. Op de huidige locatie in de molen zou dan een Vechtdal Belevingscentrum moeten komen, ook wel Anjerpunt genoemd.

 
Omdat de verkoop van de Besthmenertol is afgeketst en zowel de gemeente Ommen als de provincie het ombouwen tot een Anjerpunt niet willen subsidiëren ziet het stichtingsbestuur van het NICO geen toekomstperspectief meer. Daarom gaat de deur van het NICO definitief op slot. Alle geplande activiteiten vanaf 1 mei 2015 zijn inmiddels afgeblazen. Wat er met de leegkomende ruimte in de molen gaat gebeuren is niet bekend.

 
Het NICO-bestuur betreurt de gang van zaken: “Er is alles aangedaan om het NICO te behouden. Maar zien ook in dat er dan alleen kans van slagen is als er een gezonde financiële basis is”.
Vanaf de oprichting in 1996 drijft het NICO op een groep van 40 enthousiaste vrijwilligers. Het centrum is ooit opgezet als een samenwerkingsverband van de gemeente Ommen, Staatsbosbeheer, Het Overijssels Landschap en Natuurmonumenten. Alle vier ondersteunden ook financieel het centrum. Sinds 2012 zijn de drie natuurpartijen gestopt met hun jaarlijkse bijdrage van 5.000 euro. Voor 2013 en 2014 kon het NICO nog rekenen op incidentele steun van de gemeente. Met name om het NICO tijd en ruimte te geven om voor de toekomst een sluitende begroting te maken. Daarbij moest uitgegaan worden van een zogeheten verdienmodel. Dat zou volgens NICO kunnen met het inrichten van een Anjerpunt: een belevingscentrum voor het Vechtdal. Een uitgewerkt plan en een begroting van de investeringen zijn eind vorig jaar ingediend bij de provincie. De provincie heeft echter het NICO laten weten het subsidieverzoek niet te zullen honoreren: het subsidieplafond van de regeling is inmiddels bereikt en het geld is op. Daarna werden door het NICO de pijlen gericht op de gemeente Ommen voor een investeringsbijdrage. De gemeente heeft laten weten dat vanwege haar eigen huidige financiële positie het niet verantwoord te vinden om de plannen van NICO op te nemen in de kadernota 2016. Voor NICO betekent dat einde verhaal.

 
“Het NICO is als een ‘Groene VVV’ gevestigd op een unieke locatie tussen de rivieren Vecht en Regge en temidden van de landgoederen Archem, Eerde, Junne en het Laar en omsloten door de natuurgebieden Besthmenerberg en de Lemelerberg in het toeristische Ommen. Met onze aanwezigheid worden (toeristische) activiteiten gestimuleerd zoals excursies, wandelingen, fietstochten en andere educatieve activiteiten. Goed voor zo’n 8.000 bezoekers op jaarbasis. In ons natuurinformatiecentrum kan men ook terecht voor wandel- en fietsroutes, lezingen/vergaderingen, thema-exposities, molenbezoek, cadeautjes en een kopje koffie of thee. En biedt tevens onderdak aan de Stichting Ommer Molens en de Vereniging voor Natuur en Milieu De Vechtstreek. Daaraan komt nu helaas een einde.
In de afgelopen jaren hebben alle medewerkers van het natuurinformatiecentrum hun uiterste best gedaan om zichtbaar te maken op welke wijze wij inhoud kunnen geven aan een Anjerpunt, dat met name gericht zou zijn op landschap en landgoederen. Samen met de andere Anjerpunt partners hebben wij ook de totale inhoud van de Anjerpunten verder ontwikkeld. Dit wordt ook voor Ommen stopgezet”.

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten