Lets Vechtdal wil lokaal geld in Ommen

Lets Vechtdal verzorgt op maandag 11 mei van 19.30 tot 22.00 uur een informatieavond over de introductie van lokaal geld in Ommen. De avond vindt plaats in de bibliotheek in Ommen. “In de financiële sector is het ondanks de crisis weer ‘business as usual’, met hoge bonussen en speculatie”, vertellen Ed van Capelle (56) en Rieta Westdijk (52). “De winsten gaan naar de banken, terwijl de risico’s worden afgeschoven op de belastingbetaler. Juist nu bedrijven staan te springen om klanten en leningen haken de banken af. Daarom komen wij met dit initiatief.”

 

 

Van Caplle en Westdijk willen iets doen voor het sociaal domein en willen de plaatselijke economie van Ommen versterken. “Dat willen wij doen door het invoeren van een pilot waarbij lokaal geld als alternatief voor gewoon geld een belangrijke rol speelt. De zogenaamde ‘Bissing’. De waarde van een Bissing is nagenoeg gelijk aan die van een Euro. De rentevrije waarde blijft langere tijd circuleren in de Ommer economie, zodat het geld niet meteen uit de regio verdwijnt. De Bissing is een 100 procent digitaal en rentevrij betaalmiddel.”

 

Het idee van lokaal geld is niet nieuw, in andere gemeenten wordt er inmiddels al mee gewerkt. De initiatiefnemers in Ommen worden ondersteund door de wereldwijd werkende organisatie STRO en door i-Workspace. De Ommenaren zijn ook over dit onderwerp met de gemeente van Ommen in gesprek. “We raakten geïnspireerd door het boek ‘Een ander soort geld’ van Heleen Toxopeus en kwamen in aanraking met de stichting STRO (Social Trade Organisation) in Utrecht. STRO is één van de weinige organisaties ter wereld die alternatieven voor het geldsysteem ontwikkelt. Dit doet de organisatie, omdat ze ziet dat het huidige geldsysteem armoede en milieuproblemen veroorzaakt. Speerpunt daarbij is de door hen ontwikkelde betaalsoftware Cyclos.”

 

Westdijk: “We moeten uit die negatieve spiraal van Top-Down naar Bottum-Up. Als je het tij wilt keren, moet je beginnen bij de burgers. Lokaal geld heeft daarbij een gunstige uitwerking op de lokale economie. Het stimuleert duurzaam ondernemen en het bevordert de sociale cohesie. Samenwerken wordt belangrijker dan concurreren. Geld wordt weer gebruikt als eerlijk en rentevrij ruilmiddel.”

 

Van Capelle: “Ook in het sociaal domein, de zorgsector, zakken we steeds dieper weg met zijn allen. We komen in een negatieve spiraal. In Ommen heeft het sociaal domein vanuit de overheid de opdracht gekregen om de wet WMO uit te voeren. Deze wet staat in verbinding met de participatiewet. De plaatselijke overheid heeft de taak om mensen met een beperking zorg te verlenen en mensen die aan de kant staan aan het werk te helpen. Zorgverlening kost geld, maar de overheid heeft minder gebudgetteerd, dan er oorspronkelijk aan dit domein werd uitgegeven. De gevolgen laten zich raden; De plaatselijke overheid heeft niet voldoende geld, de burger heeft geen werk en de cliënt heeft geen zorgverlener. Zo ontstaat er opnieuw een negatieve spiraal die om een doorbraak vraagt. Het monetaire geld wordt steeds meer uit de samenleving onttrokken. Mensen raken daardoor zonder werk en worden afhankelijk van uitkeringen. Dat systeem loopt dus vast. De meest voor de hand liggende oplossing tot nu toe was het inzetten van (steeds meer) vrijwilligers. Maar dat is ook arbeidsmarktverdringing. En die situatie is niet onuitputtelijk, omdat vrijwilligers niet intrinsiek gemotiveerd zullen blijven, zonder extrinsieke beloning bij een bodemvoorziening die de participatiewet biedt. Westdijk en Van Capelle vinden hun uitdaging in een idee voor verandering van het zorgsysteem binnen het sociaal domein van de gemeente Ommen met lokaal geld. Hiermee heb je alleen maar winnaars. Want zo leveren we zorg aan cliënten, genereren koopkracht voor vrijwilligers en klanten voor het lokale kleinbedrijf. De lokale economie bloeit daardoor op.”

 

Van Capelle vervolgt: “Wanneer rentevrij geld lokaal circuleert, versterkt het ook de sociale structuur in de regio. Deze aanpak heet Social Trade. Met behulp van software kan geld, binnen een bepaalde regio, meerdere keren gebruikt worden, voordat het weer gewoon geld wordt. Zo creëren we een situatie waarin de gemeente haar zorgplicht inlost op een manier die vrijwel budgettair neutraal voor hen is. We gaan daarmee van een piramide-model georganiseerd naar een Ronde Tafel model, (van Top-down naar Bottom-up). In plaats van uit de overheid, organiseren wij vanuit de burger. Dan zien we dat een opgaande spiraal het overneemt van de neergaande spiraal. De sleutel daarbij is lokaal geld: voor Ommen een win-win-win situatie. Met dit idee maken we op kleinere schaal een begin van lokale verbetering in een pilot. Als die pilot slaagt kunnen ook meerdere zorgverleners en lokale MKB bedrijven aansluiten.”

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten