Nationaal Tinnen Figuren Museum stuurt brief aan gemeenteraad

Het bestuur van Nationaal Tinnen Figuren Museum heeft de gemeenteraad van Ommen een brief gestuurd. Dit na aanleiding van het bericht dat ze willen stoppen met de subsidie van het museum.

 

Geachte leden van de gemeenteraad Ommen,

 

Ons bestuur richt zich na de inspraak op 4 juni nog een keer tot u om een ander licht te werpen op het beeld van sommigen, die vinden dat investeren in het Tinnen Figuren Museum weggegooid geld is.

 

Als cultuurhistorisch museum creëren wij waarde door authentieke tinnen figuren te verbinden met kennis en verhalen. Die combinatie van figuren en verhalen bieden wij aan om er esthetisch van te genieten, om er kennis en beoordelingsvermogen mee te verdiepen of om er over na te denken en je creativiteit verder te ontplooien.

 

Dat is de waarde van het Tinnen Figuren Museum, die zich vervolgens verbreed in aanvullende waarden. Wij leven in een tijd dat de samenleving kantelt. Veranderingen gaan sneller en sneller. Het Tinnen Figuren Museum kan en wil niet achterblijven. Het wil zich daarom veranderen van een traditioneel gesloten museum in een open museum, dat zich over heel Ommen uitstrekt.

 

In de afgelopen dagen spraken wij hierover met heel veel lieve, enthousiaste en creatieve mensen. Zij, dat zijn o.a. de communicatiestrateeg van de Provincie Overijssel, een oud directeur fondsenwerving van een internationale NCO beweging, ondernemers en kunstenaars in Ommen, zijn allen bereid om samen met ons die transitie uit te werken.

 

Het aantal ‘paginalikes’ op onze facebookpagina verdubbelde in de afgelopen week. Er is nu een momentum om nieuwe stappen te zetten. Vanuit dit momentum reageren wij op de argumenten van het college om de subsidie aan het Tinnen Figuren Museum te beëindigen.

 

Ad. 1.1.       “In de afgelopen jaren hebben inspanningen niet geleid tot verbetering van de exploitatie”

 

Al dertig jaar lang voorziet het Tinnen Figuren Museum voor het grootste deel in zijn eigen inkomsten en bereikt het boven gemiddelde resultaten, tot op de dag van vandaag. Vanwege deze resultaten lijkt de kritiek die in dit argument besloten ligt niet juist. Daarbij wordt deze kritiek alleen van toepassing verklaard op het Tinnen Figuren Museum. Bestuur en vrijwilligers tonen zich juist heel flexibel en betrokken, in de alerte manier waarop zij op veranderingen reageren.

 

Uit onderstaande exploitatieoverzichten (zie bijlage) over de afgelopen 6 jaar blijkt dat de jaarrekening in die jaren nagenoeg sluitend was. Alleen in 2014 was het resultaat slechter door lagere bezoekcijfers.

 

Hiervoor nam het bestuur in 2014 in overleg met de vrijwilligers terstond passende maatregelen, met betrekking tot kosten en inkomsten. Die maatregelen komen voor het eerst tot uitwerking in 2015, maar laten nu al resultaten zien.

 

Onze exploitatie is dus op orde. Om onze liquiditeit te verbeteren gaan wij ons opnieuw tot onze vrienden richten; deze keer via facebook en internet.

 

Ad. 1.2        “Er zijn investeringen nodig om tot een gezonde exploitatie over langere termijn te komen”

 

Om zich te blijven ontwikkelen zijn inderdaad draagvlak en investeringen voor het Tinnen Figuren Museum nodig.

 

Maar het is niet perse nodig dat de gemeente die middelen ter beschikking stelt. Wel is het nodig dat de gemeente het klimaat schept waarin ‘stakeholders’ bereid zijn om te investeren.

 

In het juiste klimaat en met goede plannen is er bijna altijd bereidheid om samen te werken en te investeren. In de dertig jaar van ons bestaan deden wij bijna nooit een beroep op de gemeente voor investeringen, toch realiseerden wij een geweldig museum. En wat geeft meer garantie op succes dan investeren met ondernemers?

 

Acties waaraan wij denken zijn:

 

–        Citydressing, waarin het Tinnen Figuren Museum zich uitrolt over de gemeente. Geen platte reclame, maar kunst waarmee het museum zich op straat presenteert in belevenisroutes. Ondernemers en Museum kunnen zich hier beide in profileren.

–        Citytheater, waarin het Tinnen Figuren Museum samen met verenigingen actuele (tentoonstelling)thema’s naspelen, wat het profiel van verenigingen, ondernemers en museum verbetert.

–        Museumcolleges, waarin wij met scholieren een collectiestuk of een tentoonstelling uitdiepen. Wij kunnen daarvan ook een competitie voor scholieren maken, met een prijs voor de creatiefste scholier. Goed voor scholen en museum.

 

Er is geen eind aan mogelijkheden en om continuïteit aan deze acties te geven stellen wij zetels in ons bestuur ter beschikking of wij maken een nieuwe organisatie van samenwerkende partijen.

 

Ad. 1.3        “Er wordt uitvoering gegeven aan de bezuinigingtaakstelling’

 

Het is toch zo dat het CUP 2011-2014 is vervangen door het CUP 2015-2018? Hierin heeft het college de raadsbreed aangenomen motie over het in standhouden van het NTFM overgenomen, daarmee is de bezuinigingstaakstelling vervangen door een raadsbreed gesteunde subsidie van € 25.000 voor het NTFM voor de jaren 2016 t/m 2018.

 

Ad. 2.1        “Voor subsidie-afbouw wordt wettelijk een redelijke termijn voorgeschreven”

 

Het lijkt er niet op dat dit raadsvoorstel de kosten van een beëindiging juist inschat, noch dat het stand zal houden in een beroepsprocedure.

 

Deze tijd vraagt om verbinding en samenwerking. Wij moeten het weer samen doen. Dat het Tinnen Figuren Museum van de samenleving is, is geen loze kreet. De samenleving gaf geld, gaf de collectie en gaf zichzelf voor wat er nu staat. Dat resultaat mag gezien worden. Die samenleving wil zonder twijfel behouden wat zij opbouwde. Daarvoor zullen zij zich blijvend willen inzetten en zich blijvend vernieuwen.

 

Van u als gemeenteraad vragen wij om het Tinnen figuren Museum niet te vernietigen, maar om het te koesteren. Continueert u als ’t u blieft de huidige exploitatiesubsidie en helpt u mee om die condities te scheppen waarbinnen wij onze voornemens kunnen uitvoeren. Daarmee maakt u Ommen mooier en sterker.

 

U startte een mooi centrumplan. Wij bouwen er op voort.

 

 

Met hartelijke groet,

Henk Dooijes
Secretaris NTFM

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten