Foto: Harry Woertink

De Darde Klokke luidt symbolisch derde klok uit Hervormde kerk

Hoe de naam De Darde Klokke is ontstaan als aanduiding van het Ommer historisch tijdschrift. De historie van Ommen vertelt dat er ooit drie luidklokken hebben gehangen in de toren van de hervormde kerk. In het Rampjaar 1672 is een van de klokken gestolen door soldaten uit het Munsterland onder leiding van de bisschop van Munster. Het is ze echter niet gelukt de zware koperen luidklok mee te nemen. De soldaten kwamen niet verder dan de haven. Het verhaal vertelt dat de zware koperen klok over boord is geslagen, in het water terecht kwam – van wat nu Burgraven wordt genoemd – en op de bodem ligt van de vroegere arm van de Vecht.

In de vijftiger jaren heeft de Gemienschop van Oll Ommer pogingen in het werk gesteld om de klok te peilen met behulp van een wiggelroede. Het verhaal gaat ook dat op een diepte van 12 meter de plek van de klok is gelokaliseerd. De (derde) klok is echter nooit weer boven water gekomen. Dit ook vanwege de kosten. Vanaf het ontstaan van het Ommer historisch tijdschrift wordt de derde klok weer symbolisch geluid: het tijdschrift kreeg de naam (in Ommer dialect) “De Darde Klokke”.

In 1971 werd een nieuw begin gemaakt met de uitgave van De Darde Klokke. In 2016 is dat dus exact 45 jaar geleden. De eerste Darde Klokke kwam al eerder uit. Toen op 11 april 1951 de Gemienschop van Oll Ommer werd opgericht met als doel de geschiedenis van Ommen te bestuderen, de oude tradities in stand te houden en het gebruik van de Ommer spraak te bevorderen werd ook een begin gemaakt met het uitgeven van een losbladige uitgave van De Darde Klokke. De verschijning was niet altijd even regelmatig. In 1971 werd voor het eerst met een nummering gewerkt. Tot aan vandaag de dag verschijnt het tijdschrift om de drie maanden. Vanaf 1971 mochten inmiddels 176 uitgaven van De Darde Klokke het daglicht aanschouwen.

Artikel delen:
Foto's 4
Foto: Harry Woertink
Foto: Harry Woertink
Foto: Harry Woertink
Gerelateerde berichten