Vier Koninklijke Onderscheidingen Ommen

Burgemeester Hans Vroomen heeft gisteren in het mfc Carrousel aan vier inwoners uit de gemeente Ommen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt.Mevrouw G. (Diny) Ekkelkamp-Kerkdijk, mevrouw F.M. (Frouwke) Doezeman-Makkinga, de heer A.(Albert) van der Vegt en de heer H. (Harry) Woertink zijn in het zonnetje gezet voor hun inzet voor de gemeenschap van Ommen. Alle vier zijn onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau tijdens de feestelijke bijeenkomst in Carrousel.

Mevrouw G. (Diny) Ekkelkamp-Kerkdijk uit Lemele
Mevrouw Ekkelkamp-Kerkdijk is een zeer sociale vrouw die voor iedereen klaar staat met raad en vooral daad. Is er ergens op welk gebied dan ook hulp nodig, mw. Ekkelkamp draagt haar steentje
bij. Vooral de omgeving van Lemele en Archem (gemeente Ommen) draagt mw. Ekkelkamp in haar hart en haar vrijwillige activiteiten vinden grotendeels in en rondom deze buurtschappen plaats. Zij levert een grote bijdrage aan de onderlinge cohesie in het buitengebied van Ommen. De meeste tijd besteedt mw. Ekkelkamp al 20 jaar aan haar bestuurslidmaatschap van de
Zangvereniging De Lofstem. Zij bereidt de driewekelijkse vergadering voor en is daarbij aanwezig, beheert en archiveert alle bladmuziek, deze kopieert en verdeelt zij ook. Ze zorgt voor voorraad showtassen en muziekmappen, adviseert koorleden. Samen met de dirigent en enkele andere bestuursleden kiest zij het repertoire voor kerkdiensten, concerten en overige optredens.
Op de repetitie-avonden is mw. Ekkelkamp aanwezig en neemt ze ouderen mee die niet zelfstandig naar de repetities kunnen komen.
Vanuit haar functie bij de Zangvereniging de Lofstem coördineert mw. Ekkelkamp de 6 Oud Hollandse Markten die jaarlijks gehouden worden in Lemele. Ze maakt roosters wanneer welk
koorlid op welke avond knieperties gaat verkopen, maakt roosters wie gaat bakken en rollen, zorgt
voor boodschappenlijsten en de inkoop. Ze bakt en verkoopt zelf ook op de markt.

 

Oud papier wordt opgeslagen in een schuur bij mw. Ekkelkamp. Het gaat hierbij meer om het sociale aspect: een ontmoetingspunt met koffie en thee voor de bewoners van Lemele/Archem. Ze haalt
ook boeken uit het oud papier die ze weggeeft of verkoopt. De opbrengst van ongeveer 100 ton ingezameld papier levert ongeveer € 6.000,00 op voor de kerk in Lemele.

 

De praalwagens voor de jaarlijkse de optocht tijdens Koningsdag in Ommen en tweejaarlijks voor het Lemels Feest, worden bij mw. Ekkelkamp gestald. Haar erf wordt ter beschikking gesteld voor
het bouwen van de praalwagens, ze zorgt ook dan voor koffie en thee en koek. Door deze activiteiten zorgt mw. Ekkelkamp ervoor dat de hechtheid binnen de gemeenschap groot blijft, ze zorgt ook voor de motivatie om in gemeenschapszin deel te nemen aan tradities en het maatschappelijk speelveld.

Organiseren ouderenreis
Zes jaar zit mw. Ekkelkamp in de ouderenreiscommissie en met deze commissie organiseert ze jaarlijks een busreis voor mensen ouder dan 65 jaar. Gemiddeld gaan 80 tot 90 mensen mee. mw.
Ekkelkamp is bij de bespreking waar de reis naar toe gaat, deelt programma’s persoonlijk uit en ze gaat op stap om reizigers te werven en om geld te innen om de reis te bekostigen. Op de reisdag zelf begeleidt ze de ouderen.

* Al 35 jaar collecteert mw. Ekkelkamp voor de Nierstichting.
* Zij was actief voor de basisschool waar zij in oudercommissie heeft gezeten,
voorleesmoeder, en overblijfmoeder was, mee ging op schoolreis enz.
* Mw. Ekkelkamp was leidster bij Scouting van Pallandt
* Mw. Ekkelkamp zich ontfermd over asielzoekers die tegenover hun huis op een camping
woonden.

Mevrouw F.M (Frouwke) Doezeman-Makkinga uit Ommen
Mw. Doezeman wordt beschreven als een drijvende kracht achter haar vrijwillige activiteiten, zeer betrokken en inspirerend. Ze wordt geprezen om haar deskundigheid en vakmanschap tijdens het
jureren. Ze wordt beschreven als nuchter en beschikt over een sterk relativeringsvermogen en humor.Mevrouw Doezeman is vanaf 1971 betrokken bij De Darde Klokke, opgericht door haar vader Dieks Makkinga. Dit is een driemaandelijks verschijnend tijdschrift over de geschiedenis van Ommen met bijna 1000 abonnees. Zij is actief als vrijwilliger bij het redigeren, controleren, typen en stencilen, tot de komst van de computer, van de verhalen voor het historisch tijdschrift De Darde Klokke. Vanaf 1987 is zij redactielid en schrijft ze gedichten in het Ommer dialect. Het doel is om het Ommer dialect in stand te houden en daarnaast informatie te verstrekken over de geschiedenis van Ommen.
Zij is een drijvende kracht achter de stichting en zet al jaren het werk van haar vader op zeer betrokken en inspirerende wijze voort.

 

Meer dan 25 jaar, maakt mw. Doezeman deel uit van de jury van vereniging “Gemienschop van Oll Ommer”. Naast het in stand houden van het Ommer Dialect organiseert “Gemienschop” meerdere activiteiten waaronder, met Pasen, de jaarlijkse optocht met versierde zwaantjes. Een jury beoordeelt welke versierde zwaantjes in aanmerking komen voor een prijs. Het is mede aan
haar te danken dat het “Gemienschop” ieder jaar weer lukt om een mooie optocht met versierde zwaantjes door Ommen te organiseren. Naast bovengenoemde vrijwillige activiteiten is mw. Doezeman vanaf 1972 actief betrokken bij de kerk in meerdere functies. Ze was scriba en wijkouderling in het ouderenpastoraat. De beheersing van het Ommer dialect van mw. Doezeman werd door de ouderen binnen het pastoraat bijzonder gewaardeerd.

 

Mw. Doezeman maakt al meer dan 25 jaar deel uit van het 4-mei comité van de gemeente Ommen. Het comité is het eerste aanspreekpunt van de gemeente waar het de herdenkingen betreft en de leden van het 4-mei comité vertegenwoordigen hierin de inwoners van Ommen. Het comité beijvert zich voor het op waardige wijze herdenken van de oorlogsslachtoffers en burgerslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn
gevallen. Mw. Doezeman is een betrokken lid en mede door haar bijdrage wordt in Ommen op een waardige wijze herdacht.

 

De heer A. (Albert) van der Vegt uit Ommen
De heer Van der Vegt is zeer begaan is met de geschiedenis van de gemeente Ommen en met de traditionele activiteiten in deze gemeente. Geschiedenis is en blijft zijn grote hobby. Zijn woorden:
“Je zoekt wat uit voor jezelf en doet een ander er weer plezier mee.” De heer Van der Vegt wordt omschreven als een man waarop je nooit tevergeefs een beroep doet, een optimistische man, goedwillend en behulpzaam. Cultuurhistorisch Centrum Ommen en Historische Kring Ommen Op 20 januari 1997 is de Historische Kring Ommen (HKO) opgericht en vanaf het begin maakt dhr. Van der Vegt deel uit van het bestuur.

 

De Historische Kring Ommen heeft ruim 700 leden en heeft de beschikking over een eigen verenigingsruimte. Juist over deze ruimte heerst de heer Van der Vegt: hij is geen vergaderman, wel
aanwezig bij alle bestuursvergaderingen, maar hij zorgt voor de ruimte van de HKO. In de Historische Kring Ommen zijn verschillende werkgroepen actief, onder andere de werkgroepen Genealogie, Dialect, Foto en Film, Boerderij- en veldnamenarcheologie, Tweede Wereldoorlog. Dhr. Van der Vegt neemt actief deel aan verschillende werkgroepen, maar besteedt
de meeste tijd aan de werkgroep genealogie. Daarvoor is hij contactpersoon en de werkgroep heeft op de laatste dinsdag van de maand een bijeenkomst, behalve tijdens de zomermaanden. Iedereen is welkom voor vragen over genealogie of voor wie op weg geholpen wil worden met het maken van een stamboom.

Op 12 mei 2016 zijn de Historische Kring Ommen en het Streekmuseum Ommen gefuseerd. De nieuwe organisatie heet het Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO).  Ook in het gebouw van het Streekmuseum verricht dhr. Van der Vegt hand- en spandiensten. Dhr. Van der Vegt is de technische man en het manusje van alles; stopcontacten maken, tafels repareren, maar ook zorgen dat schilderijen recht hangen in het Streekmuseum.

Jaarlijks zijn circa 7 Bissinghdagen in de gemeente Ommen. Tijdens de historische modeshow die de Historische Kring organiseert, helpt dhr. Van der Vegt met opbouwen en spullen regelen. Als er modellen te weinig zijn op de catwalk, loopt hij zelf mee met de modeshow. Tijdens de Bissinghmarkten helpt dhr. Van der Vegt mee met het opzetten en afbreken van kramen, maar helpt ook mee bij de verkoop achter de kraam. Hij laat zelfs ambachtelijke werkzaamheden zien aan de bezoekers, in een boerenkiel als een echte ‘touwslager’. Ook tijdens de jaarlijkse optocht op Koningsdag helpt dhr. Van der Vegt mee en fietst met de optocht mee om alles goed te laten verlopen.

 

Dhr. Van der Vegt als sinds 1971 actief voor het tijdschrift De Darde Klokke. Dhr. Van der Vegt is begonnen als archivaris van het tijdschrift. Momenteel vervult hij de bestuursfunctie van
penningmeester. Hij zorgt voor het werven van adverteerders en de ledenadministratie. Dhr. Van der Vegt is de man die zorgt dat de Darde Klokke van de drukker naar de lezers komt. Voor de vereniging Gemienschop van Oll Ommer draagt dhr. Van der Vegt zijn steentje bij aan het jaarlijkse paasvuur. Hij zorgt voor de opbouw van het paasvuur, de bewaking en mede organiseert
het geheel. Daarnaast is hij jurylid bij de Palmpasenoptocht en is hij mede organisator van het jaarlijkse eier-tikken in het centrum van Ommen.  Al meer dan 30 jaar lang helpt dhr. Van der Vegt mee met het maken van kerstpakketten voor ouderen. Ook werkt hij mee aan de jaarlijkse rommelmarkt en draagt hij zijn steentje bij als
vrijwilliger voor de plaatselijke kerk.

 

De heer H. (Harry) Woertink uit Ommen
Wanneer de naam van de heer Harry Woertink wordt genoemd, dan valt het woord ‘geschiedenis’ als eerste. Uit alle stukken die zijn binnengekomen blijkt hoe betrokken de heer Woertink is bij de
geschiedenis van de gemeente Ommen. Historische Kring Ommen en Cultuurhistorisch Centrum Ommen Op 20 januari 1997 is de Historische Kring Ommen (HKO) opgericht en vanaf het begin maakt dhr. Woertink deel uit van het bestuur. Dat betekent al 20 jaar inzet voor de HKO. Dhr. Woertink is contactpersoon van de werkgroep Tweede Wereldoorlog en vanuit die functie zit
dhr. Woertink ook in het 4 mei comité. Jaarlijks is op de Besthmenerberg een herdenking. Door een werkgroep wordt het monument van Kamp Erika vervangen, zodat het meer de uitstraling en waarde krijgt die het werkelijk verdient. Dhr. Woertink is een van de initiatiefnemers om het huidige monument te vervangen. Op 12 mei 2016 zijn de Historische Kring Ommen en het Streekmuseum Ommen gefuseerd. Van dit museum is dhr. Woertink sinds 1983 bestuurslid. Daarnaast is hij sinds 2016 ook waarnemend voorzitter van de nieuwe organisatie: het Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO). In zijn rol als bestuurder van het CCO en in zijn rol als commissievoorzitter van het Streekmuseum zet dhr. Woertink zich vrijwillig in voor veel activiteiten. Tijdens de organisatie van museumevenementen kan men altijd op hem rekenen. Voorbeelden hiervan zijn: tentoonstelling “Ommen 70 jaar bevrijd”, gevangenkamp “Kamp Erika”. Ook de organisatie van de Sallandse Markten en goedbezochte thematische avonden over historische onderwerpen in het Streekmuseum. Daarnaast geeft hij rondleidingen in het museum en lezingen. Dhr. Woertink is bijzonder begaan met de geschiedenis van Ommen en omgeving. Bijna wekelijks
verschijnen van zijn hand goed gedocumenteerde artikelen over de historie van Ommen in kranten en tijdschriften, in historische bladen en op de website van OudOmmen.nl. De belangstelling voor zijn authentieke artikelen en verhalen is ongekend groot. Hij werkt nauwkeurig en weet tijdens vergaderingen altijd het historisch perspectief te zien en terug te halen hoe het vroeger zat.
Hierdoor maakt dhr. Woertink de geschiedenis van Ommen toegankelijk. Voor alle instanties in de regio Ommen is dhr. Woertink de aangewezen persoon om geschiedenis over willekeurige onderwerpen boven water te krijgen en dit vervolgens om te zetten in boeiende en verrassende artikelen.

Naast zijn bestuurdersleven schrijft dhr. Woertink als sinds 1984 in het tijdschrift De Darde Klokke. Vanaf 1995 is dhr. Woertink eindredacteur van De Darde Klokke. Stichting Ommer Molens
Naast de geschiedenis van Ommen en regio is dhr. Woertink een groot liefhebber van de Ommer molens. Ook daar neemt hij ook een belangrijke plaats in voor het behoud van de molens. Hij is een van de mede oprichters van de Stichting Ommer Molens in 1994. Met onderbrekingen heeft hij jarenlang een bestuursfunctie bekleed. Nu is hij alweer een aantal jaren secretaris van de Stichting. De Stichting stelt zich ten doel het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van de molens
in de gemeente Ommen. Dhr. Woertink is een gediplomeerde molengids en is lid van de werkgroep Ommen Molendag.
Jaarlijks wordt deze dag georganiseerd en alle Ommer molens nemen hier aan deel. Het aantal bezoekers van zowel de lokale bevolking als van de toeristen is erg groot.

Twee periodes was dhr. Woertink raadslid voor de PvdA. De vorige raadsperiode was hij voor deze partij plaatsvervangend commissielid

Naast alle uren die dhr. Woertink steekt in bovengenoemde CCO, Streekmuseum, De Darde Klokke en Stichting Ommer Molens zit hij niet stil.

Hieronder een aantal van zijn overige activiteiten op een rijtje:
* Gids van Zonnebloemreisjes
* Wandelgids met Landstede Welzijn Ommen
* Gids bij stadswandelingen door Ommen
* Bestuurslid Open Monumentendag Ommen
* Mantelzorger/bewindvoerder over inwoner Ommen
* Bestuurslid/voorzitter Gemienschop Oll Ommer, culturele belangenvereniging Ommenaren

Artikel delen:
Gerelateerde berichten