Vijf inwoners Hardenberg in zonnetje gezet tijdens Lintjesregen 2022

Bij de traditionele Lintjesregen zijn diverse inwoners van de gemeente Hardenberg weer in het zonnetje gezet. Inwoners die zich gedurende langere tijd op vrijwillige basis verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving, konden worden voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding. Ook in Hardenberg werd er dit jaar weer een aantal ‘lintjes’ uitgereikt door burgemeester Maarten Offinga. Dat deed hij in theater De Voorveghter.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst werden vijf inwoners van de gemeente Hardenberg in het zonnetje gezet. Onder valse voorwendselen waren zij dinsdagochtend naar het theater ‘gelokt’ om daar, te midden van hun familie en vrienden, door de burgemeester toegesproken te worden. Voor hun inzet voor de samenleving op verschillende gebieden werden er dit jaar één dame en vier heren benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

 

De heer Henk Brink (Hardenberg) | Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Brink was werkzaam in het onderwijs. Naast zijn betaalde werk had hij verschillende vrijwilligersfuncties die met onderwijs te maken hadden. Hij was voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Chrono, een stichting voor christelijk primair onderwijs in de gemeente Hardenberg. Ook was hij voorzitter van het samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht. Hierin zitten alle scholen voor basis- en speciaal onderwijs in de gemeente Dalfsen, Ommen, Hardenberg en Coevorden. Ook was de heer Brink , samen met de stichting Welluswijs, betrokken bij de totstandkoming van een integraal kindcentrum, met daarin een peuterspeelzaal, dagopvang en buitenschoolse opvang en gaf hij de aanzet tot het project ’10 – 14 onderwijs’ om leerlingen beter voor te bereiden op de overstap van basis naar voortgezet onderwijs. Daarnaast was de heer Brink actief als voorzitter van de PKN Hardenberg-Heemse. Hij was oprichter en voorzitter van de stichting Vecht voor Jeugd en vice-voorzitter van CDA-Hardenberg. Hij is betrokken bij het ballonnenfestival in Hardenberg en hij is penningmeester van de Stichting Hardenbergse Uitdaging. Voor zijn vrijwillige inzet op meerdere gebieden wordt de heer Brink benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

 

Mevrouw Henny Hahn-Barelds (Dedemsvaart) | Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Hahn is sinds 1987 actief als vrijwilliger. Ze begon bij de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, dat tegenwoordig ‘Vrouwen van Nu’ heet, en was vijf jaar presidente. Daarna was zij tot 2019 contactdame, de schakel tussen bestuur en leden. Vanaf 2000 begeleidt mevrouw Hahn als gastvrouw bij de Historische Vereniging Avereest rondleidingen bij streekmuseum ‘De Kalkovens’. Ook is zij sinds 2002 persoonlijk begeleider van twee cliënten met een visuele beperking. Daarnaast organiseerde en begeleidde zij als actief lid bij de Stichting Phehizo een aantal jaren fietstochten voor mensen met een beperking. Voor haar langdurige inzet inzet op het terrein van met name de gehandicaptenzorg wordt mevrouw Hahn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

 

De heer Gerrit Kottier (Slagharen) | Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Kottier is al tientallen jaren als vrijwilliger betrokken bij judovereniging BSV Anbergen in Slagharen. Ook bij de organisatie van de Sinterklaasintocht in Slagharen is hij al vijftien jaar actief. Hij werkte een aantal jaren voor het multifunctioneel centrum het Kronkelhonk in Slagharen. Naast zijn werk was hij ook als vrijwilliger actief voor het Kronkelhonk; bij de nieuwbouw van het gebouw, maar ook bij activiteiten. Ook was hij betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Boeldag in Slagharen en deed hij vrijwillige taken voor de Trekkertrek en Rommelcross en het Rode Kruis. Voor zijn langdurige vrijwillige inzet voor de samenleving wordt de heer Kottier benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

 

De heer Berend Jan Schuldink (Mariënberg) | Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Schuldink is sinds 1972 actief lid van toneelvereniging Vorie Vana uit Beerzerveld. Hij was 30 jaar lang voorzitter van de toneelvereniging. Hij speelde mee in zo’n 45 toneelvoorstellingen van de vereniging en is ook achter de schermen actief. Hij coördineert de opbouw van het podium, helpt zelf bij het opbouwen en het afbreken van het decor en zorgt voor het vervoer. Ook is hij heel actief als het gaat om het werven van nieuwe leden voor de vereniging. De heer Schuldink is al jarenlang een onmisbare schakel binnen de toneelvereniging. Voor zijn langdurige en intensieve vrijwillige inzet op het gebied van cultuur wordt de heer Schuldink onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

 

De heer Ben Viskaal (Dedemsvaart) | Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Viskaal is sinds 1975 betrokken bij de Rooms Katholieke kerk in Dedemsvaart. Hij was bestuurslid en voorzitter van de Locatieraad St. Vitus, lekenvoorganger en daarna acoliet. Ook is hij wijkcontactpersoon van de Locatieraad en zat hij in het bestuur van jongerenkoor Juventa. Hij was betrokken bij verschillende verbouwingen en renovaties aan en rond het kerkgebouw. Voor zijn vrijwillige inzet voor de kerk kreeg hij de Willibrordplaquette van het Aartsbisdom Utrecht. De afgelopen jaren was de heer Viskaal ook actief als vrijwilliger bij de Makelij in Dedemsvaart. Daar begeleidt hij wekelijks een groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor zijn vrijwillige verdiensten voor de samenleving wordt de heer Viskaal onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten