Foto: Dook van Gils

Egbert Meilink en Gé Hoogma uit Ommen koninklijk onderscheiden

Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe kinderboerderij in Ommen reikte burgemeester Mark Boumans van Ommen zaterdag 21 januari tussen 12.30 en 13.00 uur twee Koninklijke Onderscheidingen uit aan de heer E.H. Meilink (voorzitter) en aan mevrouw G.J.M. Hoogma-Visser (bestuurslid) van de stichting Kinderboerderij Ommen. De heer Meilink werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Hoogma-Visser werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Egbert Meilink is sinds 1992 verbonden aan de Kinderboerderij in Ommen. Hij heeft er voor gezorgd dat er in Ommen een plaatselijke kinderboerderij is opgericht. Naast zijn drukke baan is de heer Meilink betrokken geweest bij het ontwerpen, aanvragen van vergunningen en de bouw van de nieuwe kinderboerderij. In zijn vrije tijd heeft hij ook mee helpen bouwen aan het nieuwe onderkomen.

Sinds 2013 is de heer Meilink als voorzitter van de stichting Kinderboerderij Ommen de spil in de organisatie. Naast voorzitter is hij zorgvrijwilliger, lid van de Sponsorgroep, onderhandelaar en klusjesman. De kinderboerderij draait volledig op vrijwilligers en is financieel afhankelijk van trouwe donateurs en sponsoren. De kinderboerderij is het levenswerk van de heer Meilink.

Naast dit vele vrijwillige werk is hij vanaf 2011 ook actief bij de Natuurwerkgroep Archem van Landschap Overijssel en helpt hij mee met het natuurbeheer op de Lemelerberg. Bovendien is hij 10 jaar vrijwilliger geweest bij de jeugdclub van de Gereformeerde Kerk in Ommen. De heer Meilink ontvangt de Koninklijke Onderscheiding (Lid in Orde van Oranje-Nassau) mede op voordracht van mevrouw Hoogma-Visser.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Gé Hoogma-Visser is sinds 1998 actief als voorzitter van de Dierenbescherming afdeling Ommen. In 2005 stond mevrouw Hoogma-Visser aan de basis van de fusie tussen de afdelingen Ommen en Hardenberg. In 2008 diende zich een nieuw samenwerkingsverband aan met Dalfsen, Staphorst en Zwolle. Hierdoor ontstond de Dierenbescherming afdeling Vechtdal.  Mevrouw Hoogma-Visser bleef voorzitter van de nieuwe afdeling.

Vanaf 2007 heeft zij zich ingespannen voor de nieuwe vestiging van de dierenopvang, die in juni 2009 in gebruik is genomen. Ook de dierenambulancedienst is opgezet en sinds mei 2009 is deze operationeel. In 2009 is onder verantwoordelijkheid van mevrouw Hoogma een fusie van de afdeling Vechtdal met de afdeling Steenwijkerland tot stand gebracht. In mei 2010 heeft mevrouw haar vrijwilligerswerkzaamheden voor de Dierenbescherming beëindigd.

Gezien haar jarenlange bestuurlijke ervaring bij de Dierenbescherming wordt mevrouw Hoogma-Visser in 2012 gevraagd of zij als adviseur lid wil worden van het bestuur van de Kinderboerderij Ommen. Hoewel de gemeente de bouwkosten voor de nieuwe kinderboerderij voor haar rekening neemt, moet de Kinderboerderij zelf de inrichtingskosten opbrengen. Mevrouw Hoogma richt met succes een sponsorgroep op en weet in enkele maanden 50.000 euro aan sponsorgeld te verwerven voor het nieuwe onderkomen. Haar doortastendheid, daadkracht en vasthoudendheid zijn belangrijk gebleken in vele situaties. Uit handen van burgemeester Mark Boumans ontvangt zij de Koninklijke Onderscheiding die hoort bij de benoeming tot Ridder in Orde van Oranje-Nassau.

Artikel delen:
Foto's 4
Foto: Dook van Gils
Foto: Dook van Gils
Foto: Dook van Gils
Gerelateerde berichten