Lintjesregen in Ommen

Burgemeester Hans Vroomen reikte deze week drie Koninklijke onderscheidingen uit tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Tijdens de uitreiking is Liesbeth Cremers benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Wouter van Gils tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden en Henk Stegeman tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Allen hebben zich vrijwillig bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de samenleving.

 

Liesbeth Cremers (1948) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Liesbeth Cremers is sinds 1980 fulltime mede-eigenaar van Landgoed Vilsteren. Ook heeft zij zich nationaal en internationaal ingezet om het bijzondere culturele erfgoed van landgoederen in Nederland in stand te houden en te verduurzamen.

Naast haar dagelijkse werk zet Liesbeth Cremers zich sinds 1980 vrijwillig in voor een groot aantal projecten en organisaties die zich bezighouden met het behoud en duurzaam beheer van landgoederen en buitenplaatsen. Ze was vicevoorzitter Federatie Particulier Grondbezit, medeoprichter en voorzitter van Overijssels Particulier Grondbezit, oprichter en eerste voorzitter van de vereniging Particulier Historische Buitenplaatsen en bestuurslid van de Vereniging Natuurmonumenten.

Ook was Liesbeth Cremers (mede)oprichter van meerdere initiatieven, zoals de kunstfestivals Tuin der Lusten, stichting SOIL4You, het Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen en de Boerenmarkt in Vilsteren.

Liesbeth Cremers wordt ook gewaardeerd voor haar jarenlange inzet als voorzitter van het bestuur van de Willibrordusschool. Zij was 14 jaar vicevoorzitter van het Parochiebestuur en bijna 20 jaar bestuurslid bij de stichting Vrienden van de Vilsterense Molen.

 

Wouter van Gils (1964) –  Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden

Wouter van Gils is majoor reservist huisarts bij het Geneeskundig bataljon van het Ministerie van Defensie. Hij brengt zijn kennis en ervaring over aan de verplegers van dit bataljon. Dankzij zijn opleidingen en trainingen levert hij een belangrijke bijdrage aan de inzetbaarheid van onze krijgsmacht. De benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden heeft hij mede te danken aan zijn inzet voor de Nederlandse Krijgsmacht.

Ook zet Wouter van Gils zich al meer dan 20 jaar in voor hulp aan kindertehuizen en kinderziekenhuizen in Polen. Daarnaast staat hij bekend om zijn creativiteit. Hij heeft de muren in de kindertehuizen en kinderziekenhuizen beschilderd met levensgrote kunstwerken. Ook tekent hij vogels in clubblad ’t Hupke van de West-Brabantse Vogelwerkgroep en heeft hij het logo ontworpen van deze organisatie. Wouter van Gils gaat wekelijks op pad om de vogelstand in kaart te brengen in de natuurgebieden rondom Hellendoorn en Breda.

Ook is hij al meer dan 20 jaar gediplomeerd hulp-molenaar bij de stichting Helderse Möln. Hij was ook nauw betrokken bij de renovatie van molen De Wippenbelt. Daarnaast heeft Wouter van Gils de buurtvereniging nieuw leven ingeblazen als ontwerper en bouwer.

 

Henk Stegeman (1948) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Henk Stegeman neemt al vele jaren diverse vrijwilligerstaken op zich. Zo is hij al jarenlang actief voor de GasUnie. Tijdens zijn werkzame carrière was hij bestuurslid van de Personeelsvereniging en lid van de Ondernemingsraad. Sinds 2015 is hij voorzitter van de Vereniging Gepensioneerden GasUnie Oost. Door deze rol zit hij ook in het landelijk hoofdbestuur. Ook is hij redactielid, fotograaf en vormgever van het Personeelsblad voor Gepensioneerden van de GasUnie.

Ook is Henk Stegeman zeer actief in de kerkgemeenschap. Hij was diaken, ledenadministrateur en voorzitter van de restauratiecommissie bij de Hervormde gemeenten Deventer, Olst en Ommen. Ook was hij twee jaar scriba van de Algemene Kerkenraad. Sinds 6 jaar is hij lid van het beamerteam bij de Hervormde gemeente in Ommen.

Sinds 2019 is Henk Stegeman voorzitter van het Hervormd Zangkoor in Ommen. Dit is één van zijn hobby’s, net als tafeltennis. Hij was 15 jaar lang secretaris van de Tafeltennisvereniging in Deventer en 12 jaar voorzitter van de Tafeltennisvereniging in Olst.

Ook zet Henk Stegeman zich in voor mensen dichtbij en verder weg. Hij was bestuurslid van verzorgingstehuizen in Deventer en Olst en was 10 jaar lang buschauffeur van het verzorgingstehuis in Olst. Ook was hij oprichter en voorzitter van de Stichting Olst helpt Polen. Tegenwoordig zet hij zich in voor de vluchtelingen uit Oekraïne.

Op de foto van links naar rechts Henk Stegeman, burgemeester Vroomen, Liesbeth Cremers en Wouter van Gils.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten