Certificaten voor leidsters voorschoolse voorzieningen

Drie groepen leidsters van voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzaal en kinderopvang) in Ommen hebben donderdag 8 januari een certificaat ontvangen uit handen van wethouder Ko Scheele. Zij zijn geslaagd voor de training opbrengst- en handelingsgericht werken, die vooral draaide om de vraag ‘wat heeft een kind nodig om zich verder te ontwikkelen?’

 

11 pedagogisch medewerkers van Dikkie Dik (Ommerkanaal), Landstede Kinderopvang en Doomijn peuterspeelzalen hebben de cursus gevolgd. Hierin werd de cursisten geleerd om goed te kijken naar een kind en zo in kaart te brengen wat al goed gaat en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Op basis hiervan kan een pedagogisch medewerker een stimuleringsplan maken. In dit plan wordt vastgelegd wat het kind nodig heeft voor de verdere ontwikkeling en hoe hieraan kan worden gewerkt vanuit de voorschoolse voorziening, maar ook door de ouders thuis.

 

 

In de voorschoolse voorziening wordt dit opgepakt aan de hand van de methode van Uk en Puk. Hierin speelt het karakter Puk een grote rol. Hij maakt van alles mee waardoor de kinderen spelenderwijs veel leren: als Puk op zoek is naar zijn familie, ontdekken de peuters welke mensen bij hun familie horen. Ze leren over jong en oud, verjaardagen en maken een collage met familiefoto’s. Ook thuis kunnen ouders hiermee verder gaan. Vanuit de voorschoolse voorzieningen krijgen ouders hier handreikingen voor. Aan het eind van het thema bespreken de leidsters met de ouders wat de kinderen hebben geleerd.

 

De gemeente Ommen wil met de training werken aan een verdere kwaliteitsverbetering van de voorschoolse voorzieningen. Ook vindt de gemeente het belangrijk dat ouders op deze manier meer betrokken worden bij de ontwikkeling van hun kind op de peuterspeelzaal of kinderopvang

Artikel delen:
Foto 1
Gerelateerde berichten